BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2215/CT-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI MỘT SỐBIỆN PHÁP PHÒNG, TRÁNH LŨ QUÉT Ở CÁC ĐỊA PHƯƠNG MIỀN NÚI VÀ TÂY NGUYÊN

Trong những năm gần đây, trên địa bàn các tỉnh miềnnúi liên tiếp xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây tổn thất lớn về người, tài sản,công trình, phá hoại môi trường.

Để chủ động phòng, tránh, hạn chế đến mức thấp nhấtthiệt hại do lũ quét, sạt lở đất gây ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônyêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có miền núi và Tây Nguyên thực hiệnmột số nội dung sau:

1. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão - Tìmkiếm cứu nạn các cấp, đặc biệt là cấp xã, để đảm bảo hiệu lực điều hành côngtác phòng, chống lụt bão đạt hiệu quả; kiểm tra các phương án bảo đảm thông tinđể nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều hành và triển khai các biện pháp phòng,tránh, khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Tổ chức kiểm tra, rà soát kỹ, thống kê các địabàn dân cư, những thôn, bản, buôn, làng, phum, sóc và những hộ dân sống ở khuvực dễ bị ảnh hưởng trực tiếp của lũ quét, lũ bùn đá, sạt lở đất (khu vực vensông, ven suối, vùng thấp trũng, ven ta luy của hệ thống đường giao thông, sườnđồi núi có tầng đất mặt mỏng dễ bị sạt lở, khu vực hạ lưu các đập của hồ chứanước…). Trên cơ sở đó triển khai xây dựng kế hoạch phòng, tránh lũ quét, sạt lởđất chi tiết đến các xã, thôn, bản, buôn, làng, phum, sóc, hộ gia đình; đặcbiệt chuẩn bị kỹ phương án tại chỗ, ở những địa bàn dân cư vùng sâu, vùng xa,vùng có nguy cơ bị chia cắt khi có lũ phải có phương án dự trữ một số mặt hàngthiết yếu như lương thực, thực phẩm, dầu thắp, thuốc cấp cứu, thuốc phòng dịch…và phải bố trí lực lượng hỗ trợ để xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.

3. Tổ chức ngay việc cắm biển cảnh báo những khuvực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, thực hiện việc thông báo, cảnh báokịp thời đến từng hộ dân biết để chủ động phòng, tránh. Đối với những hộ dânsống ở các địa bàn có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất phải kiên quyết chỉđạo và tổ chức di dời ngay đến nơi an toàn theo phương án di dân xen kẽ tại địabàn.

4. Giao Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh hướng dẫncho cán bộ chủ chốt và lực lượng thanh niên xung kích của các xã ở vùng có nguycơ xảy ra lũ quét những kinh nghiệm theo dõi lượng mưa để kịp thời báo động vàcảnh báo để nhân dân biết, chủ động phòng, tránh.

5. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang đóngtrên địa bàn, tổ chức tập huấn đối với các lực lượng xung kích tại địa bàn đểnâng cao nhận thức về thiên tai lũ quét và kiểm tra để hoàn thiện các biện phápxử lý tình huống khi có thiên tai xảy ra; tổ chức diễn tập kiểm tra để nâng caoý thức chủ động phòng, tránh của đồng bào và khả năng chỉ huy điều hành củachính quyền và Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn các cấp.

6. Chỉ đạo các biện pháp tăng cường quản lý, bảovệ, khôi phục rừng, trồng rừng ở những nơi có khả năng xảy ra lũ quét.

7. Thực hiện lồng ghép các nội dung phòng tránh lũquét khi xây dựng quy hoạch tổng thể bố trí dân cư, phát triển sản xuất, xâydựng cơ sở hạ tầng và trong chỉ đạo thực hiện. Trước hết chú ý lồng ghép cácnội dung này khi thực hiện các chương trình mục tiêu như: xóa đói, giảm nghèo;phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn; trồng mới 5 triệu harừng; và các chương trình khác trên địa bàn.

8. Giao các cơ quan thông tin đại chúng phối hợpchặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành để thực hiện công tác tuyên truyền, phổbiến những kiến thức và kinh nghiệm về phòng, tránh lũ quét, thiên tai./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- VP Chính phủ;
- Ủy Ban dân tộc;
- Ban chỉ đạo PCLBTW;
- UBND, Ban CHPCLB các tỉnh miền núi và Tây Nguyên;
- Sở NN&PTNT các tỉnh miền núi và Tây Nguyên;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Thanh tra, Văn phòng;
- Lưu: VT.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát