THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 287-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀPHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA TĂNG GIA SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC, RAU MÀU, PHÒNG GIÁP HẠTTHÁNG 8 VÀ GIÀNH VỤ MÙA THẮNG LỢI

Hiện nay, tại các tỉnh miền Bắc,các hợp tác xã đang khẩn trương thu hoạch vụ chiêm xuân, tích cực làm nghĩa vụ lươngthực; ở các tỉnh phía Nam, bà con nông dân đang ra sức chăm bón, chuẩn bị thuhoạch vụ hè thu và tiếp tục bán thóc cho Nhà nước. Trong cả nước sản xuất hoamàu được đẩy mạnh hơn trước, phong trào làm vụ mùa thắng lợi đã bắt đầu; đồngthời các địa phương đang tích cực chuẩn bị điều kiện để mở rộng diện tích trongvụ đông và đông xuân tới, đón mừng nghị quyết Hội nghị lần thứ hai của Ban chấphành trung ương Đảng về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Tuy nhiên, tiếptheo vụ mùa năm 1976 bị giảm sút ở nhiều tỉnh, vụ đông năm nay do ảnh hưởngkhắc nghiệt của thời tiết đã hụt nhiều so với kế hoạch về cả ba mặt: diện tích,năng suất và sản lượng; do đó có ảnh hưởng đến khả năng làm nghĩa vụ lương thựccho Nhà nước, mức ăn của nông dân ở nhiều nơi thuộc các tỉnh phía Bắc bị giảmso với mọi năm.

Trước tình hình lương thực khẩn trươngnhư vậy, tại nhiều nơi, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương kếthợp với các đoàn thể quần chúng, đi đôi với việc thực hiện kế hoạch vụ mùa, đãmở cuộc vận động toàn dân tận dụng đất đai sản xuất rau màu. Đó là một hướngtích cực rất đáng khuyến khích và mở rộng, gây thành một phong trào cách mạngsôi nổi, rộng khắp của quần chúng trong cả nước.

Hội đồng Chính phủ quyết định:

Bắt đầu từ quý III năm nay, quántriệt tinh thần nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng và nghị quyết về nông nghiệpcủa Hội nghị trung ương Đảng lần thứ hai, trong tất cả các ngành, các cấp và cơsở, phải phát động một phong trào thi đua rộng khắp và sôi nổi nhằm tận dụngmọi khả năng đất đai còn bỏ trống có thể trồng trọt được (sân trường học, xínghiệp, bờ ao, hàng rào, v.v…), thực hiện khẩu hiệu “Tấc đất tấc vàng”, đẩymạnh sản xuất thật nhiều lương thực và rau màu quyết giành chủ động, khắc phụckhó khăn trước mắt về lương thực, thực phẩm nhất là trong kỳ giáp hạt tới. Trêncơ sở của phong trào này sẽ tiến lên mạnh hơn nữa để hoàn thành thắng lợi cácmục tiêu và sản xuất lương thực năm 1977 và kế hoạch 5 năm. Phong trào thi đuanày phải thu hút tất cả các hợp tác xã, các hộ nông dân và nhân dân lao động,tất cả các lực lượng lao động thừa ở thành thị và nông thôn, công nhân, viênchức các cơ quan, xí nghiệp, nông trường, lâm trường, các đơn vị quân đội, côngan vũ trang, các trường học các cấp. Phương châm chỉ đạo phong trào này là “Pháthuy truyền thống cách mạng và năng lực sáng tạo của quần chúng; tăng cường đoànkết tương trợ để khắc phục khó khăn, quyết giành thắng lợi”.

Ở nông thôn cũng như ở thành thị,phải tận dụng hết diện tích có thể tận dụng để sản xuất thêm rau, màu, lươngthực. Nơi nào còn diện tích mà chưa tận dụng hết phải để cho nơi khác đến tậndụng dù chỉ là trong một vụ rau, màu; nơi có sức lao động nhiều hỗ trợ cho nơithiếu sức lao động. Các ngành, địa phương, các cơ sở phải phát huy tinh thần tựlực cánh sinh và sáng kiến của quần chúng mà cố gắng tự giải quyết các nhu cầuvề giống, nông cụ, và các tư liệu sản xuất khác, cần phát huy tinh thần tươngtrợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các ngành, các địa phương, các đơn vị để giải quyếttốt vấn đề này. Cơ quan Nhà nước có thể sắp xếp để giành hẳn một số người đisản xuất rau màu, lương thực với điều kiện cơ quan vẫn hoàn thành nhiệm vụ, ngườiở nhà bảo đảm làm thay người đi sản xuất và tranh thủ những ngày nghỉ góp thêmcông sức để sản xuất thật nhiều, chăm bón thật tốt.

Trong khi phát động phong trào thiđua này phải gắn liền việc đẩy mạnh sản xuất rau màu trước mắt với việc đẩy mạnhsản xuất vụ mùa, giành vụ mùa thắng lợi và chuẩn bị cho vụ đông; gắn liền đẩymạnh việc sản xuất rau màu, lương thực để tự túc ở từng cơ quan, đơn vị với việclàm tốt nhiệm vụ phục vụ nông nghiệp và giúp đỡ nông dân tăng gia sản xuất,không được để sao nhãng công việc phục vụ cho nông nghiệp về các mặt.

Thủ trưởng các ngành, các cấp, cácđơn vị cơ sở có trách nhiệm kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể nhân dân để chỉđạo phong trào theo sự phân công như sau:

- Tổng công đoàn Việt Nam phụtrách phong trào trong các tổ chức công đoàn các ngành và các cấp.

- Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ phụtrách phong trào trong các lực lượng vũ trang.

- Bộ Đại học và trung học chuyênnghiệp, Bộ Giáo dục phụ trách phong trào trong các trường do ngành mình quảnlý.

- Bộ Nông nghiệp, Ban nông nghiệptrung ương phụ trách phong trào trong các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp,trong nông dân lao động ở các tỉnh phía Nam. Bộ Nông nghiệp chú ý hướng dẫn cácđịa phương và các ngành tự điều hòa, giúp đỡ nhau những loại giống cần thiết đểtăng gia sản xuất.

Cơ quan nông nghiệp ở mỗi địa phươngcó trách nhiệm giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể về cây trồng theo từng thời vụ, vềcách chăm bón và bảo vệ cây trồng để có hiệu quả thiết thực.

- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ ChíMinh, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kết hợp với công đoàn và tổ chức phong tràothi đua của giới mình ở các cấp.

- Ủy ban nhân dân các cấp là ngườitrực tiếp quản lý đất đai, lao động có trách nhiệm chỉ đạo chung và giải quyếtcác vấn đề cụ thể để tận dụng đất đai, lao động trong phạm vi lãnh thổ củamình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, các huyện, quận, thị xã có trách nhiệmkiểm tra nắm hết mọi diện tích có thể sản xuất rau, màu, lương thực trong địaphương, kể cả diện tích trong các cơ quan, xí nghiệp, công trường, doanh trạiquân đội, nhà tập thể, khu cư xá ở thành phố, thị xã… để đôn đốc các hợp tácxã, các nông, lâm trường, các cơ quan, đơn vị tăng gia sản xuất hoặc giao chocác cơ quan, đơn vị khác đến sản xuất nếu cơ quan chủ quản đất đai không đủ sứclàm hết diện tích.

- Ban thi đua trung ương có tráchnhiệm theo dõi phong trào hướng dẫn thi đua giữa các ngành, các địa phương, cácđơn vị để kịp thời khen thưởng, động viên những đơn vị, cá nhân thi đua tốt.

- Các cơ quan tuyên truyền, thôngtin, báo chí có trách nhiệm tuyên truyền cổ động cho phong trào này.

Đợt thi đua này quy định từ cuốitháng 7 đến cuối tháng 10 năm 1977, sơ kết vào tháng 11 năm 1977 để phát động đợtthứ hai vào vụ đông xuân 1977 - 1978. Trong thời gian ấy địa phương nào, xí nghiệpnào, cơ quan và đơn vị nào bất cứ ở cấp nào không làm gì hoặc làm chiếu lệ chocó hình thức thì thủ trưởng mỗi đơn vị, mỗi cấp phải chịu trách nhiệm về nhữnghình thức phê phán hoặc các hình thức kỷ luật khác tùy theo thái độ và kết quảthực hiện chỉ thị này trước chính quyền của mỗi cấp và trước Chính phủ.

Phát động phong trào thi đua tănggia sản xuất vào lúc này đang có nhiều thuận lợi: lao động dồi dào, đất đai cósẵn, việc gieo trồng rau, màu đang trong thời vụ, nhân dân ta vốn rất nhiệttình cách mạng, cần cù lao động và lúc này đang có yêu cầu cấp bách về lương thực,thực phẩm, rau màu. Chúng ta hãy phát huy thuận lợi đó, phát động phong tràonày một cách kiên trì và có tổ chức, kết hợp phát động phong trào này với việcgiáo dục quần chúng thực hiện toàn diện nghị quyết của Hội nghị trung ương Đảnglần thứ hai, động viên tinh thần đoàn kết tương trợ, khắc phục mọi khó khăn đểgiành thắng lợi lớn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành,các cấp nghiêm chỉnh thi hành chỉ thị này và thường xuyên báo cáo kết quả lênThường vụ Hội đồng Chính phủ.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng