UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2007/CT-UBND

Bến Tre, ngày 17 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHỐI HỢP TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈTHỊ SỐ 33/2006/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Qua một năm học triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêucực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, cuộc vận động “Hai không” Nóikhông với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục do Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo phát động, Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND ngày 05 tháng 9năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hưởng ứng cuộc vận động “Nói không vớitiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đàotạo, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo và các lực lượng xã hội tỉnh nhà có nhiềuchuyển biến về nhận thức và đạt được một số kết quả đáng trân trọng. Hầu hếtcấp ủy, chính quyền và các lực lượng xã hội đều đồng tình ủng hộ. Đa số đội ngũcán bộ quản lý giáo dục, giáo viên nhận thức được ý nghĩa, tác dụng nên tíchcực hưởng ứng cuộc vận động “Hai không”của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiệnnghiêm túc yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong việc chống tiêu cực và khắcphục bệnh thành tích trong giáo dục. Việc đổi mới phương pháp dạy học, công tácquản lý giáo dục, kiểm tra đánh giá học sinh, tổ chức chỉ đạo thi đua có nhiềutiến bộ. Đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung họcphổ thông năm học 2006-2007, không có cán bộ giáo viên vi phạm quy chế, số thísinh vi phạm quy chế ở các hình thức ít hơn mức bình quân chung của cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua một năm họcthực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cuộc vận động “Haikhông” của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhândân tỉnh, trong các hoạt động của ngành giáo dục tỉnh nhà vẫn còn một số mặtcần phải tiếp tục khắc phục, đó là: sự chuyển biến về nhận thức của một bộ phậncán bộ giáo viên còn chậm, chưa quyết tâm cao trong việc chống bệnh thành tích,đánh giá học sinh chưa đúng thực chất, thiếu gương mẫu trong đạo đức lối sống,có hành vi xâm phạm nhân phẩm học sinh; một số trường quản lý, sử dụng tàichính, tài sản sai nguyên tắc; quản lý, sử dụng trang thiết bị dạy học còn biểuhiện lãng phí; tình trạng gian lận trong thi cử kiểm tra đánh giá học sinh tuykhông nhiều nhưng vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị trong tỉnh.

Để củng cố, mở rộng kết quả thực hiện Chỉ thị số33/2006/CT-TTg và cuộc vận động “Hai không” trong năm học 2007-2008 và các nămtiếp theo, làm cho cuộc vận động được duy trì bền vững, tạo tiền đề triển khaicác giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, góp phần phục vụtốt các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà nói riêng và đất nướcnói chung, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Đối với ngành giáo dục và đào tạo:

a) Trên cơ sở đánh giá một năm triển khai thựchiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chínhphủ, cuộc vận động “Hai không” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chỉ thị số20/2006/CT-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; bổ sung kếhoạch thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnhthành tích trong giáo dục” với 4 nội dung: Nói không với tiêu cực trong thi cửvà bệnh thành tích, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc cho học sinhkhông đạt chuẩn lên lớp (ngồi nhầm lớp); với chủ đề năm học “kỷ cương, tìnhthương và trách nhiệm”, việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phải đạtcác yêu cầu sau:

- Đối với nhà giáo: nâng cao trách nhiệm, lươngtâm nghề nghiệp và trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phong cách sư phạm.Mỗi cán bộ giáo viên phải gương mẫu về đạo đức lối sống; không có hành vi thôbạo trong ứng xử, thực hiện đúng quy chế chuyên môn nghiệp vụ;

- Đối với học sinh: lễ phép, kính trọng ông bà,cha mẹ, thầy cô giáo, người lớn tuổi; thương yêu giúp đỡ bạn bè; có lối sốngvăn minh trong ứng xử, giao tiếp; trung thực trong học tập; có tinh thần, tháiđộ học tập đúng đắn; không vi phạm nội quy của nhà trường và pháp luật của Nhànước;

- Việc triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vậnđộng “Hai không” phải gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh” và xuyên suốt mọi hoạt động giáo dục; lồng ghép với việctriển khai Chương trình hành động của Tỉnh uỷ và các Chỉ thị, kế hoạch của Uỷban nhân dân tỉnh về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãngphí.

b) Phối hợp với Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản HồChí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh, Hội Cựuchiến binh, Hội Cựu giáo chức, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Khởi xâydựng chương trình hành động liên ngành để tạo sự thống nhất, đồng bộ của cáclực lượng xã hội trong chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáodục.

c) Rà soát các chương trình hành động, kế hoạchthực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII (lĩnh vực giáo dục),giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành sơ kết trong quý IV năm 2007 và chuẩn bịxây dựng kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2010-2015.

d) Các cấp quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dụcthực hiện nghiêm túc kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Hai không” do ngành đềra.

2. Các sở, ban, ngành có trường trung cấp chuyênnghiệp, cơ sở dạy nghề, ngoại ngữ, tin học chủ động phối hợp với Sở Giáo dục vàĐào tạo xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg củaThủ tướng Chính phủ và cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung: Nói không vớitiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích, nói không với vi phạm đạo đức nhàgiáo và việc ngồi nhầm lớp, đồng thời định kỳ thông báo kết quả để Sở Giáo dụcvà Đào tạo báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạoPhòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục do địa phương quản lý thực hiệnnghiêm túc kế hoạch chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích của Thủ tướngChính phủ và cuộc vận động “Hai không” của Bộ Giáo dục và Đào tạo; rà soát việcthực hiện chương trình kế hoạch phát triển giáo dục ở điạ phương chuẩn bị sơkết để làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục từ năm 2010-2015.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Khởiphối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo mở chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền vềcác hoạt động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục vàcuộc vận động “Hai không”. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổchức thành viên phối hợp chính quyền các cấp tuyên truyền, giáo dục đoàn viên,hội viên và cha mẹ học sinh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg củaThủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáodục và cuộc vận động “Hai không” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở,ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm tổchức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp tìnhhình và báo cáo định kỳ hàng quý kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này củacác sở ngành các địa phương trong tỉnh lên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngàyký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng