THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 215-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 1979

CHỈ THỊ

VỀCHẾ ĐỘ ĐIỀU TÀU HÀNG NHẬP VÀO CÁC CẢNG VÀ GIẢI QUYẾT CÁC TRƯỜNG HỢP HÀNG HÓANHẬP TRÁI CẢNG

Do tình hình hàng nhập về dồndập và phần lớn lại có vận đơn về cảng Hải Phòng; khả năng tiếp nhập của HảiPhòng còn hạn chế nên tàu bị ứ đọng nhiều trong khi các cảng khác lại không cóđủ tàu để bốc dỡ;

Để tăng khả năng tiếp nhận hàngnhập trong phạm vi cả nước, giải phóng nhanh các tàu khi đến cảng Việt Nam, đáp ứng nhu cầu sản xuất và quốc phòng;

Theo đề nghị của Ban điều hòavận tải trung ương và Bộ Giao thông vận tải,

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị mộtsố nguyên tắc sau đây để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồngChính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố có liên quan thực hiện.

I. Nguyên tắc cơ bản làtất cả hàng nhập khẩu đều phải đưa về địa điểm giao nhận đúng với hợp đồng màBộ Ngoại thương đã ký với đơn vị chủ hàng trong nước và với nước ngoài.

Trong trường hợp phải đưa tàuvào cảng khác không đúng theo vận đơn thì cần có sự bàn bạc thống nhất giữa BộGiao thông vận tải, Bộ Ngoại thương và Bộ chủ hàng. Sau khi đã thống nhất, Tổngcục trưởng Tổng cục đường biển ra lệnh điều tàu; Bộ Giao thông vận tải có tráchnhiệm vận chuyển số hàng nhập trái cảng đó về cảng theo vận đơn hoặc một địađiểm mới nếu Bộ chủ hàng yêu cầu’ cơ quan, đơn vị chủ hàng có trách nhiệm tiếpnhận hàng bốc lên ở cảng mới, bảo vệ, bảo quản và giao cho đơn vị vận tải đưavề địa điểm do mình yêu cầu. Nếu cơ quan giao thông vận tải đã có đại lý thìgiao cho đại lý vận tải chịu trách nhiệm; cơ quan ngoại thương được coi là chấmdứt việc giao hàng ở cảng bốc lên.

Thực hiện những nguyên tắc trênđây, trong từng trường hợp cụ thể sẽ vận dụng như sau:

1. Hàng nhập là thiết bị toànbộ, trước hết cố gắng đưa tàu vào đúng cảng theo vận đơn, khi nào cần thiết cóthể cho nhập vào một trong số cảng sau đây và cũng được coi là nhập đúng cảng.

a) Cảng Hải phòng, Quang Ninh,Hòn Mê, Bến Thuỷ nếu là thiết bị để xây dựng các công trình từ Nghệ Tĩnh trở raBắc.

b) Cảng Đồng Hới, Đông Hà, ThuậnAn, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Nha Trang nếu là thiết bị để xây dựng các công trình từBình Trị Thiên đến Phú Khánh và Tây Nguyên.

c) Cảng Vũng Tàu, Sài Gòn nếu làthiết bị để xây dựng các công trình từ Thuận Hải, Lâm Đồng trở vào các tỉnhđồng bằng sông Cửu Long.

Hàng thiết bị toàn bộ có khốilượng ít không phải loại quá dài, quá nặng, xếp cùng tàu với các loại hàng khácnhập trái cảng thì cũng được bốc dỡ ở cảng đó, Bộ Giao thông vận tải có tráchnhiệm vận chuyển về địa điểm thỏa thuận với chủ hàng đúng thời gian yêu cầu xâydựng của thiết bị đó. Tất cả các chi phí về vận chuyển, bốc dỡ, bảo quản… phátsinh từ cảng bốc dỡ hàng lên, trở lại cảng theo vận đơn hoặc đến thẳng côngtrường hay một địa điểm mới không về cảng theo vận đơn, đều thanh quyết toánvào giá thành công trình.

2. Đối với các loại hàng hóakhác phải điều trái cảng, chủ hàng cần hợp tác với các cơ quan giao thông vậntải để giải phóng nhanh tàu. Số hàng nhập trái cảng đó cần được xử lý như sau:

a) Nếu địa phương nơi bốc lên cóchỉ tiêu kế hoạch phù hợp thì Bộ chủ hàng phân phối luôn cho địa phương tiếpnhận kể cả phân phối trước thời gian nếu có thể được.

b) Nếu có kế hoạch dự trữ hoặcđổi hạt ở địa phương đó thì cũng để lại tại địa phương.

c) Nếu vì nhu cầu, nhất thiếtphải vận chuyển về một địa điểm khác thì Bộ Giao thông vận tải phải thực hiệntheo yêu cầu của Bộ chủ hàng và Bộ chủ hàng thanh toán mọi chi phí cho Bộ Giaothông vận tải.

II. Trường hợp tàu ứ đọngnhiều, ba Bộ (Giao thông vận tải, Ngoại thương và chủ hàng) đã bàn mà khôngnhất trí được việc điều tàu vào trái cảng thì báo cáo lên Ban điều hòa vận tảitrung ương giải quyết, Trưởng ban điều hòa vận tải trung ương, nếu thấy cầnthiết thì xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ quyết định trường hợp điều tàu trái cảngnày.

III. Tất cả các chi phíphát sinh vì trái cảng, cơ quan chủ hàng được thanh toán vào kế hoạch phí lưuthông hàng năm. Khi thanh quyết toán và khi xét duyệt hoàn thành kế hoạch, cơquan chủ hàng được thuyết minh lý do hàng nhập vào trái cảng.

IV. Khối lượng vận chuyểnphát sinh trong các trường hợp trái cảng, Bộ Giao thông vận tải được tính vàochỉ tiêu kế hoạch vận tải bắc nam. Ủy ban Kế hoạch Nhà nước cân đối và cấp chỉtiêu nhiên liệu cho Bộ Giao thông vận tải.

V. Cơ quan, đơn vị nào,kể cả giao thông vận tải, ngoại thương và chủ hàng, làm trái với các điều quyđịnh trên đây sẽ phải chịu trách nhiệm tự giải quyết mọi hậu quả, chịu mọi phítổn phát sinh mà không được hạch toán vào giá thành hàng hóa cũng như khôngtính vào chỉ tiêu kế hoạch.

VI. Các điều quy địnhtrong chỉ thị này thi hành kể từ ngày ký. Các việc tồn tại trước thời gian này,các Bộ báo cáo từng trường hợp cụ thể để Thủ tướng Chính phủ giải quyết.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Đỗ Mười