ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 21/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỔ TÚC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT

Hiện nay, công tác đào tạo và bổtúc công nhân kỹ thuật là một yêu cầu cấp thiết nhằm phục vụ cho yêu cầu pháttriển kinh tế địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV vàĐại hội Đảng vòng 2 của thành phố.

Căn cứ vào phương hướng chung vềcông tác đào tạo, bổ túc đội ngũ công nhân kỹ thuật năm 1977 và những năm saulà ra sức đào tạo công nhân cơ khí chế tạo, sửa chữa máy móc thiết bị phục vụcác ngành nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi, xây dựng, giao thông vận tải, chếbiến thực phẩm, thức ăn gia súc, phân bón, hóa chất, hàng tiêu dùng, thủ côngmỹ nghệ, v.v... Theo mục tiêu chung là đào tạo, bồi dưỡng đông đảo đội ngũ côngnhân kỹ thuật đồng bộ về ngành nghề, có tinh thần làm chủ tập thể với ý thứcgiác ngộ giai cấp cao, có kiến thức vũng vàng, tay nghề thành thạo để lao độngsản xuất xây dựng chủ nghĩa xã hội và góp phần xây dựng giai cấp công nhân ViệtNam ngày càng vững mạnh.

Từ phương hướng và mục tiêu đàotạo công nhân kỹ thuật trên, thi hành quyết định 42-CP và 53-CP của Hội đồngChính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp ưu ý đẩy mạnhcông tác đào tạo, bổ túc công nhân kỹ thuật trong thành phố như sau :

1/ Các ngành sản xuất cần căn cứphương hướng phát triển sản xuất năm 1977 và các năm sau, dự kiến chỉ tiêu kếhoạch đào tạo, bổ túc công nhân cho ngành mình gởi lên Ủy ban Kế hoạch và sởLao động để cân đối.

Sở Lao động cần tiến hành điềutra nắm cụ thể những người có nghề nhưng hiện nay chưa có việc làm để có kếhoạch bồi dưỡng và sử dụng.

Đối với những ngành có yêu cầuít, không đáng mở trường lớp, Sở Lao động cần nghiên cứu phân công, kết hợp vớicác ngành trung ương, địa phuơng có trường lớp đào tạo để gởi người đi học.

2/ Trường và lớp dạy nghề làcông cụ chủ yếu để đào tạo công nhân kỹ thuật có chất lượng ; về lâu dài, cầncó một số trường dạy nghề để trong những năm tới có thể đưa từ 30 đén 35% tổngsố học sinh học nghề vào các trường dạy nghề chính qui. Nhưng trong tình hìnhhiện nay, Thành phố chưa có khả năng xây dựng trường học mới. Để đáp ứng yêucầu đào tạo ttrong năm 1977 và các năm sau, cần :

- Chấn chỉnh lại các trường, lớpsẵn có về tổ chức, máy móc, dụng cụ học nghề, nội dung chương trình, giáo viên,v.v..

- Mở nhiều lớp bên cạnh xínghiệp. Ở đâu có xí nghiệp, có yêu cầu đào tạo, ở đấy có lớp dạy nghề.

- Cải tạo, chấn chỉnh các trườngdạy nghề tư nhân, có kế hoạch sử dụng những trường dạy nghề tư nhân.

3/ Lực lượng giáo viên dạy nghềhiện nay còn thiếu nhiều. Các ngành, các cơ sở sản xuất cần tính toán yêu cầuđào tạo năm 1977 và các năm sau để lên quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viêndạy nghề.

Sở Lao động cần có kế hoạch tổchức lớp bồi dưỡng giáo viên dạy nghề cho các ngành và các cơ sở sản xuất. Phấnđầu có một trường đào tạo và bổ túc giáo viên dạy nghề với quy mô 200 học sinh.

Các ngành, các cơ sở sản xuấtcần rút một số cán bộ kỹ thuật có trình độ trung cấp, đại học lên làm giáo viênlý thuyết, rút một số công nhân có tay nghề bậc 3, 4 lên làm giáo viên hướngdẫn tay nghề.

Tuyển chọn một số nhân viên kỹthuật có trình độ trung, đại học, số công nhân có tay nghề giỏi ngoài xã hội,hiện nay chưa có công việc làm, có lý lịch rõ ràng, bồi dưỡng chính trị và sưphạm dạy nghề để làm giáo viên dạy nghề.

Cố gắng phấn đầu đạt tỷ lệ 1giáo viên phụ trách 20 học sinh tại trường.

Căn cứ yêu cầu của các ngành,các cơ sở sản xuất, Bộ Tư lệnh Thành phố, Sở Thể dục thể thao cần có kế hoạchcung cấp giáo viên chính trị, giáo viên quân sự, giáo viên thể dục thể thao chocác trường, lớp dạy nghề.

4/ Để giải quyết những yêu cầuvề đời sống, học tập và giảng dạy cho học sinh và giáo viên, các ngành, các cơsở sản xuất được áp dụng các chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinhmà Bộ Lao động đã quy định.

5/ Để bảo đảm các tiêu chuẩn,chế độ, chính sách của Nhà nước về việc đào tạo nghề có chất lượng, bảo đảmviệc điều phối nhân lực hợp lý, cần thống nhất quản lý việc tuyển sinh học nghềvào cơ quan lao động của thành phố.

Sở Lao động cần bàn với cácngành liên quan, có kế hoạch chấm dứt tình trạng tuyển sinh tùy tiện, ngangtắt.

6/ Việc bồi dưỡng nâng cao trìnhđộ nghề nghiệp cho đội ngũ công nhân kỹ thuật cần được coi trọng.

Cần dấy lên phong trào rèn luyệntay nghề trong các cơ sở sản xuất ; động viên người có tay nghề giỏi tham giadạy nghề.

Các ngành, các cơ sở sản xuấtcần tiến hành điều tra trình độ nghề nghiệp công nhân trong ngành, tính toán cụthể để có kế hoạch bổ túc trong từng thời kỳ ; khi phát động phong trào, cầnphối hợp với các tổ chức công đoàn, thanh niên, phụ nữ, vận động đông đảo côngnhân tham gia.

7/ Để có đủ khả năng quản lý,chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng công nhân kỹ thuật, các ngành, các cơ sởsản xuất cần tăng cường bộ máy chuyên trách công tác đào tạo bồi dưỡng côngnhân kỹ thuật.

8/ Sở Lao động có trách nhiệmhướng dẫn cụ thể các ngành, các cơ sở sản xuất thi hành có kết quả chỉ thị này,đồng thời theo dõi đôn đốc, kiểm tra và báo cáo với Ủy ban nhân dân Thành phố.

Các cơ quan khác như Ủy ban Kếhoạch, Ban tổ chức chánh quyền, Sở Tài chính, Sở Vật tư, Sở Xây dựng, Sở Lươngthực, Sở Thương nghiệp, v.v.., căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, cố gắng tạođiều kiện giúp đỡ các ngành, các cơ sở sản xuất thực hiện tốt chỉ thị này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Đài