UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 9 năm 2013

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA DU LỊCHTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN, GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

Trongnhững năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chứcvà nhân dân trên địa bàn tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai tốtcác hoạt động du lịch trên địa bàn. Hoạt động du lịch đã có nhiều chuyển biếntích cực cả về quy mô và chất lượng; công tác quản lý nhà nước về du lịch từngbước được nâng cao, tạo môi trường văn hóa thuận lợi cho phát triển du lịch. Tuynhiên, bên cạnh kết quả đạt được, thời gian gần đây, vẫn còn tình trạng cạnhtranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp du lịch; hiện tượng ăn xin, đeo bámdu khách bán hàng rong, bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không niêm yết giácả dịch vụ cũng như hoạt động kinh doanh ở một số doanh nghiệp du lịch. Việc tổchức các hoạt động du lịch chưa theo kịp yêu cầu đổi mới, do đó còn để xảy raviệc du khách phản ảnh, kiến nghị về thái độ, chất lượng dịch vụ du lịch, làmảnh hưởng không tốt đến hình ảnh du lịch Thái Nguyên nói riêng, du lịch ViệtNam nói chung.

Đểkhắc phục tình trạng trên, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối vớimôi trường văn hóa du lịch trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và cáccơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

I.Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

1.Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh để tăng cường quản lý môitrường văn hóa du lịch, công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn đểkhắc phục, chấn chỉnh, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi cho hoạt động kinhdoanh du lịch.

2.Thành lập Ban chỉ đạo công tác quản lý môi trường du lịch tại địa phương, dolãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện làm trưởng ban, thành viên là các cơ quan,đơn vị liên quan; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra định kỳvà đột xuất, không để xảy ra tình trạng bán hàng rong, hàng giả, hàng kém chấtlượng, bán hàng không niêm yết giá; ăn xin, cò mồi, đeo bám chèo kéo khách, lấnchiếm vỉa hè….; lập đường dây nóng và cử cán bộ thường trực để kịp thời giảiquyết, xử lý các thắc mắc khiếu kiện của du khách.

3.Tăng cường công tác tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn kýcam kết chấp hành tốt các quy định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh dulịch, kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch.

4. Ràsoát các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởngđến môi trường văn hóa du lịch. Xác định cụ thể các hành vi vi phạm để xử lýhoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định, thường xuyên báo cáovới Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh về tình hình thực tế tại địa phương.

5.Đầu tư xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh công cộng đã có theo tiêuchuẩn hướng dẫn của Tổng cục du lịch đảm bảo chất lượng phục vụ du khách tạicác khu, điểm du lịch trên địa bàn; bố trí lao động duy trì công tác vệ sinhthường xuyên.

II.Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh

1. Sở Văn hóa, Thểthao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Chỉđạo (BCĐ) phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên:

- Chịu trách nhiệm chủtrì, phối hợp chặt chẽ cùng các sở, ngành là thành viên BCĐ phát triển du lịchtổ chức triển khai các biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý môi trườngvăn hóa du lịch trên toàn địa bàn tỉnh, đặc biệt là thành phố Thái nguyên vàcác địa phương có hoạt động du lịch, lễ hội sôi động, như: Khu du lịch vùng HồNúi Cốc, ATK Định Hóa, Đền Đuổm,...

- Tăng cường quản lýđối với các doanh nghiệp lữ hành, nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch của tỉnh,nhằm góp phần thực hiện quảng bá, tuyên truyền về du lịch Thái Nguyên vụ phụcvụ du khách tốt hơn.

- Kiểm tra, rà soátđối với các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ du khách trên địa bàntỉnh như: các nhà hàng ăn uống, các cơ sở mua sắm siêu thị, Trung tâm thươngmại… trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn thực hiện cấp biển hiệu: Cơ sở kinh doanhdịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch theo quy định của nhà nước.

- Giám đốc Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch trực tiếp chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, địnhkỳ hoặc đột xuất, kiểm tra tình hình chấp hành các quy định của nhà nước đốivới các cơ sở kinh doanh du lịch tại các địa phương.

- Lập đường dây điệnthoại nóng và niêm yết công khai, thông báo rộng rãi đến các cơ sở hoạt độngkinh doanh du lịch để tiếp nhận và xử lý kịp thời về các hiện tượng hành vi gâyảnh hưởng xấu đến môi trường văn hóa du lịch địa phương

- Định kỳ 6 tháng/lầntổ chức sơ kết, hàng năm tổ chức tổng kết báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thờigiải quyết tháo gỡ các khó khăn cho địa phương, tổ chức, cá nhân trong quátrình triển khai thực hiện.

2.Các sở, ngành là thành viên Ban chỉ đạo phát triển du lịch

Căncứ chức năng, nhiệm vụ của ngành tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, xử lývi phạm gây ảnh hưởng đến môi trường văn hóa du lịch thuộc ngành quản lý:

-Tăng cường công tác quản lý về an ninh, trật tự; an toàn phòng chống cháy nổtại các khu, điểm du lịch; các cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch. Xử lý nghiêmcác cơ sở gây mất an ninh trật tự trong hoạt động du lịch.

- Đẩymạnh công tác kiểm tra, thẩm định và cấp phép các phương tiện đủ điều kiện vậnchuyển khách du lịch đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định hiện hành. Hướngdẫn các doanh nghiệp vận tải đầu tư, nâng cấp chất lượng phương tiện vậnchuyển, thái độ thân thiện phục vụ khách du lịch đến Thái Nguyên.

-Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cáccơ sở sản xuất chế biến, nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch.

-Thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các hành vi gian lận thương mại, bán hànggiả, kém chất lượng trên địa bàn tỉnh và tại những khu, điểm cơ sở kinh doanhdu lịch.

3.Ban Quản lý Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc, Ban quản lý Khu di tích lịch sử, sinhthái ATK Định Hóa và các Ban quản lý các Đình, Đền, Chùa các địa phương trongtỉnh

-Tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thuộcđịa bàn quản lý; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan kiên quyết xử lýtình trạng đeo bám, bán hàng rong, ăn xin, cò mồi… thuộc khu vực quản lý; thôngbáo, kiến nghị với các cơ quan chức năng các hành vi vi phạm của các cơ sở kinhdoanh dịch vụ du lịch trên địa bàn.

-Kiểm tra, rà soát hệ thống các nhà vệ sinh công cộng đã có nhưng chưa đạt yêucầu để cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới theo tiêu chuẩn quy định; bố trí laođộng duy trì vệ sinh thường xuyên đảm bảo nhằm phục vụ khách du lịch.

III.Các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, dịch vụ phục vụ du khách

Thựchiện nghiêm túc các quy định của nhà nước; tích cực phối hợp với các cơ quannhà nước trong quản lý môi trường văn hóa du lịch. Nâng cao chất lượng phục vụkhách hàng, văn minh lịch sự, niêm yết giá bán, không bán hàng giả, hàng nhái,hàng kém chất lượng.

Ủyban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụđược giao thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, tăng cường côngtác quản lý, đảm bảo môi trường văn hóa du lịch lành mạnh, góp phần xây dựnghình ảnh đẹp, thương hiệu uy tín của du lịch Thái Nguyên trong giai đoạn mới.

Yêu cầu Thủ trưởng cácsở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố, thị xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT.Tỉnh uỷ, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- MTTQVN tỉnh và các tổ chức đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Báo Thái Nguyên, Đài PTTH Thái Nguyên;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu VT, VX.
Thuypn9/2013-CT1( b)

CHỦ TỊCH

Dương Ngọc Long