UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2010/CT-UBND

Vĩnh Yên, ngày 30 tháng 12 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆNNHIỆM VỤ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG NĂM 2011

Năm 2010, Côngtác quân sự - quốc phòng của tỉnh có nhiều tiến bộ. Nền quốc phòng toàn dânngày càng tăng cường và vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân tiếp tục đượcgắn kết chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngàycàng vững chắc. Tiềm lực, thực lực của nền kinh tế - xã hội, quốc phòng - anninh được củng cố tăng cường, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hộivới quốc phòng an ninh.

Kết quả đạtđược trên các mặt công tác như, tỉnh đã hoàn thành công tác tuyển gọi thanhniên nhập ngũ với phương châm “Công bằng, công khai, dân chủ, đúng phápluật”. Trong công tác giáo dục quốc phòng, đã triển khai và thực hiện tốtkế hoạch giáo dục quốc phòng cho các đối tượng, nội dung, phương thức giáo dụckhông ngừng được đổi mới và có nhiều tiến bộ, nâng cao tinh thần, ý chí quốcphòng cho toàn dân. Hoàn thành tốt chỉ tiêu động viên quân dự bị, các đơn vị dựbị động viên được xây dựng theo phương thức mới làm điểm cho toàn quốc, toànquân với các hình thức quản lý quân dự bị chặt chẽ từ thôn, xóm, xã, phường,thị trấn đến huyện, tỉnh thông qua các cấp chính quyền và quản lý bằng phần mềmchuyên dụng công nghệ thông tin. Các đơn vị dự bị động viên được xây dựng có tỷlệ đúng chuyên nghiệp quân sự trên 80%, thực hiện (quân đâu cán đó), lực lượngvũ trang tỉnh luôn sẵn sàng chiến đấu. Công tác nắm và quản lý tình hình diễnra trên địa bàn, xử lý các vụ việc xảy ra được thực hiện kịp thời, chặt chẽ,hiệu quả và đúng quy định. Trong năm, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộcdiễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Lạc, diễn tập phòng chống cháy rừng, bảovệ rừng huyện Tam Đảo; diễn tập chiến đấu trị an xã, phường, thị trấn. Xây dựnglực lượng dân quân tự vệ đúng Luật Dân quân tự vệ; lực lượng dân quân tự vệhoạt động hiệu quả, là lực lượng tại chỗ nòng cốt trong phong trào toàn dân bảovệ Tổ quốc, phòng chống thảm họa thiên tai, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.Cấp ủy chính quyền các cấp đã quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quânđội, chi trả trợ cấp theo Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ cho 15.060 đốitượng, lập hồ sơ cho trên 40.000 bộ đội đã tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam,phía Bắc, làm nghĩa vụ quốc tế chưa được hưởng chế độ theo quy định của Chínhphủ…

Tuy nhiên,thực hiện công tác quân sự, quốc phòng trong năm 2010 còn một số mặt hạn chế đólà: Một số huyện, thành, thị khám sứckhỏe tuyển quân chất lượng thấp, do đó còn có thanh niên chưa đủ sức khỏe vàoQuân đội phải đổi bù sau giao quân. Một số xã, phường chưa duy trì thường xuyêntổ dân quân thường trực tuần tra canh gác. Nắm và quản lý lực lượng dự bị độngviên có địa phương chưa chặt chẽ. Chất lượng phương tiện kỹ thuật lực lượng vũtrang còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nguyên nhânchủ yếu của những hạn chế trên là do nhận thức về nhiệm vụ quân sự - quốc phòngcủa một số cán bộ, đảng viên chư­­a đ­ầy đủ. Công tác đôn đốc, kiểm tra, thanhtra chưa thường xuyên.

Để thực hiệnThông tri số 04- TT/TU ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vềlãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2011. Tiếp tục phát huy thành tích,kết quả đã đạt đ­­ược trong năm 2010, khắc phục những mặt hạn chế, khuyết điểmtồn tại, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2011, Uỷ ban nhân dântỉnh chỉ thị:

1. Quán triệt và thực hiện nghiêm túcNghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết của Đảng ủy quân sựTrung ương, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về nhiệm vụ quân sự - quốcphòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòngtoàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triểnkinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh, xây dựng tiềm lực, thực lựcquốc phòng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược “xâydựng và bảo vệ Tổ quốc” trong tình hình mới, xây dựng thế trận lòng dânvững chắc.

2.Thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-BCT ngày 22/9/2009của Bộ chính trị, Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ vềxây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vựcphòng thủ vững chắc trong tình hình mới, nhằm đối phó kịp thời âm mưu, thủ đoạncủa các thế lực thù địch. Năm 2011 UBND tỉnh thông qua kế hoạch xây dựng khuvực phòng thủ giai đoạn 2011-2015, xây dựng xong Sở chỉ huy cơ bản thời chiến(AV-05), thao trường tổng hợp (Bản Long). Triển khai xây dựng đài quan sát,Trạm thông báo cảnh báo chiến sự, thiên tai Tam Đảo núi, xây dựng trạm sửa chữachiến dịch. Thị xã Phúc Yên xây dựng xong trận địa pháo phòng không 37mm, cáchuyện, thành, thị mỗi đơn vị xây dựng một trận địa súng máy phòng không 12,7mm.Sửa chữa nâng cấp hầm dưới chân núi Tam Đảo do Trung Quốc đào đã sạt lở thànhnơi cất dấu vũ khí đạn trong thời chiến. Tiếp tục thực hiện phương án xây dựngtrận địa phòng ngự trên núi Thằn Lằn bằng nguồn ngân sách xã hội hóa, kết hợpkinh tế với quốc phòng.

3. Lựclượng vũ trang nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, trình độ sẵn sàng chiếnđấu, quản lý và nắm chắc diễn biến tình hình trên địa bàn, phát hiện và xử lýkịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp xảy ra, giữ vững an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo môi trườngthuận lợi cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư. Tổ chức thành công diễn tậpkhu vựcphòng thủ huyện Vĩnh Tường, Sở Công thương,Ban Dân vận Tỉnh ủy vào tháng 11. Diễn tập động viên 1 Trung đoàn thuộc Sư đoàn304 theo Chỉ thị 06/CT-BQP ngày 16/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phục vụcho toàn quân, toàn quốc về tham quan, rút kinh nghiệm. Tổ chức thành công cuộcdiễn tập phòng chống lụt bão huyện Sông Lô. Diễn tập, luyện tập tác chiến trịan các xã, phường, thị trấn, có kế hoạch phòng thủ dân sự, tìm kiếm cứu nạntheo Nghị định 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về phòng thủ dânsự, ngăn ngừa có hiệu quả thảm họa thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sảncủa nhân dân và Nhà nước. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch A, A2, A3, A4 kế hoạchphòng chống các hoạt động khủng bố phù hợp thực tiễn đáp ứng những yêu cầu mớiđặt ra.

4. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương,tuyển gọi thanh niên nhập ngũ giao đủ 2.100 quân không để xảy ra trường hợpthiếu quân, phải đổi bù, bỏ, đào ngũ sau giao quân, thực hiện phương châm tuyểngọi “Công bằng, công khai, dân chủ, đúng pháp luật”. Hoàn thành chỉ tiêutuyển sinh quân sự, động viên quân dự bị đi huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiếnđấu đạt tỷ lệ 99% quân số. Chất lượng huấn luyện 100% đạt yêu cầu, 75% đơn vịđạt khá giỏi. Các đơn vị dự bị động viên được xây dựng theo phương thức mới “Trònkhâu” với mô hình quản lý chặt chẽ, khoa học. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, làmđiểm về công tác động viên quân dự bị với nhiều cách làm sáng tạo, sát thựctiễn. Lực lượng dự bị động viên được quản lý từ thôn, xã qua hệ thống phần mềmchuyên dụng, các đơn vị dự bị động viên được xếp gọn địa bàn (thực hiện quânđâu cán đó), tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt từ 80% trở nên.

5. Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh cho cácđối tượng. Trong năm tỉnh tổ chức 01 lớp giáo dục quốc phòng- an ninh cho cánbộ thuộc đối tượng 2; 01 lớp cho cán bộ đối tượng 3; 01 lớp chức sắc, chức việctôn giáo. Mỗi huyện, thành, thị tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng -an ninh cho cán bộ đối tượng 3 là cán bộ cơ sở, 01 lớp đối tượng 4 cánbộ đoàn thể; 01 lớp cho thôn đội trưởng. Cơ bản hoànthành bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh cho cán bộ đối tượng 5. Đổi mớinâng cao chất lượng giáo dục Quốc phòng - an ninh cho lực lượng vũ trang, họcsinh, sinh viên và toàn dân. Cử đủ cán bộ đối tượng 1 và đối tượng 2 dự lớp bồidưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh do Bộ quốc phòng và Quân khu 2 tổ chức.Tiếp tục tổ chức đào tạo cán bộ quân sự xã, phường có trình độ Trung cấp tạiTrường quân sự địa phương tỉnh. Chiêu sinh đủ chỉ tiêu cán bộ quân sự cở sở điđào tạo Cao đẳng và Đại học tại Trường Quân khu và Trường Sỹ quan lục quân.

6. Lực lượng vũ trang được xây dựng vững mạnh về chính trị,tư tưởng và tổ chức “ Là đội quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bướchiện đại” có tác phong nếp sống chính quy, chấp hành nghiêm chủ trương,nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, điều lệnh kỷ luật quân đội. Các Đảngbộ quân sự là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, các đơn vị bộ đội địa phương là đơnvị vững mạnh. Lực lượng vũ trang được huấn luyện đủ nội dung, thời gian theo kếhoạch; trình độ kỹ thuật, chiến thuật, nghiệp vụ chuyên môn được nâng lên đápứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm đến đờisống vật chất, tinh thần của Bộ đội.

7. Xây dựng tổ chức hoạt động lực lượngdân quân tự vệ đúng Luật Dân quân tự vệ với số lượng hợp lý, nâng cao chấtlượng, đặc biệt là chất lượng về chính trị với tỉ lệ Đảng viên 27,5%, Đoàn viên63,5%, quân nhân phục viên xuất ngũ khoảng 13%, tỷ lệ nữ 20%. Mỗi xã, phường cómột tổ Dân quân thường trực phối hợp với Công an tuần tra canh gác, bảo vệ anninh trật tự, xử lý các vụ việc xảy ra, quân số từ 3-5 đồng chí. Các Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn tổchức giao ban vào chiều thứ 5 hàng tuần theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày12/7/2010 của Chính phủ. Dân quân tự vệ thực sự là lực lượng tại chỗ nòng cốttrong phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, trong phòng chống thiên tai, thảm họa(phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy rừng, bảo vệrừng), giữ vững môi trường ổn định, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Xâydựng cơ sở vững mạnh toàn diện, tổ chức rút kinh nghiệm, xây dựng hoàn thiệnchi bộ quân sự xã, phường, thị trấn theo kết luận 41 của Ban Bí thư, Hướng dẫnsố 35 của Ban Tổ chức Trung ương.

8.Tăng cường giáo dục chính trị, xâydựng bản lĩnh ý chí kiên định vững vàng cho lực lượng vũ trang, lực lượng vũtrang luôn trung thành với Đảng với dân, có ý chí quyết tâm hoàn thành mọinhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác Thương binh, Liệt sỹ, công tác chínhsách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng ChínhPhủ, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Quyếtđịnh số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg của Thủ tướngChính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thiện khảo sát đăng ký lập hồ sơ cho 43.692 bộđội tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nghĩa vụ quốc tếđã phục viên xuất ngũ về địa phương chưa được hưởng chế độ theo quy định củaNhà nước.

Đẩy mạnhphong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, phong trào xóa đói giảmnghèo, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, xây dựng nông thôn mới.

9. Đẩy mạnh công tác hậu cần quân sự làm theo lờiBác, duy trì đủ lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu. Bảo đảm tài chính cho lựclượng vũ trang các cấp. Xây dựng doanh trại các Ban Chỉ huy quân sự huyện,thành, thị; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh “xanh, sạch, đẹp” đáp ứng yêu cầuxây dựng chính qui, tăng biên chế. Triển khai dự án xây dựng nhà làm việc BanChỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn. Xây dựng Trường trung cấp quân sự địaphương, Trung tâm huấn luyện quân dự bị, phục vụ yêu cầu làm điểm, tham quancủa Quân khu và toàn quân. Bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụhuấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Quảnlý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàngiao thông”, nâng cao chất lượng khả năng vận tải quân sự, nghiên cứu bổsung công cụ hỗ trợ đáp ứng yêu cầu hoạt động của lực lượng vũ trang.

10. Tăng cường công tác thanh tra quốcphòng về triển khai thực hiện Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dânquân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên. Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh tổchức kiểm tra các huyện, thành, thị thực hiện công tác giáo dục quốc phòng- anninh cho các đối tượng, công tác hoạt động Dân quân tự vệ. Tổ chức thực hiện hộithao quốc phòng.

Các Sở, Ban, ngành,đoàn thể, các huyện thành, thị tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch và triểnkhai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhândân tỉnh (thông qua Bộ Chỉ huy quân sự để tổng hợp chung). Giao Bộ Chỉ huy quânsự tỉnh hướng dẫn thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHPhùng Quang Hùng