THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀTĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM TRONG TÌNHHÌNH HIỆN NAY

Thời gian qua, công tác phòng, chốngmại dâm đã được các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo trinkhai thực hiện với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thtrong kế hoạch 5 năm và hàng năm, bước đầu đã thu được những kết quả nht định, góp phần bảo đảm ổn định trật tự,an toàn xã hội.

Tuy nhiên, tình hình tệ nạn mại dâmvà tội phạm liên quan đến mại dâm đang có chiều hướng phức tạp, ảnh hưởng vàgây tác động xấu đến đời sống xã hội. Để tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiệnnhiệm vụ phòng, chống mại dâm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộcChính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

I. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nghiên cứu, làm rõ, đề xuất cácvấn đề bất cập trong hệ thống pháp luật về phòng, chống mại dâm hiện hành; cầnthống nhất quan điểm, nhận thức ngay trong quá trìnhnghiên cứu, đề xuất các chính sách, pháp luật phù hợp với tình hình tệ nạn mạidâm hiện nay. Chú trọng đến việc hoàn thiện các chế tài hình sự, hành chínhnhằm xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mạidâm, đặc biệt là các hành vi tiếp tay, bao che, dung túng thiếu trách nhiệm của cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm;bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của các quy định của pháp luật về phòng, chốngmại dâm với việc thực hiện các biện pháp can thiệp giảm hại về HIV/AIDS; xâydựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm giúp người bándâm hòa nhập cộng đồng.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả vàtrách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phòng,chống mại dâm:

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm cánhân của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan liênquan khi để phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn quản lý; coi hiệu quả côngtác phòng, chống tệ nạn mại dâm là một trong những chỉ tiêu thi đua, đánh giáhàng năm đối với tchức và cá nhân. Giáo dục phòng ngừa, ngănchặn và xử lý kiên quyết những cán bộ, đảng viên có hành vi thiếu trách nhiệm,bao che, dung túng, tham gia tệ nạn mại dâm.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá thựctrạng tệ nạn mại dâm trên địa bàn, thực hiện đng bộ cáchoạt động, giải pháp theo Chương trình hành động phòng, chng mại dâm giai đoạn 2011-2015. Tăng cường trấn áptội phạm liên quan đến mại dâm, triệt phá các tụ điểm,"khu vực", đường dây tổ chức hoạt động mại dâm ở các địa bàn trọngđiểm, khu du lịch, nghỉ mát...; điều tra, truy tố và xétxử nghiêm minh các tội phạm liên quan đến mại dâm.

- Thành lập, kiện toàn và nâng caohiệu quả hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành vphòng,chống tệ nạn mại dâm các cấp theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10năm 2004 của Chính phủ (Đội kiểm tra liên ngành 178) đối với các cơ sở kinhdoanh dịch vụ, các địa bàn trọng điểm.

- Xây dựng các mô hình hỗ trợ tạicộng đồng đối với người bán dâm để có thể cung cấp kịp thời các dịch vụ tư vấntâm lý, pháp lý, khám, điều trị bệnh lây truyên qua đường tình dục; kỹ năngsống, trợ giúp xã hội, htrợ học nghề, việc làm, tiếp cậncác nguồn vốn nhằm tạo cơ hội cho người bán dâm thay đổi công việc, hòa nhậpcộng đồng bền vững.

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nănglực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp vềchuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước, công tác xã hội để làm tốt vai trò thammưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tổ chức triển khai nhiệm vụ phòng, chống mạidâm ở địa phương; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội vàngười dân trong đấu tranh phòng, chống mại dâm, xây dựng xã, phường lànhmạnh không có tệ nạn xã hội.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyêntruyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm, nêu gương ngườitốt, việc tốt, mô hình tốt, những địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả,đồng thời phê phán những địa phương để tệ nạn mại dâm gia tăng. Hình thức, nộidung tuyên truyn phải phù hợp và đếnđược các đối tượng cần tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội trong côngtác phòng, chống mại dâm.

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động củaBan chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm các cấp;phân công nhiệm vụ, phân công địa bàn phụ trách cụ thể cho từng thành viên Banchỉ đạo; xây dựng cơ chế phối hợpliên ngành; tăng cường công tác kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới. Duy trì chế độ họp, sơ kết, tổng kết và báo cáo kếtquả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm theo quy định.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp,các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất trình Chính phủ, Quốc hội xem xét,bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội Dự án Pháp lệnhsửa đổi, bổ sung Pháp lệnh phòng, chng mại dâm.

- Nghiên cứu, xây dựng trình Thủtướng Chính phủ chính sách vay vốn, hỗ trợ tạo việc làm cho người bán dâm hoànlương; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, đềxuất, sửa đổi bổ sung các quy định quản lý đối với các cơ sở kinh doanh có điềukiện, quản lý địa bàn và xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến phòng, chốngmại dâm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn địa phương tổchức rà soát, đánh giá thực trạng tệ nạn mại dâm hiện nay làm cơ sở cho việcxây dựng các chính sách, giải pháp phòng, chống phù hợp; tổng kết, đánh giá,nhân rộng các mô hình hỗ trợ, giúp đỡ người bán dâm trong việc tiếp cận và sửdụng các dịch vụ xã hội tại cộng đồng.

- Hướng dẫn các địa phương về quytrình, thủ tục tiếp nhận hỗ trợ người bán dâm tại các Trung tâm bảo trợ xã hội,các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội khi họ có yêu cầu được hỗ trợ trước khi trởvề cộng đồng hoặc thay đi công việc.

2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các chếtài xử lý hành chính, hình sự đối với các hành vi vi phạm phápluật về phòng, chống mại dâm; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiđề xuất Dự án sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh phòng, chống mại dâm.

3. Bộ Công an chỉ đạo lực lượng côngan các cấp xác định địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm, đối tượng tội phạm hoạtđộng liên quan đến mại dâm, chú trọng đến các loại tộiphạm mua bán người vì mục đích mại dâm; chỉ đạo phân loại nạn nhân bị mua bántrong các vụ việc, án điều tra tội phạm liên quan đến mại dâm; tăng cường điềutra, xử lý vi phạm về mại dâm; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông ngănchặn, xử lý tình trạng mại dâm thông qua sử dụng công nghệ cao, rà soát, đềxuất, sửa đổi, bổ sung các quy định quản lý về an ninh trật tự đối với các cơsở kinh doanh có điều kiện.

4. Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển tăng cường tuần tra, kiểm soát;tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quản lý biên giới, vùng biển đảo, đặcbiệt khu vực cửa khẩu, cảng biển... kịp thời phát hiện các đường đây hoạt độngmại dâm, tội phạm mua bán người qua biên giới nhằm mục đích mại dâm. Phối hợpchặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ ánliên quan đến mại dâm theo quy định của pháp luật.

5. Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh vănhóa, du lịch nhằm ngăn chặn và xử lý các hành vi khiêu dâm, kích dục, lưu hànhvăn hóa phẩm độc hại, đồi trụy, lợi dụng du lịch để tổ chức hoạt động mại dâm.

6. Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường côngtác thanh tra, kiểm tra điều kiện về y tế của các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễbị lợi dụng để hoạt động mại dâm; chỉ đạo các cơ sởytế của nhà nước phi hợp với ngành Lao động- Thương binh và Xã hội cùng cp thực hiện khám bệnh địnhkỳ đối với nhân viên của các cơ sở này và triển khai các biện pháp can thiệpbằng bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS trong phòng, chống mại dâm.

7. Bộ Nội vụ khẩn trương ban hànhThông tư hướng dẫn Quy chế mẫu phối hợp giữa các cơ quan chức năng thuộc Ủy bannhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đốivới các doanh nghiệp sau đăng ký thành lập theo đúng tinh thần Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương:

- Thường xuyên báo cáo thường vụ cấpủy và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kim tra, giám sát đốivới các ngành chức năng, chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụphòng, chống mại dâm.

- Tập trung chỉđạo giải quyết triệt để tệ nạn mại dâm tại những địa bàntrọng điểm; thành lập, kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động, hiệu quả côngtác của Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp.

- Xây dựng, ban hành theo thẩm quyềncác cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người bán dâm tiếp cận, sửdụng các dịch vụ can thiệp dự phòng, khám và điều trị HIV/AIDSvà các bệnh lây truyền qua đường tình dục; chương trình điều trị Methadone chongười bán dâm có sử dụng ma túy; chương trình 100% bao cao su trong các cơ sởkinh doanh dịch vụ; hỗ trợ người bán dâm giảm các tổn thương do bị lừa gạt, bạolực, bóc lột tình dục; chỉ đạo thực hiện việc hỗ trợ xã hội đối với người bándâm sau khi bị xử lý hành chính theo hướng dẫn tại côngvăn số 2335/LĐTBXH-PCTNXH ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội.

9. Hội đồng nhân dân các cấp tăngcường các hoạt động chất vấn, giám sát thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâmcủa Ủy ban nhân dân; bố trí ngân sách, huy động các ngun lực hợp pháp khác đthực hiện công tác phòng,chng mại dâm nhằm đạt được các mục tiêu theo Chương trìnhhành động phòng, chống mại dâm giai đoạn 2011 - 2015.

10. Đnghị Ủyban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăngcưng tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên thamgia tích cực các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ởkhu dân cư, xây dựng địa bàn trong sạch, không có tệ nạn xã hội và tham giacông tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương/các cơ quan, tổ chức liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Chỉ thị này.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộitổng hợp, theo dõi tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị của cácBộ, cơ quan, địa phương; định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kim toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận T quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trc thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc