ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/CT-UBND

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 12 năm 2011

CHỈ THỊ

THỰC HIỆN NGHỊQUYẾT SỐ 88/NQ-CP NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰCHIỆN CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH ĐỒNG THÁP

Ngày 24 tháng 8 năm 2011, Chính phủ ban hànhNghị quyết số 88/NQ- CP về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảmtrật tự an toàn giao thông. Để triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyếtnày, góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Tỉnh trong thờigian tới, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịchỦy ban nhân dân các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ; đồng thời, tổ chức quán triệt thựchiện nội dung Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ vềtăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thôngđến tận các đơn vị cơ sở, đến từng cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên củangành, đơn vị, địa phương mình để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cánhân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đồng thời gương mẫuthực hiện và vận động người thân thực hiện các giải pháp trọng tâm mà Nghịquyết số 88/NQ-CP quy định. Tập trung thực hiện các giải pháp về tuyên truyền,phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông; chấp hành quy tắc giao thông(đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, gắn máy); không uống rượu, bia trước khi láixe; không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; thực hiện văn hóagiao thông (sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người bị tai nạn giao thông hoặc sự cốgiao thông xảy ra…).

2. Công an Tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phốihợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêmcác hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh việc pháthiện và xử lý vi phạm bằng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; tổ chức các đợtcao điểm kiểm tra, xử lý đối với người điều khiển phương tiện sử dụng rượu,bia; huy động các lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, công an xã tăngcường phối hợp kiểm tra phát hiện và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm phápluật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Khẩn trương hoàn chỉnh Đề án “Phòng ngừa, hạnchế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2012 – 2015”,trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt, ban hành trong quí I/2012.

3. Sở Giao thông vận tải phối hợp với các ngànhchức năng và địa phương tăng cường các biện pháp quản lý ngay tại bến xe, cươngquyết không cho xuất bến đối với xe ôtô không bảo đảm các quy định liên quanđến phương tiện, người điều khiển phương tiện. Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnhđẩy nhanh tiến độ thực hiện việc quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉtrên đường bộ; hoàn thành trong quý IV năm 2013.

Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăngcường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp lái xe ôtô chở khách, xe ôtô tảivi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Nâng cao hơn nữa chất lượng đàotạo, sát hạch lái xe.

Rà soát, điều chỉnh hợp lý hệ thống báo hiệuđường bộ (đặc biệt là các biển báo liên quan đến tốc độ chạy xe trên đường).Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnhviệc thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộtheo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động chở kháchngang sông; cương quyết đình chỉ hoạt động của các bến đò ngang trái phép, cácphương tiện chở khách ngang sông không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn theo quyđịnh; tiếp tục đẩy mạnh vận động người đi đò tự giác mặc áo phao, sử dụng dụngcụ cứu sinh. Tăng cường công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông vàchống va trôi trên đường thủy nội địa, nhất là trong mùa mưa bão; đẩy mạnh côngtác đào tạo cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiệnthủy và tổ chức đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa theo quy định.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nâng cao chấtlượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; tuyên truyền, phổbiến và hướng dẫn thực hiện các tiêu chí văn hóa giao thông trong từng cấp học.

Chỉ đạo các trường học phối hợp với Ban đại diệncha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hànhquy tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe gắn máy, khôngđiều khiển xe môtô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe; hiệutrưởng các trường phải kiên quyết xử lý kỷ luật đối với học sinh vi phạm.

Có kế hoạch vận động phụ huynh học sinh, các tổchức, cá nhân để trang bị cặp phao, áo phao, dụng cụ cứu sinh cho học sinh đihọc bằng đò; đồng thời, yêu cầu học sinh thường xuyên đi học bằng đò phải mặcáo phao hoặc sử dụng cặp phao, dụng cụ cứu sinh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Tháp, Báo ĐồngTháp và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyềnrộng rãi các nội dung của Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ; tuyên truyềnvận động nhân dân thực hiện nếp sống “văn hóa giao thông”, tự giác chấp hànhcác quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ứng xử có vănhóa khi tham gia giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn và thânthiện. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, nhất là tuyên truyền trực quan quaquảng cáo trên pa nô, áp phích, tờ rơi, tiểu phẩm tuyên truyền…, gắn với từngquy định cụ thể của pháp luật, những giải pháp mạnh của Ủy ban nhân dân Tỉnh đềra.

6. Ban An toàn giao thông Tỉnh phối hợp với Sở Ytế, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tin đại chúng tuyêntruyền mạnh mẽ và thường xuyên về hậu quả, tác hại của lạm dụng rượu, bia đốivới sức khỏe và trật tự an toàn xã hội; nguy cơ gây tai nạn do lái xe uốngrượu, bia; các quy định của pháp luật về xử phạt đối với người lái xe uốngrượu, bia.

Tham mưu, đề xuất các giải pháp mang tính độtphá, thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địabàn Tỉnh trong từng thời điểm, giai đoạn cụ thể. Đồng thời, tổ chức phát độngphong trào thi đua, xây dựng chế độ khen thưởng, động viên kịp thời để khuyếnkhích các cá nhân, tổ chức, đơn vị điển hình tích cực tham gia các hoạt độnggiữ gìn trật tự an toàn giao thông; phê phán mạnh mẽ đối với những hành vikhông chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đẩy mạnhhơn nữa công tác chống tiêu cực ở các lĩnh vực: đào tạo, sát hạch cấp giấy phéplái xe; đăng ký, đăng kiểm phương tiện; thanh tra, tuần tra kiểm soát và xử lývi phạm.

7. Sở Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng hoạtđộng của các điểm cấp cứu tai nạn giao thông trên các tuyến đường; củng cốtrung tâm cấp cứu 115 hiện có; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn về cấp cứu,nâng cao năng lực đáp ứng cấp cứu tai nạn giao thông cho cán bộ y tế; đào tạokỹ năng cấp cứu ban đầu về chấn thương do tai nạn giao thông cho lực lượng Cảnhsát giao thông, Thanh tra giao thông và tình nguyện viên. Bên cạnh đó, tăngcường công tác giám sát các cơ sở y tế trong việc khám sức khỏe cho người láixe.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnhvà các tổ chức thành viên đưa “văn hóa giao thông” vào nội dung cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” để tuyên truyền vậnđộng đoàn viên, thanh niên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện;đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể nhằm phát huy sức mạnh của cả hệthống chính trị để góp phần tích cực vào việc kiềm chế và giảm thiểu tai nạngiao thông.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phốchỉ đạo các lực lượng liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến phápluật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp viphạm trật tự an toàn giao thông; thực hiện các giải pháp đồng bộ, có hiệu quả,nhằm kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn; tiến hành giảiquyết dứt điểm các trường hợp lấn chiếm và tái lấn chiếm đất hành lang an toàngiao thông đường bộ trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra các điều kiện an toànđối với các bến đò ngang, đò dọc, kiên quyết đình chỉ và không đưa ra khai thácnếu các bến đò ngang, đò dọc chưa đảm bảo an toàn giao thông, Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn đò ngang trên địabàn quản lý do bến đò hoặc phương tiện không đủ các điều kiện an toàn, chở quásố người quy định, đò ngang không có đủ phao cứu sinh.

10. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo thẩm quyền và chức năng,nhiệm vụ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiệnnghiêm túc các nội dung của Chỉ thị này. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện vềỦy ban nhân dân Tỉnh (qua Thường trực Ban An toàn giao thông Tỉnh).

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Sở Giao thông vận tải (Thường trực Ban Antoàn giao thông Tỉnh) có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫnthực hiện Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnhnắm, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- Các PCT/UBND Tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP;
- Văn phòng Ban ATGT Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/NC(Đ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan