THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 266-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀMỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ LƯƠNG THỰC

Việc quản lý lương thực hiện naycó nhiều khó khăn và phức tạp. Ở các tỉnh và thành phố phía Nam, bọn tư thươngđầu cơ và phá rối thị trường bằng cách lợi dụng, giả mạo giấy tờ của các cơquan, xí nghiệp Nhà nước, của quân đội, công an, và công đoàn… mua với giá rấtcao và buôn lậu nhiều loại hàng nông sản do Nhà nước thống nhất quản lý thumua, nhất là thóc gạo. Có nơi chúng còn giả bộ đội lấy lý do đi mua lương thựccho hậu cần hoặc thóc giống cho bộ đội sản xuất. Chúng còn lợi dụng hành kháchđể chuyên chở trên xe đò và có lúc còn chở bằng xe con (vì xe con ít bịtrạm kiểm soát xét). Cũng có một số ít người hư hỏng trong các cơ quan Nhà nướcvà trong quân đội bị lợi dụng vật chất bao che làm bình phong hoặc tham gia vớibọn tư thương đầu cơ buôn lậu v.v…

Ở các tỉnh phía Bắc, có tìnhhình khá phổ biến là lương thực bị đánh cắp và bán lậu trên đường vận chuyển cảđường bộ và đường thủy. Đó là chưa nói đến việc cân đo, giao nhận gian lận, mócngoặc và ăn cắp có tổ chức.

Để quản lý chặt chẽ lương thực,chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa cơ quan Nhà nước, bộ đội và các đoàn thể cáchmạng, đồng thời trừng trị thích đáng bọn tư thương đầu cơ buôn lậu, phá rối thịtrường lương thực, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ trưởng, Thủtướng các cơ quan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, các Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương cần giáo dục vànghiêm cấm cán bộ và công nhân viên lợi dụng danh nghĩa cơ quan, xí nghiệp chởlương thực lẻ tẻ (ngoài cơ quan hậu cần và lương thực đã được phép và tráchnhiệm vận chuyển lương thực).

2. Tất cả các đơn vị bộđội thuộc các binh chủng, công an thuộc các ngành từ nay không đi mua hoặcchuyên chở lẻ tẻ thóc gạo. Những việc này do cơ quan hậu cần của quân đội vàcông an phụ trách.

3. Tất cả những việc cơquan, đơn vị được phép mua bán lương thực và những nông sản do Nhà nước thốngnhất quản lý đều phải đến trực tiếp với Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố có Tylương thực hoặc Ty thương nghiệp giúp giải quyết.

4. Tất cả các loại xe (kểcả xe ô-tô con nếu thấy cần), ca-nô, tàu, thuyền đều phải chịu sự kiểm soát củacác trạm kiểm soát đã có quy định đặt ra ở mỗi tỉnh phía Nam.

5. Những người dùng giấytờ giả mạo, không hợp lệ phải giữ lại và điều tra cho rõ.

Những kẻ buôn lậu bị bắt quảtang phải lập biên bản, đưa ra xét xử theo luật pháp.

6. Bộ Giao thông vận tảivà Bộ Lương thực và Thực phẩm phải kiểm tra lại những cơ sở phụ trách vậnchuyển lương thực (đường bộ và đường thủy) để chấn chỉnh và tổ chức lại chochặt chẽ, Đảng ủy, Chi ủy và cán bộ các cơ sở phải bảo đảm hoàn thành tốt nhiệmvụ và không để tình trạng xấu xảy ra như nói trên.

7. Các Ủy ban nhân dântỉnh phía Bắc phải kiểm tra và củng cố nhân sự những tàu, thuyền đi chở lươngthực, có cán bộ đủ năng lực và tín nhiệm phụ trách để tránh tình trạng ăn cắp,buôn bán lậu trên đường đi vận chuyển như đã nói trên.

Yêu cầu Bộ Quốc phòng có kếhoạch truyền đạt và thi hành chỉ thị này cho các binh chủng và các quân khu.

Muốn hoàn thiện quan hệ xã hộichủ nghĩa ở miền Bắc, cải tạo và xây dựng quan hệ xã hội chủ nghĩa ở miền Nam,điều rất quan trọng là các cơ quan Nhà nước, quân đội, công an và các đoàn thểphải không ngừng giáo dục và củng cố nội bộ mình cho thật chặt chẽ cả về nănglực công tác, quản lý và ý thức tổ chức và kỷ luật, tinh thần trách nhiệm vàđạo đức cách mạng tiến công.

Tình hình quản lý lương thực củachúng ta có nhiều nhược điểm và thiếu sót, một phần rất quan trọng là do nhữngquy định đã có không được chấp hành nên càng sinh nhiều sơ hở để cho bọn thươngdân đầu cơ lợi dụng. Vì vậy chúng ta cần kiên quyết thực hiện những biện pháptrên đây để quản lý tốt lương thực hiện nay.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng