THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

*******

Số: 235-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 1979

CHỈ THỊ

VỀCÔNG TÁC THƯƠNG BINH LIỆT SĨ VÀ XÃ HỘI TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Sau chiến thắng vĩ đại của cuộckháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, công tác thương binh liệt sĩ vàxã hội đã được nhanh chóng triển khai trong phạm vi cả nước.

Từ đó đến nay, hàng chục vạn liệtsĩ, thương binh, bệnh binh, cán bộ và quân nhân mất tin trong kháng chiến,người và gia đình có công với cách mạng đã được xác nhận và thực hiện chínhsách. Hàng vạn thương binh, bệnh binh đã được chữa bệnh, dạy nghề và sắp xếpviệc làm. Thương binh, bệnh binh, cán bộ và quân nhân về hưu, bộ đội phục viên,gia đình liệt sĩ, người và gia đình có công với cách mạng đã được giúp đỡ, pháthuy truyền thống và phẩm chất cách mạng. Các bố mẹ liệt sĩ già yếu, neo đơn,các con của liệt sĩ, các cháu mồ côi, tàn tật đã được chăm sóc. Đồng bào ởnhững vùng bị thiên tai và có chiến sự (do bọn bành trướng Trung Quốc xâm lược)đã được tận tình giúp đỡ để sớm ổn định về đời sống và sản xuất. Những người lànạn nhân của các tệ nạn xã hội cũ đã được tích cực giúp đỡ và cải hóa.

Tuy nhiên, công tác thương binhliệt sĩ và xã hội do hậu quả của mấy chục năm chiến tranh kéo dài và ác liệtcũng còn nhiều tồn tại. Đến nay vẫn còn có liệt sĩ, thương binh, cán bộ và quânnhân mất tin trong kháng chiến, người và gia đình có công với cách mạng (nhấtlà ở các tỉnh phía Nam) chưa được xác nhận và giải quyết quyền lợi theo chínhsách quy định. Nhiều gia đình thương binh, bệnh binh gia đình liệt sĩ, gia đìnhcó công với cách mạng, gia đình cán bộ, quân nhân mất tin trong kháng chiến(nhất là những gia đình không còn lao động chính, neo đơn, hoặc những gia đìnhở những nơi bị thiên tai nặng và có chiến sự) đang còn nhiều khó khăn trong đờisống. Thương binh, bệnh binh, bộ đội phục viên, cán bộ, công nhân và quân nhânvề hưu, gia đình liệt sĩ, người và gia đình có công với đất nước là những lựclượng to lớn và trung kiên của cách mạng chưa được chú ý thường xuyên bồi dưỡngvà phát huy…

Những tồn tại và thiếu sót kể trênđã làm cho anh chị em và các gia đình nói trên giảm sút lòng tin đối với việcchấp hành chính sách; làm ảnh hưởng đến lòng hăng say lao động và nhiệt tìnhcách mạng của anh chị em và các gia đình trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựngvà bảo vệ Tổ quốc. Tình cảm cách mạng, sự đoàn kết gắn bó giữa anh chị em vàcác gia đình này đối với chính quyền cơ sở có nơi bị giảm sút, có lúc, có chỗđã nảy sinh những tiêu cực đáng tiếc làm cho phong trào ở một số địa phươngphát triển chậm, hạn chế kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước và các nhiệm vụchính trị khác ở những nơi này.

Hiện nay cả nước ta, sau thắng lợivĩ đại của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lại phảiđương đầu với thế lực xâm lược mới là bọn bành trướng và bá quyền Trung Quốc,để bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nhân dân cả nướcta vừa đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa sẵn sàng chiến đấu vàchiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Tình hình trên đang đặt ra cho côngtác thương binh liệt sĩ và xã hội những yêu cầu mới, vừa phải kiên quyết khắcphục nhanh chóng những vấn đề tồn tại của mấy chục năm kháng chiến trước đây,lại vừa phải kịp thời giải quyết chu đáo những vấn đề thương binh liệt sĩ và xãhội mới nảy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và lao động xây dựngđất nước ngày nay.

Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầucác Bộ, các ngành, các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các cấp trong thời gian tớicần tăng cường hơn nữa việc tổ chức thực hiện các chính sách thương binh liệtsĩ và xã hội đã ban hành.

Trong bất cứ tình huống nào cũngphải bảo đảm cho mọi thương binh, bệnh binh, bộ đội phục viên, cán bộ, côngnhân và quân nhân về hưu, gia đình liệt sĩ, gia đình cán bộ và quân nhân mấttin trong kháng chiến, người và gia đình có công với cách mạng đều được thườngxuyên chăm sóc, động viên và được thực hiện đầy đủ quyền lợi theo chính sáchcủa Nhà nước đã quy định để mọi người có mức sống ngang với mức sống trung bìnhcủa nhân dân địa phương, xứng đáng với truyền thống vẻ vang là lực lượng nòngcốt của phong trào cách mạng, là chỗ dựa vững chắc của tổ chức Đảng, chínhquyền và đoàn thể địa phương. Những người có khó khăn khác trong xã hội thìđược giúp đỡ, cải hóa tận tình để ai nấy đều có điều kiện làm tốt nghĩa vụ côngdân.

Cụ thể các ngành, các cấp cần chú ýlàm tốt mấy công tác sau đây:

1. Từng địa phương phải cóchương trình, kế hoạch giải quyết vấn đề thương binh và xã hội, thể hiện rõtrong kế họach hàng năm của địa phương mình; có phương án dự phòng giải quyếtvấn đề này nếu chiến tranh lại xảy ra; tùy tình hình cụ thể từng nơi, từng lúcmà chuyển hướng công tác này cho thích hợp, bảo đảm cho các chính sách thươngbinh và xã hội, chính sách hậu phương quân đội được thực hiện chu đáo.

2. Ở các tỉnh, thành phốmiền Nam cần khẩn trương hoàn thành trong năm nay việc xác nhậnliệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cán bộ và quân nhân mất tin trong kháng chiến,người và gia đình có công với cách mạng từ nay trở về trước. Ở các tỉnh miềnBắc cần ráo riết kiểm tra để giải quyết nhanh, gọn những trường hợp tồn tại vàsai sót về mặt này. Xác nhận đến đâu phải giải quyết ngay đến đó mọi quyền lợicủa anh chị em và các gia đình theo đúng chính sách, chế độ đã ban hành.

Từ nay về sau, mọi trường hợpthương vong trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu phải được giải quyết kịp thờivà chu tất; phải nhanh chóng báo tin cho gia đình anh chị em và giải quyết đầyđủ mọi quyền lợi cho gia đình sau khi xảy ra thương vong.

3. Tiếp tục và tích cực giúpđỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người và gia đình có công với cáchmạng, gia đình cán bộ và quân nhân mất tin trong kháng chiến, nhất là những bố,mẹ, vợ liệt sĩ già yếu, neo đơn, những thương binh, bệnh binh nặng, những ngườivà gia đình gặp nhiều khó khăn trong đời sống. Chăm sóc, giáo dục chu đáo hơnnữa các con của liệt sĩ (nhất là đối với các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ); có kếhoạch bồi dưỡng đào tạo các cháu trở thành lực lượng cách mạng trung kiên saunày.

Củng cố và phát triển phong tràotoàn Đảng, toàn dân chăm sóc, giúp đỡ các gia đình liệt sĩ, thương binh, ngườivà gia đình có công với cách mạng. Những nơi đã có phong trào thì cần củng cốvà đưa phong trào đi vào bề sâu. Những nơi chưa có phong trào thì phải xây dựngcho được phong trào, bảo đảm trong một thời gian ngắn, khắp nơi trong cả nướcđều có phong trào toàn Đảng, toàn dân làm theo lời Bác Hồ chấp hành chu đáochính sách thương binh liệt sĩ và xã hội.

4. Thường xuyên bồi dưỡng,phát huy truyền thống cách mạng và khả năng to lớn của thương binh, bệnh binh,bộ đội phục viên, gia đình liệt sĩ, cán bộ, công nhân và quân nhân về hưu,người và gia đình có công với cách mạng, trở thành lực lượng nòng cốt của cáchmạng, những con người mới, gia đình văn hóa mới tiêu biểu ở địa phương.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận độngxây dựng người công dân kiểu mẫu và gia đình cách mạng gương mẫu trong thươngbinh và gia đình liệt sĩ. Cuộc vận động này cần gắn với cuộc vận động phát huybản chất tốt đẹp , nâng cao sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhândân và kết hợp chặt chẽ với việc động viên toàn dân, toàn quân học tập, noigương các anh hùng, liệt sĩ quyết tâm đánh thắng giặc Trung Quốc xâm lược.

5. Đi đôi với việc chấp hànhchu đáo chính sách thương binh, liệt sĩ, chính sách hậu phương quân đội, cầnthực hiện tốt hơn nữa chính sách bảo hiểm xã hội đối với công nhân, viên chứcNhà nước và các lực lượng vũ trang nhân dân. Hướng dẫn các hợp tác xã từng bướcthực hiện các hình thức bảo hiểm đối với xã viên cho phù hợp với điều kiện khảnăng của từng nơi.

Thực hiện tốt hơn nửa các chínhsách cứu trợ xã hội đối với những người gặp khó khăn do bị thiên tai và địch họa,những người già, neo đơn, người tàn tật và các cháu mồ côi. Trong công việc nàyphải chú trọng tổ chức động viên nhân dân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trên tinhthần “lá lành đùm lá rách”.

Tiếp tục làm tốt việc cải hóa nhữngnạn nhân của chế độ xã hội cũ nhằm giúp họ xây dựng cuộc sống mới, trở thànhnhững người có ích cho xã hội.

6. Tăng cường công tác tuyêntruyền giáo dục chính sách thương binh liệt sĩ và xã hội trong các cấp, cácngành và trong cán bộ, nhân dân (nhất là trong các cơ quan, đơn vị có liên quannhiều đến việc chấp hành chính sách thương binh, liệt sĩ); đồng thời đôn đốc,kiểm tra, đi sâu xuống cơ sở, nắm được tình hình chấp hành chính sách để cóbiện pháp sửa chữa có hiệu quả những tồn tại, sai sót. Phê phán nghiêm khắc vàxử lý kịp thời những cơ quan, đơn vị, những người có hành động vi phạm chínhsách, có thái độ quan liêu hống hách, vô trách nhiệm, lợi dụng tham ô trong khithực hiện chính sách thương binh liệt sĩ và xã hội.

Chính sách thương binh liệt sĩ vàxã hội là một chính sách lớn và quan trọng của Đảng và Nhà nước. Chấp hành tốtchính sách thương binh liệt sĩ và xã hội là nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân.Từng ngành, từng cấp và mỗi cơ quan, đoàn thể, xí nghiệp, công , nông, lâmtrường, bệnh viện, trường học, hợp tác xã… phải làm tốt hơn nữa chức trách củamình trong công việc này.

Riêng những ngành có liên quannhiều, cần nêu cao tinh thần chủ động phối hợp với ngành thương binh và xã hộiđể cùng với Ủy ban nhân dân các cấp tạo thành sức mạnh tổng hợp trong việc thựchiện công tác thương binh và xã hội trong tình hình mới.

Cụ thể:

- Bộ Quốc phòng, Bội Nội vụ cầnphối hợp chặt chẽ với Bộ Thương binh và xã hội và tăng cường sự chỉ đạo các đơnvị trực thuộc để giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc công tác thương binh liệtsĩ, công tác hậu phương quân đội và công tác bảo hiểm xã hội trong ngành theotrách nhiệm đã được phân công.

- Ủy ban Kế hoạch Nhà nước cần quantâm giúp đỡ những điều kiện cần thiết để cho ngành thương binh và xã hội hoànthành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao.

- Bộ Y tế cần tăng cường hoạt độngcủa ngành mình trong việc tổ chức cứu chữa, điều trị, giám định y khoa, phụchồi chức năng và hỗ trợ cho ngành thương binh và xã hội về phục hồi chức nănglao động đối với thương binh và người có tật; bảo đảm thực hiện tốt các chínhsách, chế độ về khám bệnh, chữa bệnh, chăm lo sức khỏe cho thương binh, bệnhbinh, cán bộ, công nhân và quân nhân về hưu và mất sức, gia đình liệt sĩ, ngườivà gia đình có công với cách mạng…

- Ngành giáo dục phối hợp với ngànhthương binh và xã hội và các đoàn thể có liên quan tổ chức thực hiện tốt hơnnữa việc chăm sóc, giáo dục con liệt sĩ ở các trường phổ thông, bảo đảm cho cáccháu có sức khỏe tốt, đạo đức tốt và học tập tốt; có kế họach tổ chức việc dạychữ cho những trẻ em bị hỏng mắt hoặc câm điếc.

- Bộ Lao động, Bộ Đại học và trunghọc chuyên nghiệp, Ban tổ chức của Chính phủ và các cơ quan tổ chức, tuyểnsinh, lao động của các cấp, các ngành cần thực hiện và hướng dẫn các đơn vịthuộc ngành mình làm tốt hơn nữa việc chấp hành các chính sách, chế độ ưu tiênphân phối, tuyển dụng, sắp xếp việc làm, đào tạo bồi dưỡng, dạy nghề cho thươngbinh, bệnh binh, quân nhân phục viên, các con của liệt sĩ, thương binh và củagia đình có công với cách mạng.

- Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam và các cơ quan tài chính, ngân hàng, tín dụng các cấp cần bảo đảm việccấp kinh phí đầy đủ và kịp thời cho ngành thương binh và xã hội, thực hiện tốtviệc trả trợ cấp thương binh và xã hội “tận tay, đúng kỳ, đủ số”; chống mọihiện tượng lợi dụng và tham ô.

- Bộ Lương thực và thực phẩm, BộNội thương, Bộ Giao thông vận tải… cần hướng dẫn việc thực hiện thống nhấttrong cả nước các chính sách, chế độ ưu tiên, ưu đãi đối với thương binh, liệtsĩ như chế độ phân phối và điều hòa bán lương thực, phân phối hàng hóa, miễngiảm tiền tàu xe v.v… cho phù hợp với tình hình hiện nay.

- Các cơ quan thông tin, báo chí,truyền thanh, truyền hình, các nhà xuất bản, các cơ quan văn hóa, nghệ thuật…cần có kế hoạch thường xuyên (và từng thời gian tổ chức các hoạt động tập trung)tuyên truyền phổ biến sâu rộng chính sách thương binh liệt sĩ và xã hội; độngviên cổ vũ phong trào toàn Đảng, toàn dân thực hiện chính sách và nêu gương hysinh phấn đấu của liệt sĩ, thương binh, quân nhân phục viên để động viên mọinguời noi theo. Đồng thời phê phán và uốn nắn kịp thời những nhận thức và việclàm không đúng trong việc chấp hành chính sách thương binh liệt sĩ và xã hội.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chính phủ bảo đảmthực hiện toàn diện các chính sách thương binh, liệt sĩ và xã hội ở địa phương.Đặc biệt Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân xã phải tăng cường chỉ đạocủa mình để huy động mọi lực lượng và phát huy khả năng to lớn của nhân dân địaphương vào việc chấp hành tốt chính sách thương binh, liệt sĩ và xã hội. Cầntăng cường cán bộ và kiện toàn tổ chức cho các cơ quan thương binh và xã hộicác cấp, nhất là ở cấp huyện để các cơ quan này đủ sức làm tốt chức năng, nhiệmvụ trong tình hình mới.

- Bộ Thương binh và xã hội cần tăngcường việc quản lý và tổ chức chỉ đạo thực hiện các chính sách thương binh liệtsĩ và xã hội; tích cực kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương thực hiệnnghiêm chỉnh các chính sách thương binh liệt sĩ và xã hội đã ban hành; tổ chứctốt sự phối hợp hoạt động của các ngành, các đoàn thể trong công việc này; đồngthời, nghiên cứu các chế độ, chính sách kịp thời đề nghị Hội đồng Chính phủ sửađổi, bổ sung những điểm cần thiết cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Công tác thương binh, liệt sĩ và xãhội hiện nay rất quan trọng, các Bộ, các ngành và Ủy ban nhân dân các cấp cầnlàm đầy đủ trách nhiệm của mình để bảo đảm cho các chính sách thương binh, liệtsĩ và xã hội được thực hiện đầy đủ trong mọi tình huống, ở mọi nơi. Trước mắtcần tổ chức thật chu đáo và thiết thực ngày thương binh liệt sĩ (27-7) năm nayđể tạo nên một chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm và hành động cụ thểcủa mọi ngành, mọi cấp, mọi người đối với công tác thương binh, liệt sĩ và xãhội trong tình hình mới, làm đà cho việc thực hiện tốt chỉ thị này về sau.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Đỗ Mười