ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 12 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁCĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ NĂM 2014

Năm 2013 là năm tỉnh ta có bước phát triển mới vềkinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Đặc biệt công tác đảm bảo anninh trật tự (ANTT) luôn được giữ vững và ổn định. Bên cạnh kết quả đạt được,tình hình ANTT vẫn đang tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, nhất là theo quy luậthàng năm vào dịp Tết Nguyên đán, ANTT trên tuyến biên giới, trên biển, khiếukiện, mâu thuẫn trong nhân dân, gian lận thương mại,... trật tự an toàn giaothông, tai nạn cháy nổ, buôn bán, tàng trữ pháo nổ, chất nổ,... diễn ra phứctạp ảnh hưởng đến ANTT, an toàn xã hội.

Để tiếp tục giữ vững ổn định về an ninh chính trị vàtrật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất, kinhdoanh, đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêucầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Sở, Trưởng cácban, ngành cấp tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâmsau đây:

1. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành đẩy mạnhhoạt động sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực gắn với công tác đảmbảo ANTT, bảo vệ tài sản của cơ quan, doanh nghiệp, đảm bảo hoàn thành tốt cácnhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2014. Phối hợp chặtchẽ giữa lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và chính quyền địa phương đểchỉ đạo triển khai các phương án, kế hoạch và tăng cường lực lượng xuống cơ sở,đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANTT trên tuyến biên giới, tuyến biển và các lĩnhvực, địa bàn trọng điểm. Rà soát, đánh giá tình hình, vụ việc và chủ động giảiquyết tốt các mâu thuẫn, vướng mắc trong nhân dân, không để xảy ra khiếu kiệnđông người, đình công trong các doanh nghiệp và nảy sinh “điểm nóng” phức tạpvề an ninh trật tự.

2. Chủ động phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt vớicác loại tội phạm, nhất là hoạt động của các băng nhóm tội phạm hình sự nguyhiểm, tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, cờ bạc, gây thươngtích, can dự vào lĩnh vực kinh tế; các hoạt động buôn lậu, sản xuất, buôn bánhàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại, vi phạm về ô nhiễm môi trường và vệsinh an toàn thực phẩm…, không để tội phạm hoạt động lộng hành, xâm hại đến tàisản và sinh hoạt, đời sống của nhân dân.

3. Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về ANTT;kiểm tra chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quản lý vũkhí, vật liệu nổ và hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT.Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, tuyên truyền, hướng dẫn và kiểmtra xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự công cộng và an toàn giao thông, nhất làtrên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn; kiềm chế,làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông, không để xảy ra các vụ tai nạn giaothông, cháy nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnhcông tác tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân, các đoàn thể quần chúng, cơquan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Tổ chức quản lý, kiểm trachặt chẽ, ngăn chặn triệt để hoạt động buôn lậu, vận chuyển pháo vào địa bàntỉnh trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt; phát hiện, điềutra, xử lý nghiêm các vi phạm về mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo,thuốc pháo, "đèn trời" và đồ chơi nguy hiểm, tuyệt đối không để xảy ra đốt pháotrái phép trong dịp Tết và đêm giao thừa.

4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số10 của UBND tỉnh về “Củng cố tổ chức Ban chỉ đạo ANTT xã, phường, thị trấn; xâydựng các mô hình tự quản và khu dân cư an toàn về ANTT”; nâng cao hiệu quảphong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và hoạt động của lực lượng nòng cốt làm côngtác bảo vệ ANTT. Tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin truyềnthông, trong các cơ quan, đơn vị, khu dân cư để nâng cao ý thức chấp hành phápluật và tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân tích cực tham giagiữ gìn ANTT tại cơ sở.

5. Lực lượng Công an chủ động xây dựng, triển khai kếhoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông vàphòng chống pháo nổ trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời tăng cường lực lượngxuống cơ sở, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, phối hợp với các ngành, Mặt trậnTổ quốc và các đoàn thể quần chúng để chỉ đạo, thực hiện tốt công tác đảm bảoANTT ở từng địa phương, đơn vị và địa bàn dân cư. Các ngành Công an, Viện Kiểmsát, Toà án nhân dân và các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo, phối hợpchặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và xử lý vi phạm pháp luật,kịp thời đưa ra xét xử các vụ án trọng điểm, vụ án liên quan đến các băng, nhómtội phạm hình sự nguy hiểm, mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép… đểtuyên truyền và phòng ngừa, giáo dục chung.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Giám đốccác Sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhphố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nêu cao trách nhiệm, tổ chức chỉđạo, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này. Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểmtra, đôn đốc các ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phốtriển khai thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả lên Chủtịch UBND tỉnh./.

CHỦ TỊCHTrịnh Văn Chiến