UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 24/2005/CT-UB

Yên Bái, ngày 22 tháng 11 năm 2005

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ QUẢNLÝ LÂM SẢN

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ về công tácQuản lý thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và quản lý lâm sản.Trong những tháng đầu năm 2005, các cơ quan chức năng của tỉnh đã có nhiều cố gắng;do vậy đã thu được nhiều kết quả, làm giảm đáng kể tình hình buôn lậu, gian lậnthương mại trên địa bàn. Song tình hình thị trường và các hành vi buôn lậu; sảnxuất, buôn bán hàng giả; kinh doanh vận chuyển lâm sản trái phép và nguy cơ táiphát dịch cúm gia cầm trên địa bàn còn cao và có nhiều diễn biến khá phức tạp, ảnhhưởng trực tiếp đến sản xuất, đời sống của nhân dân và sự phát triển của nềnkinh tế của tỉnh.

Để chủ động kiểm soát đảm bảo ổn định thị trường,phòng chống có hiệu quả dịch cúm H5N1 và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạmtrong lưu thông hàng hoá phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Chủ tịch Uỷban nhân dân tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo 127 và các ngành chức năng của tỉnh, Uỷban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụsau đây.

1. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát,quản lý trên địa bàn toàn tỉnh không để xảy ra các hành vi sản xuất, tàng trữ,buôn bán hàng cấm, hàng giả, vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc gia cầm,không qua kiểm dịch động vật. Hạn chế tối đa các hành vi buôn bán hàng ngoại nhậplậu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép và các hành vi gian lậnthương mại khác. Việc kiểm tra, kiểm soát cần có trọng tâm, trọng điểm, trongđó chú trọng địa bàn các thành phố, thị xã, thị trấn, các đầu mối lưu thônghàng hoá, trên các tuyến đường giao thông.

2. Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượngchức năng như Công an, Quân đội, Kiểm Lâm, Thuế, Thanh tra và chính quyền địaphương các cấp trong việc chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trêntuyến quốc lộ, tuyến đường sắt và các tuyến đường phụ cận, tổ chức phối hợp chặtchẽ giữa các lực lượng, dùng xe kiểm tra hàng hoá khi có thông tin và dấu hiệuvi phạm. Hạn chế đến mức tối đa các hành vi vận chuyển hàng lậu, hàng giả vàlâm sản trái phép, không để xảy ra các hành vi vận chuyển gia cầm từ biên giớivề địa phận tỉnh trên các tuyến đường. Việc kiểm tra, kiểm soát phải đảm bảođúng quy định của pháp luật, không được gây ách tắc lưu thông hàng hoá.

3. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi bảokê hàng lậu và cố tình tiếp tay vận chuyển hàng lậu cho các đối tượng buôn lậu.

4. Giao cho Chi cục quản lý thị trường xây dựngkế hoạch của Ban chỉ đạo 127 để triển khai những mặt công tác trọng tâm, cấpbách từ nay cho đến hết tết nguyên đán Bính tuất; chú trọng những nhiệm vụ, giảipháp chính.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phốcó trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh và chỉ đạocác lực lượng ở địa phương làm tốt công tác quản lý thị trường, đấu tranh chốngbuôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và các hành vi buôn bán, cất giấu, vậnchuyển lâm sản trái phép, nhằm giữ vững ổn định thị trường, bảo vệ sản xuất vàquyền lợi của người tiêu dùng.

- Công an tỉnh phải tăng cường các biện pháp điềutra nắm bắt tình hình, phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý tình hình vậnchuyển hàng lậu đang diễn ra phức tạp trên các tuyến đường giao thông; chỉ đạolực lượng cảnh sát kinh tế điều tra, phát hiện xử lý những vụ buôn lậu, sản xuấthàng giả, tàng trữ, buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép; chỉ đạo lực lượng cảnhsát giao thông, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng kiểm tra trên các tuyến đườnggiao thông: Quốc lộ 70, Quốc lộ 32 và các tuyến giao thông trong tỉnh, tạo điềukiện thuận lợi cho các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Chi cục quản lý thị trường bố trí lực lượngbám sát cơ sở và địa bàn phối hợp với các lực lượng triển khai đồng bộ các biệnpháp kiểm tra, kiểm soát không để xảy ra các hành vi sản xuất, vận chuyển, buônbán hàng cấm, hàng giả, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch trên địa bàn.

- Chi cục Kiểm lâm triển khai các biện pháp quảnlý lâm sản tận gốc, không để xảy ra các hành vi khai thác rừng, buôn bán, cấtgiấu, vận chuyển lâm sản trái phép. Việc kiểm tra, kiểm soát trên các tuyếngiao thông phải tuyệt đối tuân thủ quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản theoquyết định số 59/QĐ-BNN ngày 10/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và pháttriển nông thôn.

- Cục thuế tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngànhtrong công tác xử lý các hành vi kinh doanh trốn thuế, chống thất thu cho ngânsách, xử lý triệt để các hành vi vi phạm chế độ hoá đơn chứng từ để trốn thuế,hợp thức hoá hàng lậu.

- Sở Y tế chỉ đạo kiểm tra chất lượng hàng hoáthuốc chữa bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạoChi cục Thú y phối hợp với các lực lượng khác tiếp tục triển khai các chốt kiểmdịch cúm gia cầm, chuẩn bị phương tiện, thuốc và các biện pháp hữu hiệu nhằmngăn chặn dịch cúm gia cầm có thể bùng phát trên địa bàn. Đảm bảo tất cả giasúc, gia cầm đều được kiểm dịch động vật trước khi giết mổ đem ra lưu thôngtrên thị trường.

- Sở Tài chính, thường xuyên phối hợp với các lựclượng chức năng tổ chức kiểm tra trong lĩnh vực giá, đảm bảo các mặt hàng chínhsách được bán đúng giá quy định và tạo mọi điều kiện thuận lợi về nguồn kinhphí hỗ trợ cho các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Sở Văn hoá - Thông tin, các cơ quan báo chí,làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, về đường lối,chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý thị trường và quyền lợi, trách nhiệmcủa người tiêu dùng đối với công tác quản lý chất lượng hàng hoá.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh, cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 127 của tỉnh kiểm tra đônđốc và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

CHỦ TỊCH UBND TỈNH YÊN BÁI

Phùng Quốc Hiển