UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24 /CT-UBND

Huế, ngày 28 tháng 5 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CẦN CẨU THÁP TRONGTHI CÔNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Trong những năm gần đây, cùng với sự xuất hiệncác công trình xây dựng cao tầng và công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh ThừaThiên Huế, cần cẩu tháp đã được sử dụng trong thi công xây lắp, đáp ứng yêu cầuvận chuyển khối lượng lớn vật liệu, thiết bị theo chiều cao và tầm vươn rộng,đẩy nhanh tiến độ thi công trong điều kiện mặt bằng, không gian không thuậnlợi. Tuy nhiên, ngoài tính năng rất hữu dụng thì cẩu tháp lại là một trongnhững loại cẩu được đánh giá là nguy hiểm nhất vì hệ thống cân bằng và ổn địnhyếu, khả năng mắc lỗi do lắp đặt cao, thường hoạt động trong khu vực đông ngườivà nhiều công trình lân cận. Mùa mưa hàng năm thường có bão, lốc, lũ lụt và cácđiều kiện thời tiết bất lợi cho hoạt động của cần cẩu. Thực tế thi công xâydựng công trình có sử dụng cần cẩu tháp ở nước ta đã xảy ra một số sự cố nghiêmtrọng, gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản.

Để tăng cường quản lý sử dụng, vận hành an toàncần cẩu tháp, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thi công xây lắp và khai thác sửdụng công trình, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân tham giahoạt động xây dựng thi hành nghiêm túc các nội dung sau:

1. Chọn sử dụng cần cẩu tháp:

Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu xây lắp lựa chọn cầncẩu tháp phù hợp với điều kiện cụ thể của công trình và hiện trường xây dựng(hình dáng mặt bằng, số tầng, chiều cao mỗi tầng, tổng khối lượng và tiến độthi công, điều kiện nền móng và khu vực thi công, điều kiện giao thông hiệntrường, cung ứng phục vụ cẩu của đơn vị và các yêu cầu hiệu quả kinh tế khác).

- Khi chọn thông số kỹ thuật của cần cẩu tháp,ngoài các thông số chủ yếu như bán kính, chiều cao nâng, sức cẩu, mômen cẩu,tốc độ công tác, cần phải đặc biệt quan tâm điều kiện thời tiết khi thi côngqua mùa mưa bão hàng năm ở địa phương để vừa đạt hiệu quả tối ưu vừa bảo đảm antoàn tuyệt đối.

- Thực hiện nghiêm việc kiểm định thiết bị theoquy định tại Thông tư 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2008 của Bộ Lao động Thươngbinh và xã hội hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị,vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

2. Chọn vị trí đặt cẩu tháp:

Nhà thầu phải có phương án đặt cẩu tháp thỏa mãnyêu cầu tầm với và sức cẩu để thi công các bộ phận móng, trên mặt đất và trênkhông; có tầm với và sức cẩu dự trữ thích hợp; có đường cho ô tô, cần cẩu hỗtrợ khác đi vào hiện trường. Phải trừ lại không gian đủ rộng cho việc tháo dỡcẩu và vận chuyển phụ kiện ra khỏi công trường, kể cả trường hợp phải tháo dỡkhẩn cấp vì lý do an toàn.

3. Bảo đảm điều kiện an toànnền, móng cẩu tháp: Hiện tại, hầu hết cần cẩu tháp đang sử dụng tại địa phương làloại đứng cố định. Ngoài việc tính toán thiết kế móng phù hợp và an toàn, cầnquan tâm đến các vấn đề sau:

- Móng cần cẩu tháp phải cách hố móng, mươngrãnh sâu của công trình đủ tạo một mái dốc ổn định, hoặc có giải pháp gia cốđặc biệt chống lún, trượt.

- Khu vực nền cần cẩu phải thoát nước tốt, khôngđược để nước đọng hoặc thâm nhập vào nền móng.

- Thường xuyên kiểm tra phần nền của cần cẩu,bảo đảm sự bền vững, không bị mềm yếu hóa hoặc biến dạng gây mất ổn định. Kiểmtra các liên kết, bảo đảm không bị rỉ rét, ăn mòn hoặc rơ lỏng.

4. Bảo đảm neo giữ an toànphần thân cần cẩu tháp: Đối với cần cẩu tháp cố định, phải neo chặt vào côngtrình khi chiều cao thân tháp vượt quá 30m, số lượng điểm neo từ 3 điểm trởlên. Sau đó, cứ tăng thêm 14 m chiều cao thì phải thêm một điểm neo. Ngoài ra,tùy theo điều kiện làm việc hiện trạng trong mùa mưa bão, đặc biệt là khi cótin bão, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu có biện pháp gia cường cần cẩu, bảo đảm antoàn tuyệt đối. Trường hợp các điều kiện neo giữ không bảo đảm an toàn, phải tổchức tháo dỡ khẩn cấp.

5. Bảo đảm tính ổn định (chống lật)của cần cẩu tháp:

Trong quá trình lắp đặt, vận hành và tháo dỡ cầncẩu tháp, bảo đảm ổn định là cực kỳ quan trọng. Để đạt được điều đó, yêu cầuchủ đầu tư và nhà thầu liên quan:

- Tuân thủ quy trình kỹ thuật lắp đặt, vận hànhcủa nhà sản xuất, có sự giám sát chặt chẽ của kỹ sư chuyên ngành đủ năng lực.

- Trong mọi trường hợp, hệ số ổn định bản thâncủa cần cẩu tháp là k ≥ 1,15.

- Trước khi lắp, phải kiểm tra các thành phầncấu trúc cần cẩu bằng phương pháp không phá hoại, mọi khuyết tật (nếu có) phảiđược sửa chữa.

- Đối với cần trục quay toàn vòng, phải kiểm tratính ổn định của cẩu khi mở máy hoặc phanh cơ cấu quay, tránh gây lật bởi tácđộng của lực quán tính, vốn thường gây ra những tai nạn đáng tiếc.

- Dụng cụ xiết chặt (khóa mômen xoắn, thủylực...) phải được kiểm định đúng theo quy định.

- Các chi tiết chốt, neo giữ thẳng, xoay, trượtvà các chi tiết kỹ thuật phải đạt độ chính xác tuyệt đối và vững chắc.

- Theo dõi tốc độ gió trước và trong quá trìnhlắp dựng, vận hành. Hoạt động của cần cẩu tháp có thể dừng bất cứ lúc nào khitốc độ gió vượt quá giới hạn quy định của nhà sản xuất. Trong mùa mưa bão, phảicó chế độ theo dõi, kiểm tra đặc biệt đối với việc vận hành và bảo vệ cần cẩu.

- Trong điều kiện bình thường vẫn phải kiểm trathường xuyên các bulong, liên kết, hệ thống thủy lực trước tải, trước mỗi lầnsử dụng.

- Trước khi vận hành nâng, hạ phải kiểm tra bảođảm không có vật cản.

- Người kiểm tra phải có chuyên môn, đủ năng lựcvà có kinh nghiệm.

6. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức,cá nhân có liên quan trong thực hiện các nội dung trên:

a) Cơ quan có thẩm quyền quản lý chất lượng côngtrình xây dựng trên địa bàn có trách nhiệm kiểm tra công tác bảo đảm an toàn sửdụng cần cẩu tháp đối với các chủ thể liên quan như chủ đầu tư, các nhà thầuthi công, giám sát xây lắp. Có thể yêu cầu dừng thi công để khắc phục thiếusót; xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý.

Báo cáo tình hình sử dụng an toàn cần cẩu thápcho UBND tỉnh theo định kỳ, đột xuất và trong mùa mưa bão hàng năm.

b) Chủ đầu tư:

- Có trách nhiệm lựa chọn nhà thầu xây dựng sửdụng cần cẩu tháp có đủ điều kiện năng lực và kinh nghiệm theo quy định.

- Tổ chức giám sát, kiểm tra hoạt động bảo đảman toàn vận hành cần cẩu tháp của nhà thầu, yêu cầu các nhà thầu liên quan lậpvăn bản đánh giá rủi ro, phân tích các nguy hiểm và giải pháp phòng ngừa; trìnhtự thực hiện an toàn vận chuyển, lắp đặt, vận hành và tháo dỡ.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động cần cẩu tháp trongmùa mưa bão. Yêu cầu nhà thầu lập biện pháp an toàn, chủ đầu tư xem xét chấpthuận và báo cáo người quyết định đầu tư và cơ quan có thẩm quyền quản lý chấtlượng công trình.

c) Nhà thầu thi công xây dựng:

- Chỉ được phép bố trí người điều khiển cần cẩuđã được đào tạo và được cấp chứng chỉ hành nghề, đã được huấn luyện an toàn laođộng, vệ sinh lao động và được cấp thẻ an toàn lao động đúng quy định.

- Có nội quy, quy định việc tuân thủ nghiêm ngặtquy trình kỹ thuật lắp đặt, vận hành cần cẩu của nhà sản xuất, thường xuyênkiểm tra công tác bảo đảm an toàn của đội ngũ kỹ sư, công nhân vận hành thiếtbị.

- Theo dõi tình hình hoạt động, kịp thời pháthiện, xử lý những hư hỏng có thể xảy ra, ngăn ngừa những tác động bất lợi đốivới hoạt động bình thường của cần cẩu, thông tin kịp thời, đầy đủ cho chủ đầutư.

- Phải lập kế hoạch vận hành và giải pháp bảo vệan toàn trong mùa mưa bão, đặc biệt là khi có tin bão đến hoặc chịu ảnh hưởngcủa bão.

d) Tư vấn giám sát thi công: Phải theo dõi, kiểmtra, nắm vững tình hình hoạt động của cần cẩu tháp trên công trường, báo cáođầy đủ, kịp thời cho chủ đầu tư và nhà thầu khi có dấu hiệu bất thường có thểdẫn tới sự cố. Kiến nghị chủ đầu tư cho dừng vận hành nếu phát hiện yếu tốkhông bảo đảm an toàn cho con người, công trình, thiết bị và các ảnh hưởng liênquan khác.

7. Tổ chức thực hiện:

Chủ tịch UBND cấp huyện, các Sở quản lý xây dựngchuyên ngành có trách nhiệm phổ biến và yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lýdự án đầu tư liên quan xây dựng công trình cao tầng và công trình thủy điện,các đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát xây dựng công trìnhcao tầng và thủy điện trên địa bàn nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc yêucầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan phản ánh về UBND tỉnh để xem xétgiải quyết./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thúy Hòa