THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 204-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 1978

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NGHIÊM CẤM DÙNGCÁC LOẠI VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ ĐỂ THAY PHÁO VUI CHƠI TRONG NGÀY TẾT, NGÀY LỄ, CÁCBUỔI LIÊN HOAN

Vũ khí, vật liệu nổ là những phương tiện, vật tư đặc biệt chỉNhà nước mới có và do Nhà nước thống nhất quản lý, phân phối phục vụ cho yêucầu sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hội đồng Chính phủ đã ban hành các nghị định, thông tư, chỉthị về việc quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao quốc phòng, vậtliệu nổ,…; nghiêm cấm việc dùng các loại vũ khí, vật liệu nổ để bắn chỉ thiên,đốt gây tiếng nổ thay pháo trong dịp Tết nguyên đán, các ngày lễ, các cuộc liênhoan.

Nhìn chung các tỉnh, thành phố đã tổ chức thực hiện những quyđịnh trên, nhưng việc thi hành chưa được triệt để, thường xuyên, do đó trongcác ngày lễ, ngày Tết, nhất là trong đêm giao thừa Tết nguyên đán, đã xảy ranhiều vụ vi phạm gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng của nhân dân và tàisản của Nhà nước. Trong dịp Tết nguyên đán Mậu ngọ vừa qua, chỉ tính riêng ởthành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thái Bình, Hải Hưng, Hà Nam Ninh đã có56 vụ dùng súng ngắn, súng trường, súng liên thanh, súng thể thao quốc phòng,kíp mìn, thuốc nổ… để bắn chỉ thiên, đốt gây tiếng nổ thay pháo trong đêm giaothừa và trong những ngày Tết, đã làm… người chết và bị thương.

Để bảo vệ an toàn tính mạng cho nhân dân và tài sản của Nhànước, bảo đảm việc thi hành luật pháp của Nhà nước được nghiêm minh, Thủ tướngChính phủ chỉ thị;

1. Nghiêm cấm tất cả mọi cá nhân và tổ chức (kể cả cáclực lượng vũ trang nhân dân) không được dùng các loại vũ khí, vật liệu nổ bắnchỉ thiên hoặc đốt gây tiếng nổ thay pháo để vui chơi trong các ngày Tết, ngàylễ và các buổi liên hoan.

2. Phải xử lý nghiêm ngặt những người (hoặc tổ chức) viphạm lệnh này và tuỳ theo mức độ mà có hình thức xử lý từ phạt vi cảnh đến truytố trước pháp luật và người vi phạm phải bồi thường những thiệt hại do hànhđộng của mình gây nên.

3. Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quantrực thuộc Hội đồng Chính phủ , Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cótrách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra các cấp trực thuộc trong việc chấp hành các quyđịnh của Nhà nước về việc quản lý, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ và cókế hoạch chấn chỉnh kịp thời những sơ hở thiếu sót trong việc quản lý phân phối,sử dụng …; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, trước mắt phải xử lý kịpthời và nghiêm khắc những vụ đã xảy ra trong dịp Tết Mậu ngọ vừa qua.

4. Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng BộNội vụ, Chủ nhiệm Tổng cục thể dục thể thao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố phải có kế hoạch phổ biến, hướng dẫn thực hiện chỉ thị này đến cáccấp, các đơn vị cơ sở trong các lực lượng vũ trang nhân dân (các quân khu, quânđoàn, quân chủng, binh chủng của quân đội nhân dân, lực lượng dân quân tự vệ,lực lượng công an nhân dân vũ trang, cảnh sát nhân dân và lực lượng bảo vệchuyên trách, công an xã, các đội luyện tập thi đấu súng thể thao quốc phòng)và các đơn vị xây dựng, sản xuất,… để mọi người nghiêm chỉnh chấp hành.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Thanh Nghị