ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 21/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 1984

CHỈ THỊ

VỀVIỆC PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI HEO, GIA CẦM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phố chúng ta có nhiều khảnăng phát triển chăn nuôi heo, gà, vịt, nhất là chăn nuôi công nghiệp vì cóđiều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật về sản xuất thức ăn gia súc, thuốc thú y,chuồng trại, đàn giống, kinh nghiệm của nhân dân và đội ngũ cán bộ khoa học kỹthuật, công nhân lành nghề.

- Sau ngày thành phố được giảiphóng, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đã có chủ trương xây dựng vành đaithực phẩm, khuyến khích phát triển chăn nuôi, do đó đàn gia súc, gia cầm hàngnăm đều có tăng. Tuy vậy, tốc độ phát triển còn chậm so với khả năng và nhiệmvụ xây dựng vành đai thực phẩm của thành phố, chuồng trại còn bò trống và ngàycành xuống cấp, năng lực sản xuất thức ăn gia súc và thuốc thú y chưa sử dụnghết, khó khăn chủ yếu là thiếu thức ăn gia súc về cả số lượng, chất lượng vàgiá cả ngày càng tăng; nên người chăn nuôi không có mức thu nhập thỏa đáng đãhạn chế phát triển phong trào chăn nuôi heo, gia cầm của thành phố.

Để phát huy khả năng chăn nuôicủa nhân dân thành phố, nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 250.000 – 270.000 conheo, từ 4 đến 5 triệu con gia cầm trong năm 1984 – 1985, tạo cơ sở để đưa tổngđàn heo lên 500.000 con, đàn gia cầm lên 10 triệu con trong những năm sau, vàcũng nhằm để thực hiện Nghị quyết của Thành ủy về phát triển kinh tế gia đình,tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên ; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị vềviệc tổ chức phát triển nhanh chăn nuôi heo và gia cầm tại thành phố Hồ ChíMinh như sau :

I- Sở Nông nghiệp cùngvới Ủy ban Nhân dân các quận, huyện bàn bạc nhanh chóng sắp xếp lại tổ chứcchuyên trách chăm lo và hướng dẫn phát triển chăn nuôi heo, gà, vịt ở các 3 khuvực quốc doanh, tập thể và gia đình; nhằm đáp ứng các yêu cầu :

a) Đẩy mạnh phong trào chăn nuôiheo, gia cầm để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chăn nuôi 1984 – 1985 mà Nghịquyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần 3 đề ra, góp phần xây dựng vànhđai thực phẩm cho thành phố ngày một ổn định.

b) Tăng cường công tác thu muanắm sản phẩm để cung ứng ngày càng nhiều thịt, trứng cho nhu cầu tiêu dùng,xuất khẩu của thành phố, từng bước ổn định giá thịt, trứng trên thị trườngthành phố.

c) Kết hợp phát triển chăn nuôi,xây dựng vành đai thực phẩm với phát triển kinh tế gia đình, coi đây là mộttrong những biện p[háp quan trọng giúp gia đình cán bộ công nhân viên tăng thunhập cải thiện đời sống.

d) Tạo ra một lượng phân hữu cơđáng kể để phục vụ cho yêu cầu thâm canh tăng năng suất cây trồng ở ngoạithành.

II- Từ những yêu cầu đãnêu trên, trong những năm trước mắt các ngành, các quận, huyện phải quán triệttinh thần chỉ đạo của Thường vụ Thành ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phốđối với việc khuyến khích chăn nuôi như sau :

- Phải tạo mọi điều kiện thuậnlợi cho phong trào chăn nuôi phát triển (thức ăn, giống, thuốc thú y).

- Nhà nước không thu bất cứkhoản lãi nào đối với ngành và người chăn nuôi, tất cả các khoản này cần dànhhết vào thu nhập của người chăn nuôi, tạo điều kiện cho người chăn nuôi có mứcthu nhập thoả đáng, nhứt là đối với đơn vị và người chăn nuôi con giống.

- Trên cơ sở cân đối chung, hàngnăm thành phố sẽ dành một khoản ngoại tệ và quỹ hàng hoá thích đáng để đầu tưhỗ trợ cho ngành chăn nuôi tạo nguồng nguyên liệu làm thức ăn gia súc và nhậpnhững vật tư cần thiết. Ngoài ra từng quận, huyện cũng phải phấn đấu để tự cânđối trong địa phương mình, dành một mức đầu tư đáng kể để phát triển phong tràochăn nuôi tại chỗ.

III- Các biện pháp thựchiện

1. Tổ chức lại toàn bộ ngànhchăn nuôi heo, gia cầm : theo hướng đẩy mạnh xây dựng vành đai thực phẩm gắnchặt với phát triển kinh tế gia đình, thực hiện sự phân công phân cấp từ thànhphố đến quận, huyện :

- Ban phân vùng kinh tế cùng vớiSở Nông nghiệp, Ủy ban Khoa học kỹ thuật và Trung tâm Giống nông nghiệp thànhphố sớm hoàn thành quy hoạch tổng thể ngành chăn nuôi. Chú trọng quy hoạch từngcon, từng khâu, từng vùng và phân công cấp quản lý.

- Sở Nông nghiệp : Tập trung đivào hướng sản xuất giống là chính để đảm bảo cung cấp giống heo, gà ngày càngnhiều với chất lượng tốt, hỗ trợ tích cực cho chăn nuôi quốc doanh quận, huyệnvà phong trào chăn nuôi tập thể và gia đình ; còn việc sản xuất kinh doanh giaonộp sản phẩm thịt trứng đối với các trại chăn nuôi quốc doanh thì tạm thời đảmbảo một mức độ nhất định, theo cơ cấu đàn hợp lý của từng trại.

- Quận, huyện : Dưới sự lãnh đạocủa cấp Ủy, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện cần chỉ đạo chặt chẽ việc phối hợpđồng bộ giữa các ban ngành đoàn thể, nhất là giữa khâu phân phối lưu thông đốivới nông nghiệp để nhanh chóng phục hồi, phát triển phong trào chăn nuôi tạiđịa phương, thực hiện các chủ trương về phát triển sản xuất quản lý sản phẩm vànâng cao đời sống cán bộ công nhân viên như đã nêu trên (nhất là đối cán bộcông nhân viên chức có thể chăn nuôi gia đình, cán bộ về hưu và gia đình thuộcdiện chính sách).

Phối hợp với Sở Nông nghiệp, cácquận huyện cần tiến hành cũng cố lại hệ thống chăn nuôi quốc doanh quận huyện.Ngoài ra theo kế hoạch được giao, các quận, huyện nghiên cứu các huy động vốnnhân dân, xây dựng hợp tác xã tín dụng nông nghiệp, áp dụng phương thức “Nhànước – nhân dân cùng làm” tổ chức phát triển mạng lưới sản xuất và cung cấpgiống heo, gà, vịt để tự giải quyết con giống tại chỗ cho phong trào chăn nuôicủa địa phương (có thể tham khảo vận dụng hình thức của hợp tác xã nuôi gà VĩnhAn, Quận 5) ; đồng thời nghiên cứu tổ chức thu gom phân chuồng đảm bảo thêmnguồn thu cho người chăn nuôi và phục vụ thâm canh trồng trọt.

- Đẩy mạnh phong trào chăn nuôigia công để mở rộng sản xuất thịt, trứng :

- Sở Nông nghiệp giúp các quận,huyện nghiên cứu vận dụng phương thức gia công chăn nuôi của Xí nghiệp thức ăngia súc và gia công chăn nuôi để nhân rộng ra (có rút kinh nghiệm cải tiến)trình Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố về tổ chức hệ thống gia công chănnuôi từ thành phố đến quận, huyện. Sử dụng tích cực hình thức cung ứng cám,thức ăn gia súc chế biến, thuốc thú ý… cho chăn nuôi của cán bộ, công nhân viênchức theo giá ổn định, ký hợp đồng nắm lại nguồn thịt này.

Trong phương thức gia công nêntạo mọi điều kiện thuận ợi cho nhười chăn nuôi ; nghiên cứu giảm giá thức ăngia súc, giá con giống, bảo hiểm thú ý, nâng giá thu mua sản phẩm hợp lý, baotiêu sản phẩm gia công… để người chăn nuôi có một mức thu nhập thỏa đáng và yêntâm chăn nuôi và giao lại sản phẩm cho Nhà nước.

2. Tiến hành tổ chức cải tạongành sản xuất thức ăn gia sức và quản lý thị trường nguyên liệu thức ăn giasúc để đảm bảo Nhà nước nắm và quản lý tốt nguồn thức ăn gia súc, đẩy mạnh giacông chăn nuôi, thu hồi sản phẩm, từng bước góp phần ổn định giá thị trườngthịt, trứng:

- Bằng các hình thức phù hợp cảitạo tổ chức lại các cơ sở sản xuất, chế biến thức ăn gia súc tư nhân, từng bướcđưa vào quốc doanh, công tư hợp doanh, hoặc các hình thức tập thể, chấm dứt tưnhân tổ chức sản xuất thức ăn gia súc.

- Quản lý nguồn nguyên liệu thứcăn gia súc trên địa bàn thành phố: nguồn cám các tỉnh xay xác tại thành phố;nguồn phế phụ phẩm công nghiệp sử dụng làm thức ăn gia súc: bã bia, bã khoaimì, bánh dầu, bột cá… của các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thành phố cầnphải tập trung giao bán lại cho Sở Nông nghiệp thành phố với giá cả thống nhất,hợp lý được hai bên thỏa thuận. Còn việc mua bán nguyên liệu thức ăn gia súccủa tư thương tại các chợ đầu mối phải đưa vào thực hiện 5 quản để nắm ngàycàng có kết các nguồn nguyên liệu này.

- Giao nhiệm vụ cho Sở Nôngnghiệp chủ trì phối hợp cùng các ngành có liên quan chuẩn bị đề án cải tạongành thức ăn gia súc trình thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố duyệt banhành.

- Ủy ban Vật giá thành phố cùngBan Quản lý thị trường thành phố chuẩn bị đề án quản lý giá các loại nguyênliệu thức ăn gia súc như đã nêu ở trên.

3. Giải quyết thức ăn gia súc :

a) Giao nhiệm vụ cho Sở Tàichánh cùng Sở Nông nghiệp, Sở Lương thực tính toán cân đối trình Thường trực Ủyban Nhân dân thành phố quyết định vấn đề dành đất hoặc trích sản lượng lươngthực cho chăn nuôi, bao gồm cả chánh sách thu mua thịt nghĩa vụ.

b) Tấm cám phế phẩm của Sở Lươngthực, Công ty kinh doanh lương thực phải giao cho Sở Nông nghiệp theo giá thốngnhất được Ủy ban Nhân dân thành phố duyệt. Cho cấp phép dành lại 15-20% số cámtấm để ngành lương thực giải quyết chăn nuôi chăm lo đời sống cho cán bộ côngnhân viên chức của đơn vị.

c) Thông qua kế hoạch hợp táckinh tế với các tỉnh, thành phố sẽ dành một quỹ hàng hoá tương ứng để đảm bảothu mua cung ứng đủ định lượng nguyên liệu thức ăn gia súc phục vụ kế hoạchchăn nuôi hàng năm.

Thành phố sẽ sử dụng quỹ hànghoá tập trung và giao nhiệm vụ cho các ngành chức năng ký kết, còn việc tiếpnhận sẽ phân công cho Sở Nông nghiệp và các quận huyện theo kế hoạch cụ thể.Ngoài ra, trong trường hợp cần tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp chủ động, Ủyban nhân dân thành phố trích riêng quỹ hàng hoá giao cho Sở Nông nghiệp trựctiếp ký kết hợp đồng với các địa phương, đơn vị bạn theo kế hoạch hợp tác liênkết kinh tế.

Việc triển khai công tác thu muavà tiếp nhận nguyên liệu thức ăn gia súc như nói trên sẽ do Sở Nông nghiệp vàcác quận, huyện thực hiện theo kế hoạch thống nhất, và phân công như sau :

Sở Nông nghiệp : lo cho khu vựcquốc doanh thành phố và hỗ trợ cho quốc doanh quận, huyện nhất là các cơ sở sảnxuất con giống.

Quận, huyện : Phát triển phongtrào chăn nuôi tại địa phương.

Cần tránh khuynh hướng tậptrung, quan liêu hoặc mạnh ai nấy làm, tranh mua nguyên liệu đẩy giá lên.

d) Năm 1984 Thường trực Ủy banNhân dân thành phố chấp thuận yêu cầu 130.000 tấn thức ăn gia súc phục vụ kếhoạch chăn nuôi với cách tạm quy đổi tương ứng 130.000 tấn lúa và các loại màuđược đưa vào kế hoạch hợp tác liên kết kinh tế với các tỉnh, cụ thể :

- Nguồn bắp, khoai mì lát, bánhdầu đậu phông, đậu nành sẽ đưa vào kế hoạch hợp tác của thành phố.

- Về luá : Ngoài phần Sở Nôngnghiệp tư lo bằng cách hợp tác xây dựng các nhà máy thức ăn gia súc, cơ sở sấynông sản cho các tỉnh; thành phố giao nhiệm vụ cho Sở Lương thực, Công ty kinhdoanh lương thực trích trong kế hoạch hợp tác thu mua lúa dư ở các tỉnh đượcTrung ương cho phép, cung ứng cho Sở Nông nghiệp để trao đổi nguyên liệu thứcăn gia súc dùng trong chăn nuôi theo yêu cầu được thành phố duyệt.

- Về bột cá lạt :

* Sở Thuỷ sản phối hợp cùng ủyban Nhân dân Huyện Duyên Hải và Sở Nông nghiệp tổ chức thu mua 1.000 tấn tạiDuyên hải.

* Xí nghiệp Đông lạnh xuất khẩuliên kết với Sở Nông nghiệp mua ở Minh Hải 3-4.000 tấn.

* Sở Thủy sản liên kết với SởNông nghiệp mua ở Kiên Giang và Campuchia 3.000 – 4.000 tấn.

Sở Nông nghiệp cần phối hợp vớicác ngành để triển khai thực hiện.

e) Giao nhiệm vụ cho :

+ Ủy ban Kế hoạch thành phố cùngSở Nông nghiệp, Ban hợp tác kinh tế thành phố trên cơ sở cân đối giữa yêu cầuphát triển chăn nuôi và khả năng giải quyết thức ăn gia súc tại chỗ, chuẩn bịphương án hợp tác thu mua nguyên liệu thức ăn gia súc ở các tỉnh, kế hoạch phâncông, phân cấp cụ thể cho các ngành, các quận huyện trong việc thu mua thức ăngia súc trình Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố duyệt và chính thức ghithành chỉ tiêu pháp lệnh để các ngành, các đơn vị thực hiện.

+ Ủy ban Kế hoạch thành phố traođổi với cácngành, cân đối lại khả năng về nguồn phụ phẩm bột cá, bột thịt, tấmcám, bột lông vũ… của các đơn vị thành phố để ghi thành chỉ tiêu pháp lệnh giaonộp các phụ phẩm này cho ngành Nông nghiệp. Đồng thời cân đối vốn ngoại tệ chongành chăn nuôi nhập Premix, thuốc thú y, con giống kể cả một số nhu cầu vậttư, thiết bị tối cần thiết v.v…

+ Ủy ban Vật giá thành phố phốihợp với Ủy ban Kế hoạch thành phố, Sở Nông nghiệp, Tổng Công ty xuất nhập khẩuvà các ngành liên quan tính toán lại giá cả các loại nguyên liệu thức ăn giasúc của ngành giao cho Nông nghiệp theo kế hoạch thống nhất ổn định trong nămđể đảm bảo ổn định giá sản phẩm chăn nuôi một cách hợp lý.

4. Về con giống : Giao tráchnhiệm cho Sở Nông nghiệp :

- Có kế hoạch sử dụng tốt cácđàn giống cao sản hiện có, đồng thời tiến hành việc lai tạo giống heo cao sảnvới các giống heo Thuộc Nhiêu, Ba Xuyên, Móng Cái đưa ra nuôi ở ngoại thành.

- Cùng Ủy ban Kế hoạch thành phốcân đối dự trù nhập gối đầu các giống gia súc, gia cầm cần thiết mà xin Trungương không có, trình Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố duyệt ngoại tệ đầutư cho ngành.

- Trao đổi với các quận, huyệnsớm quy hoạch hệ thống sản xuất giống, nên hỗ trợ và phân công cho quận, huyệnxây dựng các trại giống heo gà để tự cung ứng cho con giống cho phong trào chănnuôi tại chỗ.

- Công ty gia cầm chuẩn bị đề ánxây dựng hệ thống giống ông bà tại thành phố để chủ động con giống, thành phốsẽ đầu tư sớm xây dựng công trình này.

- Ủy ban Khoa học kỹ thuật thànhphố dành một phần ngân sách khoa học đầu tư cho việc nghiên cứu lai tạo cácgiống heo gia cầm.

5. Về thuốc thú y :

Sở Nông nghiệp cùng Ủy ban Kếhoạch thành phố cân đối trình Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố duyệt đầutư ngoại tệ nhập nguyên liệu sản xuất thuốc thú y và thuốc đặc trị.

- Giá hàng nhập khẩu phục vụphong trào chăn nuôi của thành phố cũng như hàng nhập làm quỹ đối lưu với cáctỉnh (như thuốc thú ý đặc trị…) phải được xác định theo tỷ giá hối xuất ngoạitệ do Ủy ban Nhân dân thành phố duyệt.

6. Về xây dựng cơ bản :

- Ủy ban Kế hoạch thành phố cânđối lại vốn đầu tư xây dựng cơ bản phục hồi các chuồng trại chăn nuôi, cơ sởchế biến thức ăn gia súc, thú y khu vực quốc doanh cho hợp lý và chuẩn bị kếhoạch bổ sung để tất cả các đơn vị triển khai nhiệm vụ được giao.

- Ủy ban Kế hoạch thành phố cùngvới Sở Nông nghiệp, Sở Xây dựng, Ngân hàng thành phố, lên kế hoạch hỗ trợ vốn,vật tư cho phong trào chăn nuôi tập thể và gia đình, cung cấp cấu kiện lắp ghépcho các cơ sở mới phát triển chăn nuôi, đồng thời cân đối vật liệu làm lồng gàđể phục vụ phong trào gia công nuôi gà công nghiệp trong thành phố.

7. Về vốn chăn nuôi : Chủ yếu làvốn vay Ngân hàng, chỉ sử dụng một tỷ lệ nhất định vốn ngân sách.

Ngân hàng thành phố cần có kếhoạch tích cực hơn nữa phục vụ toàn diện và đồng bộ phong trào chăn nuôi quốcdoanh, tập thể và gia đình ; đồng thời cùng các quận, huyện, cơ quan, đoàn thể,Sở Văn hoá và thông tin phát động phong trào gây quỹ tiết kiệm phục vụ chănnuôi, xây dựng hợp tác xã tín dụng v.v…

8. Yêu cầu các tổ chức đoàn thểquần chúng nhứt là Hội Liên hiệp phụ nữ đi sâu vận động và tổ chức chăn nuôigia đình ; đứng ra tổ chức thu mua nắm lại toàn bộ sản phẩm làm ra bằng mọihình thức phù hợp từ hình thức ký hợp đồng đến ứng vốn trước hoặc mua đứt bánđoạn ở ngành Thương nghiệp kể cả quốc doanh, hợp tác xã, cấp thành cũng nhưquận, huyện, phường xã. Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa phải cùng với ngành Nôngnghiệp, Ngân hàng, Tài chánh và Hội Liên hiệp phụ nữ bảo trợ tích cực chăn nuôigia đình và nắm lại cho được sản phẩm, phải quán triệt quan điểm chăm lo đờisống cho cán bộ công nhân viên, ngành thương nghiệp phải bảo trợ tiêu thụ sảnphẩm không để người chăn nuôi lỗ hoặc thu nhập ít, mà thương nghiệp lại có lãinhiều.

Hết sức xem xét giá cả thật phùhợp. Kiên quyết loại trừ tư thương tranh mua với thương nghiệp xã hội chủnghĩa, không để cho tư thương nâng giá, hoặc ép giá đối với người chăn nuôi.

9. Giao cho Sở Nông nghiệp vàcác đơn vị trực thuộc (Công ty chăn nuôi heo I, Công ty chăn nuôi heo II, Côngty gia cầm) phối hợp với các đoàn thể, Sở Thương nghiệp cùng quận huyện rútkinh nghiệm gia công chăn nuôi vừa qua, việc phân phối cám và thức ăn gia súccho chăn nuôi gia đình của thành phố, cũng như học tập cách làm của tỉnh bạnlàm nhanh kế hoạch trình Thường trực Ủy ban Nhân dân duyệt, kế hoạch này gắnchặt với việc triển khai Nghị quyết của Thành uỷ về đời sống.

Phải củng cố tổ chức, tăng cườngcán bộ cho các Công ty và các bộ phận có liên quan cả tư tưởng và con người đểđảm bảo thực hiện có kết quả chỉ thị này.

Tổ chức phát triển nhanh, mạnh,vững chắc ngành chăn nuôi heo, gia cầm tại thành phố là một trong những côngtác trọng tâm, và là yêu cầu bức thiết của thành phố.

Nhận được chỉ thị này, lãnh đạocác quận, huyện, Sở, Ban, Ngành và đoàn thể thành phố phải nhanh chóng xây dựngcác phương án triển khai theo kế hoạch được giao một cách nghiêm túc. Sở Nôngnghiệp, Ủy ban Kế hoạch thành phố có nhiệm vụ theo dõi tổng hợp, hướng dẫn việctriển khai chỉ thị này, và thường xuyên báo cáo kết quả về Thường trực Ủy banNhân dân thành phố để kịp thời chỉ đạo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải