ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 22/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 1980

CHỈ THỊ

VỀVIỆC GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

Mấy năm qua, thành phố đã cónhiều cố gắng xây dựng, phát triển màng lưới trường lớp cho học sinh, và cũngcó nhiều quy định cụ thể vận dụng các chế độ, chánh sách của Nhà nước về chămsóc đời sống cho giáo viên. Những cố gắng đó góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáodục của thành phố.

Hiện nay, trong tình hình sảnxuất và đời sống của thành phố còn gặp nhiều khó khăn, để cho sự nghiệp giáodục tiếp tục phát triển vững chắc, cần cố gắng nhiều hơn nữa trong việc ổn địnhđời sống cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, và cần tiếp tục tăng cường cơsở trường lớp cho học sinh. Để giải quyết các yêu cầu cấp bách, căn cứ sự chỉđạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định một số chủ trương, biệnpháp như sau:

I. VỀ VIỆC ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNGCHO GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

1) Trước hết, cần thực hiện đầyđủ các quy định của Nhà nước đã ban hành về chế độ, chánh sách đối với giáoviên, cán bộ quản lý giáo dục (bao gồm các quy định của Trung ương và các điềuvận dụng cụ thể của thành phố).

Ngành giáo dục cần chủ động phốihợp với các ban, ngành hữu quan (Kế hoạch, Tài chánh, Tổ chức chánh quyền, Ngânhàng, Lương thực, Thương nghiệp, ….) và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện,phường, xã thường xuyên kiểm tra việc thi hành các quy định nói trên, đảm bảocho các quy định đó được thi hành đầy đủ, khắc phục mọi hiện tượng chấp hànhtùy tiện.

2) Những giáo viên và cán bộquản lý hiện đang được hưởng chế độ trợ cấp khó khăn, nhưng nếu mức sống bìnhquân của gia đình (tính những người ăn theo) vẫn còn quá thấp so với mức tốithiểu cần thiết trong tình hình hiện nay, cần được xét nâng mức trợ cấp thườngxuyên đó.

Sở giáo dục phối hợp với Ban Tổchức chánh quyền Sở Tài chánh và Công đoàn Giáo dục nghiên cứu, kiến nghị cụthể ( tiêu chuẩn được xét trợ cấp, mức trợ cấp, nguồn vốn, …) để Ủy ban Nhândân thành phố có quyết định.

3) Trong khi chờ đợi thành phốxây dựng một phương thức phân phối mới về các tiêu chuẩn định lượng (lươngthực, thực phẩm, hàng nhu yếu), giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, kể cả giađình (tính những người ăn theo) được xếp vào diện các đối tượng ưu tiên, đượcđảm bảo phân phối thường xuyên, đầy đủ, đúng kỳ và bảo đảm chất lượng các tiêuchuẩn đã được quy định.

4) Giáo viên làm công tác giảngdạy, nhưng nếu vì yêu cầu quá bức thiết của ngành, được ngành bố trí làm côngtác quản lý ở bất cứ cấp nào và đơn vị nào của ngành (và khi cần, có thể đượcbố trí trở lại giảng dạy) vẫn được hưởng lương giáo viên (chưa kể phụ cấp chứcvụ, nếu có) và được hưởng chế độ nâng lương theo thang lương giáo viên, nhưcông văn 2589/TC ngày 21 tháng 9 năm 1979 của Bộ Giáo dục đã hướng dẫn. (Trừtrường hợp bản thân giáo viên yêu cầu chuyển sang làm công tác quản lý, khônglàm công tác giảng dạy nữa, hoặc trường hợp giáo viên chuyển công tác sangngành khác ngoài ngành giáo dục).

5) Giáo viên dạy giỏi được hưởngchế độ bồi dưỡng thích đáng; nếu liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đượcxét nâng lương trước hạn định.

6) Sự quan tâm thường xuyên củaquận, huyện và phường, xã (cấp ủy Đảng, chánh quyền, các ngành, Mặt trận và cácđoàn thể) đối với đời sống của giáo viên là yếu tố hết sức quan trọng. Dưới sựchỉ đạo của cấp ủy Đảng, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và phường, xã cầnthường xuyên nắm sát tình hình đời sống của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dụcngụ tại địa phương (kể cả giáo viên, cán bộ quản lý các trường cấp 3 ở tại địaphương) để cùng với Hội đồng Nhân dân, Mặt trận, các ngành, các đoàn thể cóbiện pháp chăm sóc, giúp đỡ thiết thực về cả vật chất lẫn tinh thần, ưu tiênxếp công ăn việc làm giúp cho gia đình giáo viên có thêm thu nhập; cải thiệnchỗ ở cho những gia đình có khó khăn về chỗ ở; ở ngoại thành, nếu có điều kiện,có thể vận động nhân dân đóng góp xây dựng nhà ở cho giáo viên được ở gầntrường; giúp phương tiện cho giáo viên tổ chức sản xuất thêm rau màu và chănnuôi để cải thiện bữa ăn…

II. VỀ TRƯỜNG LỚP

1) Đối với cấp phổ thông 1, 2,trước mắt cần kiên quyết thanh toán dứt điểm tình trạng học 4 ca tại một sốquận, huyện, và trong một vài năm tới, cần phấn đấu giải quyết cơ bản tìnhtrạng học 3 ca. Để thực hiện:

a) Cần dành ưu tiên vốn đầu tư,vật tư cho sửa chữa và xây dựng trường lớp, nhất là ở ngoại thành và một sốquận nội thành có khó khăn. Ủy ban Kế hoạch và Sở Tài Chánh cần xem xét lại cákhoản đầu tư dành cho khối Văn xã, nếu có mục nào chưa thật cấp thiết thì tạmhoãn để tập trung cho trường học.

b) Đi đôi với nguồn đầu tư củaNhà nước, cần huy động các nguồn đầu tư khác từ quỹ phúc lợi của nhà máy, xínghiệp (của thành phố và của Trung ương tại thành phố), quỹ công ích của tậpđoàn, hợp tác xã, và sự đóng góp tự nguyện của nhân dân, phụ huynh học sinh(bằng công lao động, vật liệu, tiền…). Sở Giáo dục có trách nhiệm cùng với SởTài chánh nghiên cứu vận dụng các quy định của Nhà nước, của Tổng Công đoàn đểkiến nghị với Ủy ban Nhân dân thành phố quy định cụ thể việc huy động, quản lývà sử dụng các nguồn đầu tư này.

c) Trong khi chờ đợi một văn bảnquy định cụ thể việc phân cấp quản lý toàn diện ngành giáo dục thành phố (SởGiáo dục nghiên cứu trình Ủy ban Nhân dân thành phố), riêng về mặt quản lý cơsở vật chất trường lớp, cần khẳng định Ủy ban Nhân dân các quận, huyện là cấpcó trách nhiệm trực tiếp quy hoạch màng lưới các trường mẫu giáo, phổ thông cấp1, cấp 2 trong phạm vi quận, huyện; có kế hoạch sửa chữa và xây mới các trườngđó (kể cả trang bị bên trong như bàn ghế, bảng, tủ…); nhận vốn đầu tư và vật tưcủa thành phố (Ủy ban Kế hoạch, Sở Tài chánh), đồng thời có kế hoạch, biện pháphuy động các nguồn đóng góp của địa phương.

Để cho vấn đề trường lớp đượcgiải quyết có hiệu quả, ở các quận, huyện nên hình thành một “Ban Xây dựng vàtu bổ trường hoc” (như cách làm của huyện Hốc môn), thực chất là tổ chức việcphối hợp chặt chẽ giữa các ngành Kế hoạch, Tài chánh, Xây dựng, Nhà đất, có sựtham gia của đại biểu Hội đồng Nhân dân, do 1 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhândân quận, huyện chủ trì và do Ban Giáo dục nhà trẻ làm tham mưu.

2) Ngành quản lý nhà đất cầntiếp tục dành ưu tiên cấp nhà cho Mẫu giáo; cần kiểm tra và bảo đảm cho các nhàđã cấp được sử dụng đúng mục đích đã định.

3) Các trường phổ thông trunghọc vừa học vừa làm (công nghiệp Thủ Đức, nông nghiệp Trung Phú – Củ Chi, nôngnghiệp Lê Minh Xuân) là những đơn vị thí điểm của phương pháp giáo dục và đàotạo kết hợp chặt chẽ học tập với lao động sản xuất. Trong bước đầu xây dựng,các trường đó cần được đặc biệt quan tâm giúp đỡ. Sở Giáo dục cần làm việc trựctiếp với Ủy ban Kế hoạch, Sở Tài chánh, Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp để chocác trường đó được giúp vốn xây dựng cơ bản, vật tư, đất sản xuất, và cácphương tiện khác cần thiết cho lao động sản xuất của các trường.

4) Vấn đề chỗ ở nội trú cho họcsinh các trường sư phạm (sư phạm trung học, sư phạm mẫu giáo, cao đẳng sư phạm)có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên. Trong tìnhhình khó khăn chung hiện nay, nếu chưa giải quyết được toàn bộ thì cũng cần cókế hoạch tích cực giải quyết từng bước, từng phần để cuối cùng bảo đảm thựchiện được đầy đủ nguyên tắc đào tạo. Ngành quản lý nhà đất cùng với các ngànhhữu quan cần quan tâm giúp ngành giáo dục giải quyết vấn đề này.

Những thành tích tốt đẹp của sựnghiệp giáo dục của thành phố trong 5 năm qua thể hiện đường lối giáo dục đúngđắn của Đảng và Nhà nước ta, và là kết quả sự phối hợp đóng góp xây dựng của cácngành, các cấp và nhân dân thành phố. Nhưng sự phát triển khá nhanh của sựnghiệp giáo dục cũng đặt ra nhiều vấn đề chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa đểchăm sóc ổn định đời sống cho hơn 3 vạn giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, vàvấn đề bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ phương tiện học tập cho gần 1 triệu họcsinh đang là những vấn đề cấp bách nhất. Giải quyết tốt các được các vấn đề đókhông chỉ giúp cho sự nghiệp giáo dục phát triển vững chắc mà còn đóng góp tíchcực ổn định tình hình chung của thành phố. Vì ý nghĩa quan trọng, Ủy ban Nhândân thành phố mong các ngành, các cấp phối hợp mọi cố gắng khẩn trương thựchiện các vấn đề đặt ra trong chỉ thị này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/ THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải