ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 26/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 1982

 

CHỈ THỊ

VỀQUẢN LÝ, PHÂN PHỐI, SỬ DỤNG, TIẾT KIỆM VÀ BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC MÁY CỦA THÀNH PHỐTRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Đặc biệt từ năm 1978 đếnnay, nhà máy nước đã huy động hết khả năng dự phòng và hoạt động liên tục24/24giờ/ngày, nhưng không bảo đảm yêu cầu cung cấp nước cho tiêu dùng, nhất làở những khu vực cuối nguồn nước.

Một trong những nguyên nhân gâyra tình trạng nói trên là do nước sử dụng trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủcông nghiệp chế bỉến và các dịch vụ sản xuất khác cũng như nước tiêu dùng trongsinh hoạt ngày càng tăng vượt quá công suất của nhà máy nước. Nước bị dò rỉ thất thoát chiếm một tỷ lệ đángkể (26% tổng số lượng).

Để thành phố có khả năng thỏamãn nhu cầu nước cho nhân dân toàn thành phố, cần phải nâng công suất cho nhàmáy nước, đồng thời mở rộng, cải tạo có hiệu quả mạng lưới cấp nước đến tậnquận, huyện, vùng ven thành phố, kết hợp sửa chữa từng phần hệ thống ống, thaythế phụ tùng thiết bị các trạm bơm v.v.... Đây là nhiệm vụ rất thiết yếu nhưngchỉ có thể thực hiện từng bước

Trước mắt, để giảm bớt khó khănvề nước phục vụ sản xuất và đời sống, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ

1. Phát động sâu rộng phong tràoquần chúng tiết kiệm nước trong sản xuất và tiêu dùng, chống hao hụt thấtthoát, chống thất

2. Dựa trên nguyên tắc kết hợpquản lý của ngành kinh tế kỹ thuật với quản lý của địa phương, phát huy quyềnlàm chủ tập thể của từng cơ sở, của nhân dân thành phố, khuyến khích phường xã,tổ dân phố tham gia quản lý và bảo vệ nguồn nuớc.

Để thực hiện chủ trương này,ngành cấp nước thành phố cùng chánh quyền địa phương và người tiêu thụ nước cầnquán triệt những nhiệm vụ cụ thể sau

1. Đối với Công ty Cấp nước.

c/ Từ nay đến cuối năm 1982 cókế hoạch ưu tiên lắp đặt hệ thống dẫn nước và bảo đảm cấp nước cho các khu vựcnhân dân lao động nghèo ở nội ngoại thành, quận ven hiện đang thiếu nước.

d/ Chuẩn bị mở rộng, nâng côngsuất nhà máy nước thành phố từ 450.000m3 – 750.000m3/ngày và tiến hành đầu tưkhai thác nước ngầm Hóc Môn có công suất từ 30.000m3 – 50.000m3/ngày (ở giaiđoạn 1).

d/ Khoan thêm giếng ngầm, lầnlượt phục hồi các giếng ngầm cũ trong thành phố (còn khả năng khai thác được)đồng thời tăng áp lực trạm bơm cục bộ tăng bể chứa, phục hồi và sử dụng hếtcông suất tối đa của các thủy đài.

2. Các ngành sản công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp thựcphẩm, công nghiệp chế biến, thủy sản, các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôicá, các cơ sở sản xuất dịch vụ sử dụng nhiều nước không cần tinh khiết, nhấtthiết phải có kế hoạch đóng và khoan giếng, phục hồi giếng cũ để sử dụng trongvệ sinh công nghiệp, vệ sinh chuồng trại, nuôi cá v.v..

3. Tu yệt đối nghiêm cấm dùngbơm hút nuớc trực tiếp trong hệ thống ống của thành phố hoặc tháo gỡ các vanhay vòi nước công cộng v.v

4. Củng cố và phát triển lựclượng quản lý chuyên nghiệp kết hợp với tổ chức quận, huyện, phường, xã, tổ dânphố, bảo đảm đạt chỉ số tiêu thụ chính xác, có kế hoạch kiểm tra thường xuyên,bảo quản hệ thống đường ống, phát hiện kịp thời những chỗ bể, thay thế đồng hồnước ngưng chạy, tránh mọi phiền hà cho người tiêu thụ.

5. Xây dựng cơ chế quản lý nướchoàn chỉnh trong toàn thành phố theo phương châm “Ngành kinh tế kỹ thuật kếthợp với địa phương, cơ sở và nhân dân tham gia quản lý” bằng hệ thống xuyênsuốt từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã, tổ dân phố, từ công trường xínghiệp đến phân xưởng sản xuất.

Để thực hiện những nhiệm vụ nóitrên, Ủy ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm và phân công cụ

1. Công ty Cấp nước có chức năngtham mưu chuyên ngành cho Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Quản lý nhà đất vàcông trình công cộng. Cần nhanh chóng đào tạo tăng cường lực lượng kinh tế kỹthuật thuộc ngành cấp nước kinh doanh tiêu thụ nước cho phù hợp với yêu cầunhiệm vụ.

2. Thành lập Ban chỉ đạo kiểmtra việc sử dụng nước và xử lý chống thất thoát nước gồm các thành Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng : Trưởngban, Ủy ban Kế hoạch thành ppố, Sở Tài chánh, Sở Xây dựng cơ bản thành phố,Viện Quy hoạch và khoa học kỹ thuật xây dựng và các thành viên của Ủy ban nhândân quận, huyện có liên quan.

3. Ủy ban nhân dân quận, huyệnphối hợp chặt chẽ với Công ty Cấp nước thành phố thành lập Ban Kiểm tra nướcthuộc quận, huyện, phường, xã do các đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách nhà đấtcông trình công cộng quận, huyện, phường, xã đảm trách.

4. Sở Văn hóa và Thông tin cùngcác đoàn thể, báo chí, Đài truyền thanh, Đài truyền hình, trường học thườngxuyên tuyên truyền giáo dục, vận động tiết kiệm nước, tạo ý thức và hành độngtiết kiệm trong từng cơ quan, đơn vị đến từng tổ dân phố và đến từng người dânphố.

5. Cơ quan Trọng tài kinh tế,Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố và Tòa án nhân dân thànhphố nghiên cứu thụ lý, giải quyết kịp thời các vụ việc vi phạm do địa phương vàngành cấp nước khởi tố.

Trong khi chờ đợi các văn bảnpháp quy cụ thể về quản lý, phân phối, sử dụng, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước,trước mắt tạm thời vận dụng các điều khoản pháp quy về hợp đồng kinh tế (Nghịđịnh 54/CP ngày 10 tháng 3 năm 1975, Quyết định 358/CP ngày 3-10-1979 của Hộiđồng Chính phủ) để xử lý các trường hợp gian lận nước, như tội xâm phạm tài sảnxã hội chủ nghĩa.

Chỉ thị này có giá trị thi hànhcho mọi trường hợp về quản lý, phân phối, sử dụng, tiết kiệm và bảo vệ nguồnnước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, những quy định trước đây trái với chỉthị này đều được bãi bỏ.

Ủy ban nhân dân thành phố giaotrách nhiệm cho Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn