ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 27/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 1983

CHỈ THỊ

VỀVIỆC BÁN XĂNG GIÁ KINH DOANH CHO XE, MÁY TƯ NHÂN VÀ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆXĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Thi hành Quyết định số 116-CTngày 26-04-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về việc bán lẻ xăng dầu cho xe, máy tưnhân, ngày 01-06-1983 Thường trực Uỷ ban Nhân dân thành phố đã nghe Giám đốcCông ty Xăng dầu khu vực II báo cáo kế hoạch tổ chức thực hiện và đã thông quanhững chủ trương, biện pháp cần thiết để triển khai thực hiện quyết định trêncủa Hội đồng Bộ trưởng. Để chấp hành đúng sự chỉ đạo và nội dung nghị quyết củaHội đồng Bộ trưởng, Uỷ ban Nhân dân thành phố chỉ thị :

1. Công ty Xăng dầu khu vực IIlà cơ quan duy nhất đươc phép bán xăng giá kinh doanh cho các nhu cầu tiêu dùngcá nhân theo kế hoạch Nhà nước trên địa bàn thành phố. Cấm các cơ quan Nhànước, các đơn vị và tư nhân tổ chức mua đi bán lại xăng dầu để kinh doanh phipháp, đầu cơ tích trữ làm sai chủ trương chính sách, lũng đoạn phá rối thịtrường.

2. Nhà nước có kế hoạch bán lẻxăng dầu cho xe, máy nhân dân có nhu cầu thiết yếu, Uỷ ban Nhân dân các quận,huyện cần khẩn trương phổ biến, hướng dẫn quán triệt đến các phường xã và tổdân phố… để nhân dân biết khi có nhu cầu để mua, nhân dân tham gia kiểm tra,kiểm soát đấu tranh chống móc ngoặc và buôn lậu; đồng thời tổ chức công tácquản lý thị trường, quản lý xăng dầu chặt chẽ trên địa bàn quận, huyện và từngphường, xã. Kiên quyết trừng trị bọn làm ăn phi pháp, bọn xếp hàng mua bán đầucơ tích trữ nâng giá xăng dầu, bọn tung tin đồn nhảm phá rối trị an …

3. Ngân hàng thành phố, ngânhàng các quận, huyện phải tạo mọi điều kiện cho Công ty Xăng dầu khu vực II(bao gồm cả các cửa hàng trực thuộc) và các Công ty Cung ứng vật tư các huyệnngoại thành (đại lý của Công ty Xăng dầu khu vực II) nộp tiền được thuận tiệnvà bảo đảm an toàn tuyệt đối.

4. Các lực lượng Công an thànhphố, trước hết là Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công anquận, huyện và phường xã cần liên hệ và phối hợp chặt chẽ với Công ty Xăng dầukhu vực II, các cửa hàng và đại lý bán xăng dầu để tổ chức tốt công tác bảo vệkho tàng, hàng hóa, tiền bạc, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn ở các cửa hàngvà khu vực xung quanh các cửa hàng xăng dầu; ngăn chặn và có biện pháp xử lý,trừng trị đúng mức bọn làm ăn bất chính, những hành vi móc nối tuồn hàng Nhànước ra ngoài ; kiểm tra, kiểm soát các loại xe, máy tư nhân để ngăn chặn bọndùng giấy tờ giả mạo hoặc các loại giấy tờ không còn hiệu lực để mua xăng dầu.

5. Công ty Xăng dầu khu vực IIcó trách nhiệm tổ chức bán xăng giá kinh doanh đúng thời gian, đúng đối tượng,bảo đảm trật tự, an toàn tại các địa điểm bán. Các quy định cụ thể sẽ do Côngty xăng dầu khu vực II thông báo.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêucầu các ban ngành, quận, huyện chấp hành đúng bản chỉ thị này và những quy địnhcủa Công ty xăng dầu khu vực II ; hướng dẫn các cơ sở và nhân dân địa phươngthực hiện nghiêm chỉnh chủ trương của Nhà nước.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn