ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 12 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC VỆ SINH TRƯỜNG HỌCTRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Trong những nămqua ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã đạt được những kết quả khích lệ, chấtlượng giáo dục và đào tạo tiếp tục ổn định, phát triển; các điều kiện về cơ sởvật chất ngày càng được tăng cường, cảnh quan sư phạm được cải thiện, nhiềungôi trường đã đáp ứng yêu cầu ‘ ‘ Xanh, sạch, đẹp ‘ ‘; các công trình vệ sinhtrường học được tập trung đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo điều kiệnvệ sinh. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngànhGiáo dục và Đào tạo phát động đã có tác dụng tích cực đến việc nâng cao ý thứccủa thầy và trò trong việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, giữgìn vệ sinh, tạo điều kiện để giáo dục phát triển bền vững.

Có được nhữngkết quả trên là do sự chủ động của lãnh đạo ngành, sự nỗ lực của đội ngũ nhàgiáo, cán bộ quản lý giáo dục; sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo sựlãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh và sự đồng thuận củatoàn xã hội.

Tuy nhiên, thựctế công tác vệ sinh trong trường học thời gian qua vẫn còn nhiều tồn tại, bấtcập. Một số công trình vệ sinh trường học mặc dù đã được đầu tư nâng cấp, nhưngchưa đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; một số trường trung học cơ sở, tiểu học, mầmnon còn thiếu nhà vệ sinh, hoặc đã xuống cấp, chưa được cải tạo sửa chữa; mộtsố nhà trường chưa làm tốt công tác vệ sinh, cảnh quan của một số ngôi trườngchưa sạch, hiện tượng xả rác trong khuôn viên trường còn khá phổ biến.

Nhằm tiếp tụcphát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục tồn tại trong việc thực hiệncông tác vệ sinh, môi trường trong trường học, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhchỉ thị:

1. Sở Giáo dụcvà Đào tạo có trách nhiệm:

- Tổ chức kiểmtra, đánh giá hiện trạng công tác vệ sinh trường học trên địa bàn. Phối hợp vớiỦy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựngmới nhà vệ sinh ở các trường còn thiếu; sửa chữa, nâng cấp các nhà vệ sinh đãhư hỏng. Bố trí nhân công quét dọn khuôn viên nhà trường, vệ sinh lớp học, dọndẹp nhà vệ sinh thường xuyên, đảm bảo nhà vệ sinh luôn sạch sẽ.

- Tiếp tục thammưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc củng cố mạng lưới trường lớp, tăngcường cơ sở vật chất, đảm bảo đủ nhà vệ sinh, nhà vệ sinh đảm bảo, đúng quycách, phù hợp lứa tuổi, giới tính cho học sinh; từng buộc trang bị hoàn thiệnhệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước thải, xử lý nước thải, thu gom rác,đản bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.

- Phối hợp chặtchẽ với các ngành chức năng, Hội Khuyến học, Hội cựu Giáo chức, Hội Khao họctâm lý - Giáo dục, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minhtỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, đề giáo dục đạo đức họcsinh, trong đó lưu ý trách nhiệm của cá nhân đối với vấn đề vệ sinh, môi trường.

- Chủ trì phốihợp với Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên - Môitrường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã rà soát hệ thống nhà vệ sinhtrường học, hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, thu gom rác, trêncơ sở đó xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, bổ sung các công trình vệ sinhđúng quy cách.

2. Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm:

- Phối hợp vớiSở Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo, các trường học trênđịa bàn thực hiện yêu cầu về quản lý, xử lý công tác vệ sinh trường học trênđịa bàn.

- Kiểm tra côngtrình vệ sinh trường học trước khi xây dựng các công trình mới; chỉ đạo cácngành chức năng của huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện của Phòng Giáo dục vàĐào tạo, các trường thuộc huyện về công tác vệ sinh trường học và có biện phápchấn chỉnh kịp thời những thiếu sót.

- Chỉ đạo Ủyban nhân dân các phường, xã, thị trấn phối hợp với cơ quan chức năng của huyệnphối hợp, tạo điều kiện đề các trường học trên địa bàn đản bảo tốt vệ sinhtrong và xung quanh trường; không để việc buôn bán hàng rong, quà bánh ở cổngtrường và xung quanh trường học.

- Phối hợp vớiSở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ thực hiện tốt việc tuyển dụng, bố trí đủ nhânviên phục vụ, lao công. làng công tác vệ sinh trường học.

3. Các trườngvà cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học toàn tỉnh:

- Tiếp tục thựchiện phong trào thi đua ‘ ‘ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ‘‘; đẩy mạnh giáo dục toàn diện chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và giáo dụcpháp luật, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt độngtập thể và lồng ghép trong giảng đay. Tuyên truyền giáo dục đến mỗi giáo viên, cánbộ nhân viên, sinh viên, học sinh ‘ ‘ Nói không với xả rác bừa bãi ‘ ‘ trongkhuôn viên nhà trường; đặt thùng rác công cộng ngay gần cổng trường, các vị tríthích hợp trong khuôn viên nhà trường để học sinh, sinh viên bỏ rác. Trong cácphòng vệ sinh phải có xà bông rửa tay. Tổ chức cho học sinh, sinh viên lao độngtổng vệ sinh hàng tuần trong khuôn viên nhà trường, tự làm vệ sinh lớp học đốivới học sinh trung học cơ sở trở lên; giáo dục các em biết cách sử dụng và có ýthức giữ gìn vệ sinh chung khi sử dụng công trình vệ sinh công cộng.

- Người đứngđầu đơn vị trường học và cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm về tình trạngkhông đảm bảo vệ sinh của đơn vị mình. Thường xuyên kiểm tra các công trình vệsinh, hệ thống cấp nước, xử lý nước thải và thoát nước, thu gom rác thải.

4. Các Sở: Y tế,Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tỉnh đoàn tích cực phốihợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chương trình phối hợp thực hiện phongtrào thi đua ‘ ‘ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ‘ ‘ trong đóchú trọng xây dựng nhà trường ‘ ‘ Xanh, sạch, đẹp ‘ ‘, thực hiện có hiệu quảcông tác đảm bảo vệ sinh trường học, bảo vệ môi trường trong nhà trường.

5. Sở Kế hoạchđầu tư, Sở Tài chính phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tính toán nhu cầu về kinhphí, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí bổ sung vốn đầu tư cho ngànhgiáo dục và đào tạo để hoàn thiện hệ thống nhà vệ sinh, hệ thống cấp nước sạch,xử lý nước thải và thoát nước, kinh phí thuê nhân công dọn dẹp vệ sinh trườnghọc.

6. Sở Nội vụ cótrách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố, thị xã tính toán đề nghị bổ sung chỉ tiêu lao động hợp đồng làm công táclao công, dọn dẹp vệ sinh trường học, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ vệ sinhnhà trường.

7. Sở Xây dựng,Sở Tài nguyên - Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chuẩn cáccông trình vệ sinh, hệ thống cấp nước sạch, hệ thống xử lý nước. Từ năm 2012, tấtcả các trường học xây dựng mới phải có đủ các công trình vệ sinh, hệ thống cấpnước sạch, hệ thống xử lý nước và thoát nước thải, thu gom rác thải đúng chuẩnquy định.

8. Sở Thông tinvà Truyền thông, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cótrách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tốt việc tuyêntruyền phổ biến nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ của ngànhGiáo dục và Đào tạo trong đó có việc xây dựng trường học “Xanh, sạch, đẹp, đểcán bộ”, nhân dân trong tỉnh biết và hưởng ứng.

9. Đề nghị Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức Đoàn thể phối hợp với ngànhGiáo dục và Đào tạo phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước vàcủa tỉnh về hoạt động giáo dục và đào tạo, vai trò, tầm quan trọng của công tácđảm bảo vệ sinh trường học, vệ sinh môi trường để các hội viên, đoàn viên vàquần chúng nhân dân biết, tích cực tham gia thực hiện.

10. Chỉ thị nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Yêu cầu giámđốc Sở Giáo dục Đào tạo, giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các trường từ mầm non đến đại học trongtỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thi hành Chỉ thị này./.

CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh