UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/UB-CT

Bến Tre, ngày 09 tháng 6 năm 1986

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG,CHỐNG LỤT BÃO LẬP THÀNH TÍCH KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY HỒ CHỦ TỊCH, KÝ SẮC LỆNH THÀNHLẬP UỶ BAN HỘ ĐÊ TRUNG ƯƠNG (22/5/1946), CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦNTHỨ 6

Mấy năm gần đây, nhất là năm 1985, lụt, bão đã gây nhiềuthiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân, đặc biệt đối với miền Trung, miềnBắc nước ta.

Do đặc điểm về tự nhiên, qua nhiều năm tỉnh ta rất ít chiụảnh hưởng của lũ, bảo, úng lụt gây ra, song những năm lũ, úng xảy ra do chủquan thiếu chủ động phòng chống đã gây thiệt hại cho tỉnh nhà như năm 1978 mấttrắng 6.000ha lúa mùa.

Tình hình thời tiết và khí hậu những năm gần đây và đặc biệtnhững tháng đầu năm nay ở thế giới cũng như nước ta diễn biến rất phức tạp,không theo những quy luật và chu kỳ tự nhiên và đã gây thiệt hại lớn đột biếnmà chúng ta không thể lường được. Để chủ động ứng phó với những đột biến trênmà đối với tỉnh mà chủ yếu là phòng chống lũ, úng thúi cho lúa hè thu muộn vàluá muà. Thực hiện Chỉ thị số 105/CT ngày 19/4/1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộtrưởng về việc đẩy mạnh công tác phòng chống, lụt bảo năm 1986 lấy thành tíchthiết thực. Chào mừng kỷ niệm 40 năm Hồ Chủ Tịch ký sắc lệnh thành lập Uỷ banhộ đê Trung ương (22/5/1986) và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 6.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, tỉnh yêu cầu BCH chống lụtbão các huyện, thị, các ngành tỉnh tập trung ngay vào một số nhiệm vụ sau:

1. Các huyện, thị xã đẩy mạnh tập trung làm thuỷ lợi, dứtđiểm các công trình thuỷ lợi phục vụ cho tiêu úng, phòng lũ như các trục kênhdẫn tiến đến cho các vũng trũng, thấp, hoàn chỉnh và làm mới các đường vùngphân nước của vùng cao xuống vùng thấp, cần được đắp lại hoặc dự phòng vậtkiệu: cây, cừ, đất dự phòng, khi cần thiết chủ động đắp và quán triệt ngay.

Trong mỗi vùng lớn thấp trũng, phải chia khoanh vùng ranhiều vùng nhỏ bờ vùng được đắp to để bao để chống nước dồn. Các công trình xâyđúc là cống tiêu nước đang thi công dở dang phải tập trung bằng biện pháp đểhoàn thành sớm trước thời gian lũ về (trước tháng 8).

2. Các huyện, thị, Xí nghiệp thuỷ nông Giồng Trôm, Ba Tricho kiểm tra lại các công trình cống, đập, ngăn mặn, các trạm bơm tiêu chủ độngsửa chữa cánh cống, Ty van cống đập tiêu nước, phụ tùng máy móc các trạm bơm đểkhi cần tiêu không bị động. Các huyện, thị cần nắm lại lực lượng các máy bơmdầu của HTX. Tập đoàn sản xuất, có kế hoạch chủ động, khi cần huyện sẽ điềuđộng để đi chống úng cục bộ cho các vùng cần tiêu. Các đê ngăn mặn lớn của cáchuyện ven biển chủ động cho tụ tập thường xuyên, đảm bảo chống tràn mặn lên khitriều cường lên gặp lũ lớn về trùng hợp.

Sở thủy sản giúp các điạ phương xây dựng phương án phòngchống cụ thể tổ chức thực hiện. Ngành nông nghiệp tỉnh, ngay từ bây giờ cần cókế hoạch dự phòng luá giống đối với diện tích thấp trũng chủ động gieo cấy lạitrên diện tích bị hạn.

3. Đối với các ngành: Giao thông, Điện lực, Bưu điện, cácngành có vật tư, kho tàng có kế hoạch tu sửa đường dây phương tiện phục vụ khicó thiên tai xảy ra.

4. Các huyện, thị các ngành phải tiến hành kiện toàn Ban Chỉhuy CBĐ của mình sớm có phương án, có kế hoạch cụ thể và biện pháp thực hiệntừng bước một như mọi năm để thực hiện ngay từ bây giờ phải kiểm tra kho tàngchống dột, phòng chống gió lớn, gió lốc làm tốc mái, đồng thời di chuyển hoặckê cao những khu ở vùng trũng thấp để bảo vệ hàng hoá tài sản. Trong công tácchuẩn bị chủ động của mỗi ngành, ngoài cố gắng nổ lực hết khả năng của mình cónhững yêu cầu cần phải tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ về chỉ đạo hoặc các mặt khác vềvốn, vật tư, ... lập văn bản báo cáo về Thường trực BCH CBL tỉnh để xem xétgiải quyết.

Các địa phương và các ngành được chủ quan, phải chủ động vềcác mặt để ứng phó khi có lũ, bảo, mưa úng đến, hạn chế đến mức thấp nhất nhữngthiệt hại có thể gây ra cho sản xuất, bảo vệ được tài sản của Nhà nước, của tậpthể và nhân dân góp phần vào việc thực hiện, thắng lợi kế hoạch Nhà nước củatỉnh năm 1986./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ
Trần Văn Ngẩu