UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 28/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 11 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝĐẦU TƯ, KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ

Trong những năm qua, do có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệtcủa UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấpnên hoạt động đầu tư, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh ta cơ bản đã tuântheo quy định pháp luật và quy hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên, thời gian gầnđây, ở một số địa phương xuất hiện tình trạng cửa hàng xăng dầu đầu tư và kinhdoanh xăng dầu chưa theo quy định, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nướctrên lĩnh vực này; cụ thể: tình trạng xây dựng cửa hàng xăng dầu không nằmtrong quy hoạch hoặc chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận còn xuất hiện ởnhiều địa phương; một số cửa hàng xăng dầu không đáp ứng được tiêu chí theo quyđịnh nên chất lượng phục vụ thấp; một số tổ chức, doanh nghiệp xây dựng trạmcấp phát nội bộ nhưng vẫn tự ý bán hàng; một số doanh nghiệp đầu mối, Tổng đạilý xăng dầu vẫn bán hàng cho các cửa hàng không nằm trong hệ thống, các cửahàng xây dựng trái phép nhưng chưa bị xử phạt hoặc nếu xử phạt cũng chỉ ở mứcnhẹ nên chưa đủ sức răn đe...

Nguyên nhân của tình trạng nêu trên chủ yếu là do ý thứcchấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, kinh doanh xăng dầucủa một bộ phận cá nhân, doanh nghiệp còn hạn chế; trách nhiệm kiểm tra, giámsát theo chức năng, nhiệm vụ của các ngành cấp tỉnh chưa cao; công tác quản lýđầu tư xây dựng của chính quyền một số địa phương còn buông lỏng; việc xử lýcác trường hợp vi phạm chưa kịp thời, nghiêm khắc nên thiếu tính răn đe, phòngngừa.

Để chấm dứt những hạn chế, yếu kém nêu trên, từng bước đưahoạt động đầu tư, kinh doanh xăng dầu đi vào nề nếp theo đúng quy định của phápluật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành cấp tỉnhcó liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túcmột số nhiệm vụ sau đây:

1. Sở Công thương.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện,thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thựchiện quy hoạch mạng lưới xăng dầu và việc chấp hành các quy định của pháp luậttrong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; trước mắt, phối hợp vớiSở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố tậptrung xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cửa hàng xây dựng trái phép,không đúng quy hoạch; rà soát lại việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinhdoanh xăng dầu theo Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ vềkinh doanh xăng dầu, chỉ cấp Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu chocác cửa hàng xây dựng đúng Quy hoạch, được cấp có thẩm quyền chấp thuận và đãhoàn chỉnh thủ tục đất đai.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối, Tổng đại lý xăng dầu hoạtđộng kinh doanh trên địa bàn nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu về xăng dầu chosản xuất, tiêu dùng của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân; chỉ ký hợp đồng đạilý với các cửa hàng xăng dầu xây dựng phù hợp với Quy hoạch mạng lưới xăng dầu;kiên quyết xử phạt, đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kinhdoanh xăng dầu đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

2. Sở Xây dựng: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành cácquy định của pháp luật về quản lý quy hoạch xây dựng, trình tự thủ tục đầu tưxây dựng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra côngtác thẩm định, phê duyệt mặt bằng xây dựng và cấp giấy phép xây dựng cửa hàngxăng dầu của UBND các huyện, thị xã, thành phố, xử lý theo thẩm quyền hoặc đềxuất Chủ tịch UBND tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm cấp giấy phép xây dựng cáccửa hàng xăng dầu không đúng quy hoạch hoặc chưa được cấp có thẩm quyền chấpthuận địa điểm; phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố biện phápxử lý các cửa hàng xăng dầu xây dựng trái phép, không đúng quy hoạch.

3. Sở Tài nguyên - Môi trường: chủ trì, phối hợp với UBND cáchuyện, thị xã, thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của cáccửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, báo cáo kết quả và đề xuất ýkiến trình Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31/12/2012; kiên quyết xử lý đối vớinhững cửa hàng bán lẻ xăng dầu xây dựng vi phạm Luật đất đai; tăng cường côngtác thanh tra việc chấp hành pháp luật về môi trường đối với các cửa hàng kinhdoanh xăng dầu, yêu cầu di chuyển đối với các cửa hàng gần khu vực dân cư, cónguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

4. Sở Khoa học và Công nghệ: chỉ đạo Chi cục tiêu chuẩn đo lườngchất lượng nâng cao chất lượng công tác kiểm định đối với các thiết bị, cột bơmxăng dầu của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định của pháp luật, khôngkiểm định thiết bị của các cửa hàng xăng dầu xây dựng trái phép, ngoài quyhoạch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đo l­­ường, chất l­ượngxăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối, các tổng đại lý và đại lý bán lẻ xăngdầu trên địa bàn tỉnh; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm (kể cả bằng biện pháphình sự) các trường hợp vi phạm gian lận trong đo lường, chất lượng xăng dầunhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng;

5. Sở Giao thông vận tải:tăng cường công tác quản lý, sử dụng hành lang antoàn đường bộ, đường dẫn đấu nối vào đường giao thông theo quy định của Nghịđịnh số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảovệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng cửa hàngbán lẻ xăng dầu lập hồ sơ, thủ tục thỏa thuận đấu nối đường dẫn vào cửa hàngxăng dầu gửi Sở Giao thông vận tải đối với các tuyến đường do tỉnh quản lý hoặcgửi Bộ Giao thông vận tải đối với các tuyến đường quốc lộ theo đúng quy định.

6. Công an tỉnh: chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tăng cườngkiểm tra công tác đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy của các cửahàng xăng dầu trên địa bàn; nâng cao chất lượng thẩm duyệt và cấp Giấy chứngnhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy theo quy định; không thẩm duyệt, cấp Giấychứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy cho các cửa hàng xăng dầu xây dựngtrái phép, ngoài quy hoạch; chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tăngcường kiểm tra điều kiện về an ninh trật tự trong hoạt động kinh doanh xăngdầu, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của phápluật.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố: chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBNDcác xã, phường, thị trấn tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành phápluật về đầu tư xây dựng, đất đai của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn;không xem xét cấp giấy phép xây dựng đối với các cửa hàng xăng dầu đầu tư khôngphù hợp với Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu của tỉnh hoặc chưa được cấpcó thẩm quyền chấp thuận địa điểm đầu tư; đình chỉ, yêu cầu tháo dỡ hoặc cưỡngchế tháo dỡ đối với các cửa hàng xây dựng trái phép, ngoài Quy hoạch mạng lướikinh doanh xăng dầu; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu hoàntoàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra tìnhtrạng các cửa hàng xăng dầu xây dựng trái phép, không đúng Quy hoạch xăng dầuthuộc địa bàn quản lý.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêmChỉ thị này trong phạm vi đơn vị, địa phương mình; giao Sở Công thương theodõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện và định kỳ 3 tháng tổng hợp, báocáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KTTC (02).

KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHLê Đình Thọ