UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2004/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 08 năm 2004

CHỈ THỊ

VỀ ĐẦU TƯ VÀ XÂYDỰNG 30.000 CĂN HỘ CHUNG CƯ DÀNH CHO VIỆC TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Thời gian qua, cùng với sự phát triển kinh tế-xãhội thành phố thì tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh ; các khu đô thị mới đượchình thành với nhiều dự án quy mô lớn ; một số khu công nghiệp-khu chế xuấtđược triển khai ; nhiều dự án đầu tư xây dựng mới và nâng cấp hệ thống hạ tầngkỹ thuật đô thị ; việc chỉnh trang đô thị tại các khu vực lụp xụp, xây dựng mớimột số chung cư, nhà ở tập thể hư hỏng nặng đã và đang được thực hiện. Việc didời, giải phóng mặt bằng cho các dự án nêu trên cần nhu cầu quỹ nhà tái định cưrất lớn để ổn định chỗ ở cho người phải di dời theo quan điểm nơi ở mới phảibằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Tuy nhiên, quỹ nhà ở dành cho tái định cư thựchiện chậm. Điều này đã làm chậm trễ tiến độ thực hiện dự án đầu tư, làm đờisống người dân có nhà bị giải tỏa chưa ổn định. Có nhiều nguyên nhân làm chochủ trương xây dựng nhà tái định cư chậm, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do chưacó cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi việc xây dựng quỹ nhà tái định cư đủ sứchấp dẫn các thành phần kinh tế tham gia thực hiện.

Nhằm đẩy nhanh việc tạo quỹ nhà ở dành cho việctái định cư, Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị cho Thủ trưởng các sở-ngànhthành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Chủ đầu tư các dự án xâydựng nhà ở trên địa bàn thành phố như sau :

1. Mục tiêu của chương trình là từ ngày ban hànhChỉ thị này đến hết năm 2005, phải tiến hành đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộchung cư dành cho việc tái định cư trên địa bàn thành phố.

2. Cơ chế hỗ trợ và khuyến khích của Ủy ban nhândân thành phố dành cho các dự án xây dựng chung cư phục vụ tái định cư trên địabàn thành phố :

2.1- Miễn thu tiền sử dụng đất đối với đơn vị sửdụng đất để xây dựng nhà ở chung cư phục vụ tái định cư theo các dự án của Nhànước. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ hoàn trả lại số tiền sử dụng đất mà chủ đầutư của các dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư đã đóng trước khi có Chỉthị này.

2.2- Ủy ban nhân dân thành phố chỉ định đốitượng có nhu cầu sử dụng nhà tái định cư mua lại các căn hộ chung cư sau khiđược xây dựng xong, nghiệm thu và đưa vào khai thác sử dụng. Giá mua căn hộchung cư dành cho tái định cư bao gồm giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng,giá trị xây lắp chung cư, giá trị cơ sở hạ tầng phục vụđời sống, sinh hoạttrong khu chung cư đó, trừ các hạng mục đã được ngân sách đầu tư. Ngoài ra,

Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ thêm cho chủđầu tư :

2.2.1- Đối với các dự án xây dựng nhà tái địnhcư sử dụng vốn ngân sách, được hỗ trợ từ 1% đến 5% giá trị xây lắp.

2.2.2- Đối với các dự án xây dựng nhà tái địnhcư sử dụng các nguồn vốn khác của chủ đầu tư, được hỗ trợ từ 6% đến 12% giá trịxây lắp.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính vàSở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyđịnh chi tiết cụ thể thực hiện mức hỗ trợ nêu trên cho các dự án đầu tư. Nguồnvốn để hỗ trợ được trích từ ngân sách thành phố và các chủ đầu tư được hạchtoán khoản hỗ trợ này như là lãi định mức khi xây dựng cơ bản.

2.3- Các dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư phụcvụ tái định cư được đưa vào kế hoạch chương trình kích cầu thông qua đầu tư củathành phố, được bù lãi suất đối với phần vốn mà chủ đầu tư vay để thi công xâylắp các chung cư tái định cư theo lãi suất của ngân hàng thương mại Nhà nước.Thời gian bù lãi suất và mức lãi suất bù được căn cứ vào tiến độ thực hiện dựán đã được duyệt ; Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, SởTài chính, Quỹ đầu tư Phát triển đô thị thành phố trình Ủy ban nhân dân thànhphố quyết định cho từng dự án cụ thể.

2.4- Trường hợp thi công ứng vốn, sẽ được ngânsách thành phố thanh toán sau một tháng kể từ khi công trình hoàn thành đượcnghiệm thu đưa vào sử dụng. Nếu thanh toán chậm hơn quy định, Ủy ban nhân dânthành phố sẽ thanh toán thêm phần lãi suất phát sinh do thời gian thanh toánchậm theo tỷ lệ lãi suất của ngân hàng thương mại Nhà nước.

2.5- Về bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹđất xây dựng chung cư phục vụ tái định cư :

2.5.1- Đối với những dự án đầu tư chưa tiến hànhbồi thường giải phóng mặt bằng kể từ ngày ban hành Chỉ thị này, Ủy ban nhân dânthành phố bố trí đủ vốn trong kế hoạch năm 2004 và năm 2005 để thực hiện bồithường giải phóng mặt bằng, tạo đủ quỹ đất cho việc xây dựng chung cư tái địnhcư. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chủ động đẩy nhanh tiến độ bồithường giải phóng mặt bằng ; giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng được tínhvào giá thành xây dựng căn hộ chung cư phục vụ tái định cư.

2.5.2- Đối với những dự án đầu tư đang thực hiệnhoặc đã tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày ban hành Chỉ thịnày, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Viện Kinh tế, Sở Tài chính tính toángiá trị bồi thường giải phóng mặt bằng để đưa vào giá thành căn hộ chung cưtrình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đối với từng dự án cụ thể.

3. Chủ đầu tư phải bảo đảm tuân thủnghiêm về tiến độ thực hiện, về quy định quản lý chất lượng và giá thành côngtrình đối với các dự án đầu tư xây dựng chung cư phục vụ tái định cư. Cho phépchủ đầu tư được tự chỉ định cụ thể đơn vị tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát đủtrình độ, năng lực và uy tín đối với các dự án đầu tư theo Chỉ thị này và chịutrách nhiệm đầy đủ trước Ủy ban nhân dân thành phố. Giao Sở Xây dựng chủ trìphối hợp với Sở Tài chính dự thảo và trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết địnhvề cơ chế thưởng, phạt thật nghiêm đối với các đơn vị tham gia xây dựng chungcư phục vụ tái định cư theo Chỉ thị này.

4. Sở Xây dựng hướng dẫn các chủ đầu tư áp dụngthiết kế mẫu nhà chung cư được chọn trong cuộc thi vừa qua ; lập kế hoạch tổchức tiếp cuộc thi mẫu chung cư lần hai trình Ủy ban nhân dân thành phố quyếtđịnh.

5. Tổ chức thực hiện :

5.1- Giao Sở Xây dựng :

5.1.1- Lập và trình Ủy ban nhân dân thành phốphê duyệt kế hoạch đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ dành cho việc tái định cưtrên địa bàn thành phố làm cơ sở triển khai thực hiện Chỉ thị này trong tháng 9năm 2004.

5.1.2- Thực hiện cơ chế mộtcửa để triển khai thực hiện Chỉ thị này ; làm đầu mối phối hợp với cácsở-ngành, các đơn vị, chủ đầu tư các dự án liên quan và Ủy ban nhân dânquận-huyện để giải quyết những vướng mắc trong suốt quá trình đầu tư, xây dựng.

5.1.3- Thực hiện thí điểm : Chỉ định thầu đơn vịthi công áp dụng công nghệ mới, bảo đảm rút ngắn thời gian thi công, đảm bảochất lượng công trình và giá thành hợp lý ; kế hoạch tổ chức đấu thầu dự án đầutư xây dựng nhà tái định cư để rút kinh nghiệm, nhân rộng hai mô hình này.

5.1.4- Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môitrường và Ủy ban nhân dân quận-huyện tổ chức rà soát và lập danh mục quỹ đất doNhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn quận-huyện ; phối hợp với Ban chỉ đạothực hiện Quyết định số 80/TTg (gọi tắt là Ban chỉ đạo 80) để chọn, lập danhmục vị trí đất và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố cho sử dụng, dành thực hiệncác dự án đầu tư xây dựng quỹ nhà phục vụ tái định cư (trong tháng 9 năm 2004).

5.1.5- Hàng tuần, Giám đốc Sở Xây dựng giao banvới các đơn vị có liên quan và các chủ đầu tư để tháo gỡ kịp thời các khó khăn,vướng mắc.

5.2- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trìnhỦy ban nhân dân thành phố bố trí kế hoạch vốn đầu tư để thực hiện danh mục cácdự án đầu tư xây dựng chung cư phục vụ tái định cư do Sở Xây dựng chuẩn bị.

5.3- Giao Quỹ Phát triển nhà ở thành phố hoànthiện cơ chế hoạt động theo quy định, xác lập được quy trình thủ tục trong việccho vay vốn trung hạn và dài hạn đối với các dự án tái định cư theo Chỉ thị nàyđể trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành (trong tháng 9 năm 2004).

5.4- Ủy ban nhân dân thành phốủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng đủ thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ (trong tháng9 năm 2004).

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng cácsở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện, chủ đầu tư các dự áncó liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Chỉ thị này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký./.

Nơi nhận :
- Bộ Xây dựng
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
- Các sở-ngành thành phố,
- Các Đoàn thể thành phố
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy
- Các Ban Hội đồng nhân dân
- Ủy ban nhân dân các Quận-Huyện
- VPHĐ-UB : CPVP
- Tổ ĐT-MT, TH
- Lưu (TH/LT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải