UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/CT-UBND

Nghệ An, ngày 15 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÁCGIẢI PHÁP CẤP BÁCH NHẰM CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH NGHỆ AN

Trong thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền các cấpđã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện, đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trậttự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyểnbiến tích cực trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, các đơn vịkinh doanh vận tải và các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên hiện nay, hoạt động kinhdoanh vận tải đường bộ có nhiều diễn biến phức tạp, vận tải khách còn nhiều viphạm, tồn tại nhưng chưa được chấn chỉnh, xử lý, tình trạng xe ô tô chở hànghóa quá khổ, quá tải trọng cho phép diễn ra thường xuyên, dẫn đến tình hình tainạn giao thông trong thời gian vừa qua có chiều hướng gia tăng, hạ tầng giaothông bị xuống cấp nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do việc chấp hành cácquy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải của một số đơn vị kinhdoanh vận tải còn chưa triệt để, một số đơn vị kinh doanh vận tải không đảm bảođiều kiện kinh doanh, chưa quan tâm đến công tác quản lý an toàn giao thông;công tác quản lý, sử dụng, điều hành phương tiện và lái xe chưa chặt chẽ, xecông nông, xe ba, bốn bánh tái chế vẫn hoạt động nhiều, quản lý xe thô sơ chưađược chú ý; Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của các lực lượng chứcnăng chưa kiên quyết, hiệu quả của việc xử lý còn hạn chế, công tác quản lý vậntải khách và vận tải hàng hóa còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TW ngày04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đốivới công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủynội địa; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việctăng cường triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạngiao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải, Chỉ thị số 10/CT-BGTVT ngày13/6/2013 và Chỉ thị 16/CT-BGTVT ngày 28/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải vềtriển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ nhằm kéo giảm tai nạngiao thông trong hoạt động vận tải đường bộ và chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm vàtăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh xe vận tải bằng ô tô; Chỉthị số 12-CT/TU ngày 09/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnhđạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, UBND tỉnh yêucầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xãhội cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị cần phải tập trung chỉ đạo,thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông,coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách cần phải làm thường xuyên,liên tục, toàn diện, cụ thể:

1. Sở Giao thông Vận tải

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, hiệu lực quảnlý Nhà nước về giao thông - vận tải:

- Chủ trì phối hợp với Hiệp hội vận tải ôtô NghệAn tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động vận tảibằng đường bộ cho các cán bộ và các lái xe kinh doanh vận tải hành khách, hànghóa trên địa bàn.

- Rà soát các quy định của pháp luật về vận tảiđường bộ, phát hiện những tồn tại, bất cập để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửađổi, bổ sung phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt độngvận tải.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải phảicó kế hoạch và thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ cho lái xe, lập hồ sơ theodõi tình trạng sức khỏe của lái xe. Quá trình khám định kỳ nếu phát hiện lái xesử dụng chất ma túy, yêu cầu doanh nghiệp phải loại ra khỏi đơn vị ngay.

- Chỉ đạo cắm biển hạn chế tải trọng cầu đường bộđối với các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý; phối hợp với Khu quản lý đườngbộ IV tiến hành cắm biển hạn chế tải trọng cầu đường bộ trên các tuyến Quốc lộ;hướng dẫn UBND cấp huyện tổ chức cắm biển hạn chế tải trọng cho phép của cầu đườngbộ trên các tuyến đường huyện, đường xã.

- Thành lập các tổ công tác thường trực tại cácbến xe khách, nhất là thành phố Vinh để kiểm tra, xử lý việc chấp hành quy địnhra vào bến; xử lý nghiêm các trường hợp xe chạy sai Biểu đồ xe đã được công bố,sai hành trình; Kiên quyết đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy phép kinh doanh vậntải đối với các doanh nghiệp, HTX cố tình không thực hiện đúng phương án kinhdoanh đã đăng ký, không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, có lái xe thườngxuyên vi phạm tốc độ, xe thường xuyên chở quá lượng khách quy định, xe chạy viphạm hành trình, đón trả khách không đúng nới quy định.

- Nắm vững tình hình xe quá tải, quá khổ; Tổ chứckiểm tra xe quá tải, quá khổ ngay tại điểm dừng, điểm xuất phát và vi phạm khilưu thông trên đường;

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản để triểnkhai thực hiện quy định tại Quyết định số 2919/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2013 của BộGiao thông vận tải về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động của Trạm kiểmtra tải trọng xe lưu động (hoàn thành trong tháng 10/2013).

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và chấtchỉnh hoạt động, quản lý của các bến xe trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chấn chỉnhcông tác cấp giấy phép vận tải.

- Chỉ đạo các Đơn vị quản lý Bến xe trên địabàn:

+ Kiểm tra nghiêm ngặt, kiên quyết không cho xuấtbến đối với xe không đáp ứng đầy đủ về an toàn lỹ thuật, lái xe có dấu hiệu sửdụng rượu bia, chất kích thích;

+ Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh tra giaothông và các lực lượng của ngành Công An kiểm tra, kiểm soát hoạt động đón, trảkhách của các phương tiện kinh doanh vận tải để phát hiện và xử lý vi phạm theoquy định;

- Chỉ đạo Thanh tra giao thông tăng cường côngtác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về vận tải đường bộ đối vớicác doanh nghiệp vận tải; cương quyết xử lý và áp dụng hình thức xử phạt cao nhấttheo quy định của pháp luật đối với các trường hợp phương tiện vận tải chở quátrọng tải cho phép; xe chở khách vượt quá số chỗ quy định.

- Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạocác tổ chức, cá nhân tham gia vận hành hàng hóa bằng ô tô, chủ các mỏ khoáng sản,nhà máy xi măng ... trên địa bàn tỉnh cam kết vận chuyển, bốc xếp hàng hóa đúngtải trọng, khổ giới hạn quy định.

- Hạn chế việc cấp giấy phép lưu hành xe ôtô chởquá khổ, quá tải (trừ trường hợp đặc biệt).

- Chủ trì phối hợp các Sở, ngành liên quan thammưu UBND tỉnh phương án xử lý đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thườngxuyên vi phạm về chở hàng hóa quá tải, quá khổ.

b) Về công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi Giấyphép lái xe:

- Tổ chức tập huấn cho tất cả cán bộ chủ chốt củacác cơ sở đào tạo lái xe, các sát hạch viên, giáo viên dạy lái xe về các văn bảnquy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến công tác đào tạo, sát hạch cấp giấyphép lái xe.

- Thực hiện kế hoạch thanh kiểm tra định kỳ, độtxuất đối với các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe theo quy định.Đình chỉ có thời hạn đối với các Trung tâm đào tạo vi phạm quy định của pháp luậthiện hành.

- Chỉ đạo các Trung tâm đào tạo đưa nội dung vềquy định và tác dụng của thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô vào giáotrình đào tạo lái xe các hạng D, E, Fc nhằm tuyên truyền, phổ biến cho họcviên.

c) Tổ chức kiểm tra, nắm chắc tình hình bảo đảman toàn giao thông trên các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đườngGTNT... để chỉ đạo các đơn vị quản lý lắp đặt, bổ sung các thiết bị phụ trợ, biểnbáo giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, nguy cơ xẩy ra tai nạn; khắc phụckịp thời hậu quả thiên tai, bão lụt, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, nhấtlà tại các đoạn đường có nguy cơ sạt lở cao.

d) Thiết lập số điện thoại đường dây nóng trực24/24 giờ và thông báo rộng rãi trên website của Sở, các phương tiện thông tinđại chúng, đồng thời yêu cầu các đơn vị kinh doanh niêm yết trên xe để nhân dânbiết, phản ảnh kịp thời những nguy cơ mất an toàn trong hoạt động vận tải hànhkhách, hàng hoá và kết cấu hạ tầng giao thông.

2. Công an tỉnh

a) Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý trên cáctuyến đường thường có xe quá tải, quá khổ đi qua; kiểm tra xe chở hàng hóa vượttải trọng cho phép và quá khổ giới hạn của cầu, đường, trong chú ý tập trungtrên các tuyến Quốc lộ và các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ có cầu yếu. Kiểm tra xửlý đối với xe khách chở lượng khách vượt quá quy định, xe công nông và xe ba, bốnbánh tự chế lưu hành.

b) Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp vớiThanh tra Sở Giao thông vận tải theo Quy chế phối hợp 137/QC-LN và các lực lượngchức năng khác để duy trì thường xuyên công tác kiểm tra và xử lý nghiêm cáchành vi vi phạm trong lĩnh vực vận tải.

c) Chỉ đạo Công an cấp huyện thường xuyên xây dựngKế hoạch tuần tra, kiểm soát, huy động tối đa lực lượng kể cả Công an cấp xã,tăng cường tuần tra lưu động để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các viphạm có nguy cơ gây tai nạn cao... Thực hiện việc phân cấp mạnh tuyến đường, địabàn tuần tra kiểm soát cho công an cấp huyện.

d) Huy động các lực lượng, phương tiện, tổ chứctuần tra kiểm soát cơ động; tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm tronghoạt động vận tải đường bộ, đối tượng chính là lái xe ôtô chở khách, xe buýt,ôtô tải, xe vận tải container chạy quá tốc độ quy định; vi phạm nồng độ cồn;tránh, vượt sai quy định; đi sai phần đường, làn đường; chở quá tải trọng, quásố người quy định; phương tiện không đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật, xecông nông 3,4 bánh tự chế...

đ) Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trongcông tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đườngbộ; căn cứ vào hình ảnh ghi lại và các thông tin từ thiết bị giám sát hànhtrình để xử lý vi phạm.

e) Đẩy mạnh điều tra các vụ án do tai nạn giaothông và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để răn đe, giáo dục, nhất làcác vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

g) Tăng cường giáo dục, quán triệt cho cán bộ,chiến sỹ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thôngnâng cao tinh thần trách nhiệm. Thường xuyên kiểm tra để phát hiện và xử lýnghiêm những trường hợp tiêu cực, sai phạm.

3. Sở Y tế

a) Phối hợp các đơn vị kinh doanh vận tải và cácngành liên quan tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ và đột xuất đối với đội ngũlái xe, trước hết là lái xe khách tuyến cố định, lái xe buýt, xe taxi, xe vận tảiCông - ten - nơ...

b) Quản lý chặt chẽ, chống các biểu hiện tiêu cựctrong việc khám sức khỏe cho lái xe trong quá trình cấp, đổi giấy phép lái xe.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phátthanh - Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An

a) Tăng cường tuyên truyền các quy định của phápluật về trật tự an toàn giao thông; xây dựng phóng sự, tin bài, chuyên đề tậptrung vào một số nội dung trọng tâm, như: cảnh báo nguyên nhân, hậu quả tai nạngiao thông do xe khách, xe tải phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số người quy định,quá khổ, quá tải, đi sai phần đường, làn đường...

b) Kịp thời đưa tin các hoạt động của lực lượngchức năng thực hiện công tác thực thi nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông phụcvụ tuyên truyền, giáo dục người tham gia giao thông; phê phán kịp thời các tổchức cá nhân vi phạm về an toàn giao thông.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp vớicác Sở, ngành liên quan để tham mưu biện pháp xử lý nghiêm đối với các đơn vịkinh doanh vận tải hàng hóa có hành vi vi phạm pháp luật.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chỉ đạo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đãđược cấp phép khai thác khoáng sản bảo đảm tuân thủ quy định khổ giới hạn, tảitrọng cho phép của phương tiện, của cầu đường bộ.

b) Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưuxử lý các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có phương tiện thường xuyên viphạm chở quá tải, quá khổ...

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị

a) Tổ chức cắm biển hạn chế tải trọng cho phép củacầu đường bộ trên các tuyến đường huyện, đường xã theo hướng dẫn của Sở Giaothông vận tải.

b) Chỉ đạo đài truyền thanh các huyện, thị,thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tựan toàn giao thông; chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp SởGiao thông vận tải, Công an tỉnh trong công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạmxe ô tô chở hàng hóa quá tải, quá khổ cho phép trên các tuyến đường bộ; Thườngxuyên thanh tra, kiểm tra các đơn vị khai thác khoáng sản, khu kinh tế, các đơnvị kinh doanh vận tải, bến xe, bến bãi tập kết hàng hóa trên địa bàn để ngăn chặnngay từ đầu các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải, nhất là xe chở hànghóa quá tải, quá khổ cho phép.

c) Tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năngcủa Công an tỉnh, Thanh tra giao thông để xử lý các phương tiện xe công nông,xe cơ giới 3, 4 bánh tự chế còn lưu hành theo đúng quy định pháp luật; xử lýngười điều khiển xe máy điện, xe đạp máy, xe đạp điện và xe thô sơ vi phạm cácquy tắc giao thông.

d) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khaithực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo nội dung chỉ đạocủa Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là đối với UBND cấp xã.

8. Các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Đẩymạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giaothông; tập trung tuyên truyền các nội dung: Quy tắc giao thông, phòng chống uốngrượu, bia, khi tham gia giao thông; các quy định về điều kiện bảo đảm an toàngiao thông; thực hiện nghiêm việc kiểm điểm người vi phạm pháp luật về trật tựan toàn giao thông tại các khu dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị.

9. Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh

a) Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnhcông tác tuyên truyền về các nội dung của Chỉ thị này; tổ chức in ấn, phát hànhcác loại tài liệu tuyên truyền về đến tận khối, xóm, thôn, bản...

b) Phối hợp các đơn vị quản lý đường bộ rà soát,xử lý các “điểm đen”, nơi thường xảy ra tai nạn giao thông; điều chỉnh hợp lý,bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, đèn tín hiệu đường bộ và các thiết bị phụtrợ an toàn giao thông. Rà soát, lắp đặt bổ sung biển báo tuyên truyền tại cácbến xe, nhà ga và trên các tuyến giao thông trọng điểm.

Phối hợp Công ty Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh vàcác cơ quan, đơn vị có liên quan kết nối hệ thống tín hiệu đường sắt với đườngbộ tại các nút giao cắt; rà soát, xử lý các điểm giao cắt thường xảy ra tai nạngiao thông, các đường ngang dân sinh trái phép...

c) Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiệnChỉ thị này ở từng đơn vị, địa phương, hàng tháng đánh giá rút kinh nghiệm vàbáo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chứcchính trị - xã hội; UBND các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện nghiêm túc, cóhiệu quả Chỉ thị này. Đồng thời, hàng tháng báo cáo tình hình, kết quả thực hiệnvề UBND tỉnh (qua Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh)./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền