THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 219-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 1997

CHỈ THỊ

VỀTĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM GIỮ GÌN TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃHỘI

Trong những năm qua, lực lượngCông an Nhân dân đã cùng các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng thực hiệncó hiệu quả nhiều chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về công tác đấu tranhphòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần ổn định chínhtrị, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an đã thực sự làtấm gương "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", có người đã ngã xuốngvì cuộc sống bình yên của nhân dân, vì sự an toàn của xã hội. Phong trào quầnchúng bảo vệ an ninh, trật tự đã có tác dụng tích cực động viên đông đảo quầnchúng nhân dân tham gia.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm,tội phạm vẫn xẩy ra nghiêm trọng, trong đó đáng lưu ý nhất là nạn tham nhũng,buôn lậu, tệ nạn nghiện hút, cờ bạc chưa bị đẩy lùi, gây lo ngại sâu sắc trongnhân dân. Công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội tuy có chuyển biến nhưngchưa thật vững chắc. Một số bộ phận cán bộ, chiến sĩ công an có hành vi tiêu cực,tham nhũng làm ảnh hưởng tới hình ảnh tốt đẹp của người Công an nhân dân.

Năm nay, kỷ niện 35 năm ngày Chủtịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp lệnh về CSND (20/7/1962 - 20/7/1997), yêucầu các cấp, các ngành phối hợp với lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSNDnói riêng, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Công tác giữ gìn trật tự antoàn xã hội:

- Phải đẩy mạnh các biện phápđấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các tội phạm nguy hiểm. Nâng cao hiệuquả phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm. Lực lượng Cảnh sát nhân dân phải làlực lượng nòng cốt, chủ lực trong việc đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu,tăng cường các biện pháp đấu tranh chống bọn tội phạm hình sự nguy hiểm, băngnhóm tội phạm hoạt đông có tổ chức, tích cực truy bắt các đối tượng có lệnhtruy nã, cảm hoá những người lầm lỗi trở về với cộng đồng làm ăn lương thiện;ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn mại dâm, cờ bạc, nghiện hút, nhất là tệ hút, hít,tiêm chích ma tuý trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên.

- Tiếp tục duy trì và thực hiệntốt các chủ trương của Chính phủ trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự, antoàn xã hội trong các lĩnh vực an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, quảnlý hành chính về trật tự an toàn xã hội, quản lý vũ khí và các dịch vụ vănhoá...

- Tập trung xây dựng và thựchiện có hiệu quả Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm. Xây dựng cơ chếphối hợp tích cực giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và vận động nhân dântham gia đấu tranh chống tội phạm, trong đó CSND là lực lượng nòng cốt xungkích. Cần củng cố và phát huy các tổ chức quần chúng: Thanh niên, phụ nữ, cựuchiến binh... trong đó coi trọng các hình thức "thanh niên xungkích", "tổ tự quản" để giữ gìn trật tự ở cơ sở.

2. Để tiến tới kỷ niệm ngàytruyền thống (20/7/1962 - 20/7/1997) một cách thiết thực lực lượng CSND cầnphải:

- Tổ chức các đợt sinh hoạtchính trị nâng cao cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng và kiênquyết làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của địch. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dụcvề truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chínhtrị và trật tự an toàn xã hội, tổ chức việc học tập những tấm gương dũng cảmcủa cán bộ, chiến sĩ trong công tác. Hoạt động kỷ niệm cần mang ý nghĩa thiếtthực để động viên mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ chiến sĩ.

- Bộ nội vụ phải tập trung xâydưng lực lượng CSND trở thành một lực lượng vững về chính trị, giỏi về Phápluật, nghiệp vụ, ngoại ngữ, khoa học và có hiểu biết sâu sắc về các lĩnh vựcvăn hoá, xã hội. Bộ Nội vụ và Uỷ ban nhân dân các cấp cần có hình thức khenthưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu vàxây dựng lực lượng, đồng thời phải kiên quyết loại bỏ ra khỏi lực lượng cảnhsát nhân dân những phần tử tiêu cực, thoái hoá, biến chất, có hành vi thamnhũng, vi phạm pháp luật để làm trong sạch nội bộ, từng bước đưa lực lượng CSNDtiến lên chính quy, hiện đại, sánh vai và hội nhập với cảnh sát Quốc tế trongđấu tranh chống tội phạm.

3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Uỷ ban nhân dân các cấp cần có biện pháp tích cực đáp ứng kinh phí,phương tiện, trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát nhân dân từ Bộ đến địaphương, đảm bảo tốt yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)