ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2011/CT-UBND

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 11 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁCCHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ KIỂM SOÁT GIÁ CẢ TRÊN THỊTRƯỜNG

Trong những năm qua, công tác chống buôn lậu, hàng giảvà gian lận thương mại trên địa bàn Tỉnh đã có nhiều cố gắng và đạt được nhữngkết quả tích cực. Tình hình buôn lậu tuyến biên giới đã giảm cơ bản về quy môvà tính chất; công tác chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượngcó những chuyển biến tiến bộ trong phát hiện, kiểm tra và xử lý; công tác quảnlý, kiểm soát giá cả từng bước đi vào nền nếp đã góp phần thúc đẩy sản xuấtphát triển, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lànhmạnh.

Tuy nhiên, công tác chống buôn lậu, hàng giả và gianlận thương mại trên địa bàn Tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; hàng giả, hàng kémchất lượng, gian lận thương mại đang là vấn đề bức xúc; tình hình chấp hành phápluật trong lĩnh vực giá chưa tốt; số vụ phát hiện, xử lý còn ít so với thựctrạng của tình hình,…

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, bảo vệ quyền lợingười tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, Ủy ban nhân dân Tỉnhchỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các lực lượng chống buôn lậu, hànggiả và gian lận thương mại trên địa bàn Tỉnh:

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thứctạo sự đồng thuận của xã hội trong đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gianlận thương mại; tăng cường sự phối hợp, trao đổi thông tin, kiểm tra, kiểm soátthường xuyên, ngăn chặn và không để hình thành các tổ chức, đường dây tội phạm viphạm về buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn Tỉnh.

2. Sở Công Thương:

- Theo dõi chặt chẽ tình hình cung - cầu các mặt hàngthiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống như: gạo, đường, thuốc chữa bệnh, thứcăn chăn nuôi, phân bón, xăng dầu, xi măng, thép,…; đề xuất phương án xử lý kịpthời khi thị trường có biến động, không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến độngvề nguồn hàng, giá cả trên thị trường để đầu cơ, nâng giá bất hợp lý, trái phápluật để thu lợi bất chính.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường có kế hoạch phốihợp với các lực lượng chức năng khu vực biên giới tổ chức tuyên truyền và tăng cườngkiểm tra, kiểm soát, thực hiện các giải pháp ngăn chặn buôn lậu, hàng giả, hàngkém chất lượng và gian lận thương mại có hiệu quả.

- Phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trongTỉnh mở rộng sản xuất, phát triển mạng lưới phân phối, đảm bảo hàng hóa lưu thôngthông suốt.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, các yếu tốtrực tiếp ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa, nhất là những mặt hàng thuộc diện bìnhổn giá, mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân; thực hiện tốtcông tác thông tin dự báo tình hình, phát hiện những vấn đề bức xúc, nổi cộm đểcó giải pháp đối phó, xử lý kịp thời không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá. Đẩymạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổchức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn. Phối hợp với Sở Tài chính giúpỦy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ các chi phísản xuất, đổi mới quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh,đảm bảo giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ở mức hợp lý.

3. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quanthực hiện kiểm soát các yếu tố hình thành giá; thực hiện kiểm tra việc chấphành các quy định của pháp luật về giá và các quy định khác của pháp luật cóliên quan như: kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng hóa, dịch vụ theo giá niêmyết; đăng ký giá, kê khai giá, hiệp thương giá, công khai thông tin về giá đốivới loại hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải đăng ký giá, kê khai giá theoquy định; phát hiện và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm pháp luật vềgiá và những quy định pháp luật khác có liên quan; kiểm tra và báo cáo tìnhhình chấp hành các biện pháp bình ổn giá.

4. Sở Khoa học và Công nghệ:

Tăng cường quản lý chất lượng hàng hoá theo quy địnhhiện hành; chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm vềtiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa như: xăng dầu, nhãn hànghóa, hàng đóng gói sẵn theo định lượng, mũ bảo hiểm dùng cho người đi mô tô xemáy, mũ bảo

vệ cho trẻ em tham gia giao thông, dụng cụ điện giadụng, sắt thép, đồ chơi trẻ em; phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm quyền sởhữu trí tuệ và các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý theo chức năng, nhiệmvụ của ngành.

5. Công an Tỉnh:

Chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc tập trungkiểm tra, phát hiện và xử lý các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, sản xuất buôn bánhàng giả và gian lận thương mại, nhất là các đường dây, ổ nhóm liên quan đếnnhiều địa bàn (liên tỉnh). Phối hợp với các ngành chức năng chủ động nắm và dựbáo tình hình thị trường, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu,hàng giả, gian lận thương mại, vận chuyển chất nổ, chất gây nghiện trái phép,tội phạm về môi trường. Tăng cường nắm tình hình, tiến hành thường xuyên cácbiện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện và điều tra tội phạm buôn lậu, vậnchuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, buôn bán hàng cấm, kinh doanhtrái phép, trốn lậu thuế, hàng giả, gian lận thương mại theo quy định của phápluật.

6. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Thuế và CụcHải quan:

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Hải quan Tỉnh phối hợpchặt chẽ với các ngành, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiệnnhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; tăng cường công táctuyên truyền vận động nhân dân vùng biên giới tích cực tham gia phòng chốngbuôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng qua biên giới. Kiểm tra, kiểm soát chặtchẽ hàng hoá xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu để ngăn chặn hàng nhập lậu, gian lậnthương mại, nhất là thực hiện tốt các phương án của Trung ương và kế hoạch củaBan Chỉ đạo 127/ĐP theo trách nhiệm và địa bàn phân công; chủ động xây dựng cácphương án, kế hoạch, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường tuầntra, kiểm soát tập trung vào những địa bàn trọng điểm, khu vực thường gây bứcxúc trong dư luận nhân dân, khu vực cửa khẩu, khu kinh tế cửa khẩu, đường mòn,lối mở khu vực biên giới, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm buôn lậu.

Cơ quan Thuế tăng cường công tác quản lý, kịp thờiphát hiện các hành vi gian lận trốn thuế, mua bán sử dụng hoá đơn chứng từ thuếbất hợp pháp và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

7. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

Tăng cường công tác quản lý về chất lượng hàng hóaphục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản như: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,giống cây trồng, vật nuôi, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng thủysản, thuốc thú y thủy sản,…; theo dõi sát nhu cầu hàng hóa vật tư nông nghiệptheo từng vụ, năm; phối hợp Sở Công Thương theo dõi chặt chẽ diễn biến thịtrường, phát hiện kịp thời và xử lý kiên quyết đối với những hành vi lợi dụngthiên tai, dịch bệnh tăng giá bất hợp lý hoặc đưa hàng giả, hàng kém chất lượngra thị trường gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp và quyền lợi người tiêudùng.

8. Sở Y tế:

Tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ y tế, thuốc chữabệnh, hành nghề y dược, khám chữa bệnh; quản lý giá thuốc, dịch vụ khám chữabệnh tư nhân, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất các giải pháp bình ổn giá thuốctrên thị trường; cùng các ngành khác tăng cường thu thập thông tin ngăn chặnhành vi nhập lậu thuốc tân dược, dụng cụ y tế và hành vi sản xuất, buôn bánthuốc phòng bệnh, chữa bệnh, mỹ phẩm giả, kém chất lượng trên thị trường.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về sở hữu trítuệ, quyền tác giả, quyền liên quan, tác phẩm, sản phẩm văn hóa,…; thường xuyêntổ chức kiểm tra xử lý các hành vi sao chép băng đĩa lậu; phối hợp với cácngành hữu quan quản lý chất lượng và giá dịch vụ trong lĩnh vực quản lý củangành theo quy định.

10. Sở Giao thông Vận tải:

Tăng cường công tác quản lý dịch vụ vận tải, nhất làgiá cước vận tải, giá vé xe hành khách mang tính cạnh tranh, tăng cường chấtlượng phục vụ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi lợi dụng giá nhiên liệutăng để tăng giá vận chuyển bất hợp lý; vận động lái xe không tham gia vậnchuyển hàng hóa nhập lậu và tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu trên các tuyếnđường bộ, đường thủy.

11. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh -Truyền hình, Báo Đồng Tháp:

Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tácthông tin tuyên truyền theo các chuyên đề chống buôn lậu, hàng giả và gian lậnthương mại, chống các hành vi sản xuất, kinh doanh gian lận, lừa dối người tiêudùng, hành vi làm giá, ép giá, vi phạm quy định về lĩnh vực giá nói chung vàcác đối tượng vi phạm nói riêng với số trang, mục, thời lượng và thời gian hợplý.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Theo dõi và dự báo tình hình hàng hóa thiết yếu trênđịa bàn, báo cáo cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân Tỉnh để nắm tình hìnhchung, có biện pháp xử lý; nắm thông tin, phát hiện những vấn đề bất thườngtrong cung - cầu hàng hóa trên địa bàn, kịp thời có những biện pháp xử lý theothẩm quyền, đồng thời báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh để có biện pháp xử lý (nếuvượt thẩm quyền).

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị chứcnăng của địa phương thực hiện công tác tuyên truyền trong nhân dân về các giảipháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; chủ trì,phối hợp các ngành chức năng của Tỉnh đóng tại địa bàn thực hiện tốt công táckiểm tra, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn các hành vi buôn lậu, hàng giả và gianlận thương mại, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; đảm bảo vệ sinh an toànthực phẩm.

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền đến các đối tượngkinh doanh trên địa bàn những quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh. Tổchức quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn chấp hành đúng các quyđịnh về đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, các điều kiện trong kinhdoanh theo quy định của Nhà nước. Tổ chức các đội vừa tiến hành kiểm tra, vừatổ chức cho các cơ sở kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng kémchất lượng, chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với người tiêu dùng vềhàng hóa mình kinh doanh; nắm bắt tình hình thông tin thị trường; chỉ đạo việcphối hợp với các Đội Quản lý thị trường phụ trách địa bàn tiến hành lấy mẫuhàng hóa để kiểm định chất lượng, nhất là phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốcbảo vệ thực vật,…

13. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn thểcác cấp trong Tỉnh:

Theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức mình cùng tham giacông tác vận động tuyên truyền đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tíchcực hưởng ứng những chủ trương, giải pháp của Nhà nước về chống buôn lậu, hànggiả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại và kiểm tra quản lý giá cả; vậnđộng hội viên là những thương nhân chấp hành nghiêm chỉnh quy định của phápluật trong kinh doanh, đồng thời giám sát, cung cấp thông tin đến cơ quan Nhànước để kiểm tra, xử lý những đối tượng vi phạm làm thiệt hại đến sản xuất vàtiêu dùng của nhân dân.

14. Tổ chức thực hiện:

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh liên quan và Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch để triểnkhai thực hiện. Định kỳ hàng quí, 6 tháng và năm báo cáo kết quả thực hiện vềCơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 127/ĐP (Chi cục Quản lý thị trường) để tổnghợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Giao Sở Công Thương theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việcthực hiện Chỉ thị này.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh liên quan,Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt Chỉ thịnày./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (I+II);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Bộ Công Thương;
- Ban Chỉ đạo 127/TW ;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp;
- Chủ tịch & các PCT/UBND Tỉnh;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể Tỉnh;
- Các Ngành thành viên BCĐ 127/ĐP;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan Báo, Đài, Cổng TTĐT Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH. LVV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tôn Hoàng