THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH THAN

Thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương đã cónhiều cố gắng trong quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh than; tình trạngkhai thác, vận chuyển và kinh doanh than trái phép đã giảm, việc tiêu thụ thanbất hợp pháp đã được hạn chế, góp phần cho ngành công nghiệp than phát triển bềnvững, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước và góp phần tích cực trong việc đảmbảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, việc khai thác, vận chuyển và kinh doanhthan trái phép vẫn còn diễn ra và tiềm ẩn nguy cơ tái diễn; tình trạng vi phạmquy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất,kinh doanh than còn khá phổ biến; hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáodục pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh than còn hạn chế; công tácthanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh than chưa đượcquan tâm đúng mức.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do:Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương, đặc biệt làgiữa các địa phương có hoạt động sản xuất, kinh doanh than chưa chặt chẽ; cóhành vi tiếp tay, bao che của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức đượcgiao nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh than; việcxử lý những vi phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến vàkinh doanh than còn chưa nghiêm, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh; thêm vào đó dotài nguyên than phân bố trên diện tích rộng, địa hình phức tạp và lợi nhuận bấtchính từ than rất lớn.

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25 tháng 4năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược khoáng sản và công nghiệpkhai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đồng thời để triển khai LuậtKhoáng sản năm 2010, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạtđộng thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh than, Thủ tướng Chínhphủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thựchiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quantăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển vàkinh doanh than trái phép; xử lý nghiêm theo quy định đối với cán bộ, côngchức, viên chức có hành vi tiếp tay, bao che cho hoạt động sản xuất, kinh doanhthan trái phép.

2. Bộ Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môitrường, các Bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, điều chỉnh Quyhoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2015; chỉ đạo và hướng dẫncác đơn vị thực hiện các dự án theo đúng Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thườngxuyên theo dõi việc thực thi pháp luật trong hoạt động sản xuất và kinh doanh than;tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong quá trìnhthực hiện Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt.

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạmpháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh than nhằm tăng cường công tác quản lýnhà nước đối với hoạt động kinh doanh than; rà soát, sửa đổi bổ sung Nghị địnhsố 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt viphạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàngcấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng tăng mức xử phạt vi phạmhành chính đối với các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ hànghóa là khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp.

- Định kỳ tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hìnhthực hiện sản xuất và kinh doanh than, công tác bảo đảm an toàn lao động tronghoạt động sản xuất than; kiểm tra các điểm khai thác, vận chuyển, chế biến, cácbãi tập kết, mua bán than nhằm phát hiện và xử lý kịp thời việc khai thác, vậnchuyển và kinh doanh than trái phép.

- Phê duyệt biểu đồ cấp than cho sản xuất điện từnguồn than trong nước do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổngcông ty Đông Bắc sản xuất và chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầukhí Việt Nam mua than trong nước cho sản xuất điện từ hai đơn vị này.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Đẩy nhanh tiến độ thẩm định, cấp phép để thựchiện các đề án thăm dò, dự án đầu tư mỏ than theo tiến độ theo Quy hoạch đãđược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tại vùng than Quảng Ninh, trước mắt chỉ cấpGiấy phép thăm dò, khai thác cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản ViệtNam và Tổng công ty Đông Bắc theo Quy hoạch đã được duyệt.

- Rà soát, khoanh định và công bố khu vực khoángsản phân tán, nhỏ lẻ đối với than theo quy định (đặc biệt là khu vực lộ vỉathan nhỏ lẻ trong ranh giới các mỏ than nằm xen kẽ trong các khu dân cư đã giaocho ngành than quản lý, khai thác).

- Tập trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành phápluật bảo vệ môi trường trong khai thác, vận chuyển và kinh doanh than.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngànhvà địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất các biện pháp liên quan đến quản lýtài chính (hóa đơn, thuế, phí, lệ phí) nhằm nâng cao hiệu quả việc ngăn chặngian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh than, đặc biệt là hoạt động xuấtkhẩu than.

5. Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng Cảnh sátbiển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan(Quản lý thị trường, Công an,...) tăng cường kiểm tra, kiểm soát các tuyến biêngiới, vùng biển và hải đảo để kịp thời ngăn chặn việc kinh doanh, xuất khẩuthan trái phép, đặc biệt là thông qua đường biển.

6. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an (đặc biệtlà Công an các tỉnh biên giới) phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan(Quản lý thị trường, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng,...) tăng cường các biệnpháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh theo quy định đốivới các hành vi buôn lậu và gian lận thương mại trong hoạt động kinh doanh thantrên đất liền và các vùng nước thủy nội địa.

7. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngànhvà cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật về hình sựđối với các hành vi sản xuất, kinh doanh khoáng sản trái phép theo hướng tăngnặng hình phạt đối với các hành vi khai thác, kinh doanh than trái phép.

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương có hoạt động sản xuất, kinh doanh than

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạtđộng sản xuất và kinh doanh than để ngăn chặn, xử lý kịp thời theo quy định củapháp luật việc khai thác, chế biến, vận chuyển, tập kết và kinh doanh than tráiphép.

- Khẩn trương hoàn thành việc cập nhật, điều chỉnhhoặc lập và phê duyệt Quy hoạch các bến cảng, kho bãi kinh doanh than trên địabàn quản lý theo thẩm quyền.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với cácdự án phát triển kinh tế - xã hội địa phương có liên quan tới tài nguyên đảmbảo phát triển hài hòa giữa địa phương và ngành than. Hạn chế tối đa việc cấp phépcác dự án phát triển kinh tế - xã hội chồng lấn với diện tích khoáng sàng đãđược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch phát triển ngành than ViệtNam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương(Thuế, Quản lý thị trường, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Cảnh sát biển, Bộđội Biên phòng, Hải quan) đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện quy định về môitrường đối với các dự án khai thác, chế biến than trên địa bàn; kiểm tra cáctuyến đường vận chuyển, bến bãi, cảng biển tập kết than; duy trì thường xuyêncác lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường bộ, sông, biển để pháthiện, xử lý kịp thời các trường hợp kinh doanh than trái phép theo quy định.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các điểmkhai thác, kinh doanh than trái phép; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chínhphủ nếu để xảy ra các hành vi khai thác, kinh doanh than trái phép ở địa phương.

9. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì cùng vớihai đơn vị được phép khai thác than trên địa bàn là Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc phối hợp với các tỉnh, thành phốcó liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh than ký Quy chế phối hợptrong công tác quản lý, trao đổi thông tin để kiểm tra, kịp thời xử lý các tổ chức,cá nhân vi phạm pháp luật về khai thác, kinh doanh than.

10. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản ViệtNam, Tổng công ty Đông Bắc

- Quản lý chặt chẽ ranh giới mỏ được giao; tăngcường công tác quản lý nguồn than từ nơi khai thác, trên đường vận chuyển đếncác bãi, cảng tiêu thụ; quản lý tốt các phương tiện vận chuyển than đi tiêu thụnội địa; quản lý chặt chẽ đất đá thải mỏ, bã sàng, đá xít có than.

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các đề án thăm dò, dựán đầu tư mỏ than theo quy hoạch, trình cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quyđịnh.

- Rà soát, hoàn thiện quy chế cung cấp than cho cáchộ tiêu thụ trong nước; tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn vàxử lý theo quy định các hoạt động khai thác, kinh doanh than trái phép trongranh giới quản lý được giao.

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương vàcác cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện tốt quy chế phốihợp trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ được giao; thường xuyêncung cấp thông tin có liên quan cho địa phương có hoạt động sản xuất, kinhdoanh than về các quy định tiêu thụ than để phối hợp quản lý các hoạt động khaithác, kinh doanh than.

- Tăng cường công tác chế biến để nâng cao chấtlượng than đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước, giảm tồn kho các loại than chấtlượng thấp.

- Chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện nghiêmcác quy định về bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn lao động, các quy định củapháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan trong hoạt động thăm dò,khai thác, chế biến và kinh doanh than.

11. Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm, các Bộ, ngànhvà địa phương liên quan báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉthị này và gửi về Bộ Công Thương để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quanvà Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêmChỉ thị này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KTN (3).KN

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng