THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 1981

CHỈ THỊ

VỀVIỆC NÂNG BẬC LƯƠNG NĂM 1981 CHO CÔNG NHÂN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN NHÀ NƯỚC

Năm 1980, việc thi hành chế độnâng bậc lương cho công nhân, cán bộ, nhân viên theo quyết định số 274-CP ngày25 tháng 7 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ và chỉ thị số 27-TTg ngày 16 tháng 1năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ đã đạt kết quả tương đối tốt. Nhưng ở một vàiđịa phương vẫn còn hiện tượng chưa chấp hành nghiêm chính quyết định và chỉ thịcủa Chính phủ, tuỳ tiện quy định nguyên tắc, tiêu chuẩn nâng bậc lương trái cácquy định hiện hành, có nơi nâng bậc không đúng đối tượng, không dúng các tiêuchuẩn đã quy định.

Năm 1981, để thực hiện tốt chế dộbậc lương cho công nhân, cán bộ, nhân viên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cácngành, các cấp:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành quyếtđịnh số 274-CP ngày 25 tháng 7 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ, tiếp tục xétnâng bậc lương năm 1981 cho công nhân, cán bộ, nhân viên. Nhất thiết không đượcra các văn bản quy định hoặc hướng dẫn nâng bậc lương trái với quyết định số274-CP của Hội đồng Chính phủ, chỉ thị số 27-TTg ngày 16 tháng 1 năm 1980 củaThủ tướng Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Bộ lao động.

2. Từ nay cho đến khi cải tiếnchế độ tiền lương, những công nhân, cán bộ, nhân viên nào đã xếp bậc cáo nhấttrong các thang lương, khung lương và bảng lương từ 5 năm trở lên, nếu đạt đủba tiêu chuẩn nâng bậc như đã quy định trong các văn bản của Hội đồng Chính phủthì cũng được xét để nâng bậc lương vượt khung.

Riêng đối với những cán bộ đã xếpmức lương cao nhất của chức vụ hiện giữ từ 160 đồng trở lên, các ngành, các địaphương không tự ý xếp lương vượt khung; trường hợp cần đề bạt lên chức vụ caohơn hoặc lên bậc lương chuyên viên bảy (7) thì phải đề nghị và do Ban Bí thưtrung ương Đảng hoặc thường vụ Hội đồng Chính phủ quyết định.

Đồng chí Bộtrưởng Bộ lao động có trách nhiệm hướng dẫn thi hành chỉ thị này và kiểm tra cáccấp, các ngành trong quá trình tiến hành công tác nâng bậc lương năm 1981. Đốivới các trương hợp tự ý đặt ra chế độ, tiêu chuẩn để nâng bậc lương một cách bừabãi thì Bộ lao động có trách nhiệm can thiệp và các cơ quan ngân hàng, tàichính không được cấp phát lương cho những trường hợp làm sai chính sách đã đượcBộ Lao động thông báo.

Đỗ Mười

(Đã ký)