UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 22/2007/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀTĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LOÀI ĐỘNG VẬTHOANG DÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Động vậthoang dã là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là bộ phận quan trọngtạo nên sự cân bằng sinh thái, bảo đảm môi trường sống trong lành cho conngười. Vì vậy, bảo vệ và phát triển động vật hoang dã là trách nhiệm của mọi tổchức và cá nhân.

Trên địabàn thành phố Hồ Chí Minh, những năm qua, chính quyền các cấp và các ngành chứcnăng đã tích cực tuyên truyền giáo dục, tổ chức thực hiện việc bảo vệ và gâynuôi phát triển động vật hoang dã nên đã hạn chế việc săn bắt động vật hoang dãtrong các khu rừng phòng hộ, đã có nhiều cơ sở gây nuôi các loài động vật hoangdã như: Cá sấu, trăn, rắn, ba ba, nhím, heo rừng… hoạt động có hiệu quả cao,tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, có sản phẩm để phục vụ nhu cầutrong nước và xuất khẩu, góp phần bảo tồn và phát triển động vật hoang dã.

Tuy nhiên,việc mua, bán, vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến trái phép động vật hoang dã vẫndiễn ra ở nhiều nơi với những mức độ khác nhau như: Bày bán trái phép động vậthoang dã trên lề một số tuyến đường của thành phố; tàng trữ, buôn bán trái phépđộng vật hoang dã vẫn diễn ra ở nhiều khu dân cư; nuôi nhốt trái phép động vậthoang dã để làm cảnh ở nhiều hộ dân; chế biến động vật hoang dã không có nguồngốc hợp pháp làm món ăn ở nhiều nhà hàng, quán ăn. Thực trạng đó đang làm ảnhhưởng xấu đến uy tín, hình ảnh của thành phố Hồ Chí Minh trong mắt người dântrong nước và người nước ngoài.

Để chấnchỉnh và khắc phục tình trạng trên, căn cứ:

- Luật Bảovệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

- Pháp lệnhxử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

- Nghị địnhsố 139/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạmhành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

- Nghị địnhsố 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về quản lý thực vậtrừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm;

- Nghị địnhsố 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quản lý hoạt độngxuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản,nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dãnguy cấp, quý hiếm;

- Chỉ thịsố 359/TTg ngày 29 tháng 5 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về những biện phápcấp bách để bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã;

- Quyếtđịnh số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn ban hành quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản;

- Quyết định số 47/2006/QĐ-BNN ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn về việc ban hành quy chế về quản lý gấu nuôi;

- Quyết định số 2399/QĐ-UB-KT ngày 14 tháng 5 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố về việcbảo vệ, gây nuôi, khai thác sử dụng và kinh doanh động vật rừng hoang dã trênđịa bàn thành phố Hồ Chí Minh,

Ủy ban nhândân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy bannhân dân các quận - huyện, phường - xã khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêmtúc, có hiệu quả các biện pháp sau đây:

1. Chủtịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, Thủ trưởng các ngành chứcnăng: Kiểm lâm, Công an, Quản lý thị trường; các cơ quan báo, đài và các phươngtiện thông tin đại chúng khác phải chủ động tổ chức tuyên truyền sâu rộng đếnmọi tầng lớp nhân dân về vai trò, lợi ích của động vật hoang dã; các chủtrương, chính sách của Nhà nước về bảo vệ và phát triển động vật hoang dã; sửdụng hợp lý các loài động vật hoang dã; các biện pháp chế tài của Nhà nước nếuvi phạm các quy định về bảo vệ và phát triển động vật hoang dã.

Hình thứctuyên truyền, phổ biến phải phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, cóhiệu quả cao.

2. Chủtịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã chỉ đạo các lực lượng thuộcphạm vi quản lý của mình; Giám đốc Sở Thương mại chỉ đạo Chi cục Quản lý thịtrường; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểmlâm; Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc lực lượng Công an tăngcường kiểm tra, kiểm soát tại các quán ăn, nhà hàng, các chợ, các địa điểm kinhdoanh, các trục đường giao thông, sân bay, bến cảng, các khu dân cư, các hộđang nuôi nhốt động vật hoang dã và các tụ điểm khác để phát hiện, ngăn chặn vàxử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về mua, bán, vận chuyển, nuôi, chếbiến, quảng cáo trái phép động vật hoang dã.

Địa phươngnào để tồn tại các tụ điểm kinh doanh trái phép động vật hoang dã, để xảy ratình trạng mua bán trái phép động vật hoang dã trên lề đường, nuôi trái phépđộng vật hoang dã trên địa bàn quản lý của mình thì Chủ tịch Ủy ban nhân dânquận - huyện phải có hình thức xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban nhândân phường - xã quản lý địa bàn đã để xảy ra vi phạm.

3. Nghiêmcấm mọi hình thức quảng cáo việc kinh doanh động vật hoang dã hoặc sản phẩmđộng vật hoang dã có nguồn gốc từ tự nhiên.

Nghiêm cấmviệc nuôi nhốt, nuôi thả động vật hoang dã trái phép với bất cứ mục đích gì ởcác khu du lịch, khu vui chơi giải trí, các khu di tích lịch sử, văn hóa, trongkhuôn viên các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, trong doanh trại các đơn vịquân đội, công an, trụ sở các doanh nghiệp.

Mọi tổchức, cá nhân có hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật, từ xửphạt hành chính đến truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Giámđốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

a) Chỉ đạoChi cục Kiểm lâm rà soát, lập danh sách những đối tượng đã nhiều lần vi phạmcác quy định về bảo vệ và phát triển động vật hoang dã để phối hợp với các ngành,chính quyền các địa phương có biện pháp quản lý và đấu tranh ngăn chặn. Chi cụcKiểm lâm có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, các ngànhcó liên quan trong việc tổ chức kiểm tra các đối tượng này.

b) Chỉ đạocác đơn vị chức năng trực thuộc Sở phối hợp với Hội Nông dân thành phố và cácđơn vị có liên quan cung cấp tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật, khuyến khích các tổchức, cá nhân gây nuôi phát triển các loài động vật hoang dã trong môi trườngcó kiểm soát.

Việc gâynuôi phát triển động vật hoang dã phải được tổ chức quản lý theo đúng các quyđịnh tại Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ.

Việc kinhdoanh, vận chuyển, chế biến động vật hoang dã có nguồn gốc gây nuôi hoặc sảnphẩm của chúng phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháptheo quy định của pháp luật và phải bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.

c) Chỉ đạoChi cục Kiểm lâm tổ chức cứu hộ các cá thể động vật hoang dã đã bị xử lý tịchthu, đảm bảo động vật hoang dã khỏe mạnh trước khi thả về môi trường tự nhiênphù hợp với từng loài. Động vật hoang dã đã bị xử lý tịch thu nhưng không thểthả về môi trường tự nhiên thì phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

5. Ủyban nhân dân huyện Cần Giờ chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ (đơn vịchủ rừng), Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, Ủy ban nhân dân các xã tích cực kiểmtra phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc săn bắt trái phép động vật hoang dã trongrừng phòng hộ Cần Giờ.

6. Giámđốc Công an thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các phòng nghiệp vụ ngừng cấp giấyphép sử dụng súng săn các loại; rà soát thu hồi những giấy phép sử dụng súngsăn đã cấp.

7. CụcHải quan thành phố có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng đểkiểm tra, ngăn chặn việc xuất khẩu, nhập khẩu trái phép động vật hoang dã vàcác sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã.

Chỉ thị nàycó hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Giám đốccác sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có tráchnhiệm khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Giámđốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp và đưa nội dung tổng kếtviệc thực hiện Chỉ thị này vào nội dung tổng kết công tác quản lý rừng, bảo vệrừng và phòng chống cháy rừng hàng năm./.

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);

- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;

- Thường trực Ủy ban nhân dân TP;

- Ban chỉ đạo Nông nghiệp nông thôn TP;

- Giám đốc các sở - ngành thành phố;

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP;

- Bộ Tư lệnh Quân khu 7;

- Cục trưởng Cục Hải quan TP;

- Chủ tịch UBND các quận - huyện;

- Các cơ quan báo, đài của thành phố;

- VPHĐ-UB: CPVP, các Phòng CV;

- Lưu:VT, (CNN-Tg) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Tín