ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 29/2007/CT-UBND

Mỹ Tho, ngày 24 tháng 07 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀTĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀNGIANG

Hiện nay,trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có nhiều doanh nghiệp viễn thông đang hoạt độngkinh doanh, đã góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế chung của tỉnh, đảmbảo an ninh quốc gia. Bên cạnh những mặt đã đạt được; cùng với sự phát triểnnhanh các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông,công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này đã phát sinh nhiều bất cập.

Căn cứ Nghịđịnh số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính phủ qui định chi tiết thi hànhmột số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Viễn thông; căn cứ Nghị địnhsố 142/2004/NĐ-CP ngày 08/07/2004 của Chính phủ qui định xử phạt hành chính vềbưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện; thực hiện Chỉ thị số 08/2006/CT-BBCVT ngày 14/08/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về các biện pháp thúc đẩy pháttriển dịch vụ điện thoại cố định; Quyết định số 31/2006/QĐ-BBCVT ngày06/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành quy định về kiểmđịnh công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông; căn cứ tình hình thực tế củađịa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Bưu chính,Viễn thông phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, các cấp chínhquyền địa phương:

- Tăng cườngtham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về viễnthông trên địa bàn tỉnh, đúng theo quy định của pháp luật; kịp thời đề xuất Ủyban nhân dân tỉnh chỉ đạo các vấn đề có liên quan, theo thẩm quyền;

- Tăng cường thực hiệncông tác kiểm tra, kiểm soát theo thẩm quyền đối với doanh nghiệp viễn thông,đại lý dịch vụ viễn thông, chủ mạng viễn thông dùng riêng đang hoạt động trênđịa bàn tỉnh;

- Tổ chức giáo dụcngười dân có ý thức bảo vệ các công trình viễn thông; xử lý nghiêm các hành vitrộm cắp, gây hại mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định củapháp luật.

2. Các sở, ban,ngành tỉnh, chính quyền các địa phương: tạo điều kiện thuận lợi để các doanhnghiệp viễn thông phát triển, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; khi lập quy hoạchxây dựng các khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chếxuất, khu kinh tế mới hoặc các công trình công cộng khác trên địa bàn tỉnh phảichú ý nội dung quy hoạch cho các công trình bưu chính, viễn thông như: trungtâm hoặc cụm viễn thông, điểm phục vụ công cộng, cột ăng ten, cống, bể cápv.v…; khi triển khai xây dựng các công trìnhcông cộng và dân sinh của tỉnh phải xem xét không gây ảnh hưởng, cản trở xâydựng các công trình của mạng lưới viễn thông đã được quy hoạch hoặc công trìnhđã được xây dựng đúng theo quy hoạch.

3. Các tổ chức,cá nhân trong quá trình tham gia hoạt động viễn thông trên địa bàn tỉnh cótrách nhiệm bảo đảm an toàn mạng viễn thông và an ninh thông tin; chịu sự quảnlý, thanh tra, kiểm tra và thực hiện các yêu cầu về bảo đảm an toàn mạng viễnthông và an ninh thông tin của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời,phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và chịu trách nhiệm trướcpháp luật về nội dung thông tin mà mình đã lưu trữ, truyền trên mạng viễnthông.

4. Đối với cácdoanh nghiệp viễn thông hoạt động trên địa bàn tỉnh:

- Tổ chức triển khaicác công trình viễn thông phải đúng theo quy hoạch của ngành bưu chính viễnthông và của tỉnh. Việc thi công, lắp đặt các hạng mục công trình, công trình viễn thông phải tuân thủ các quy địnhcủa cơ quan chức năng có liên quan. Đặc biệt, việc thi công các công trìnhtrong khu vực thành phố, thị xã, thị trấn phải lấy ý kiến của Ủy ban nhân dâncấp huyện, thành phố, thị xã có liên quan về đảm bảo vẻ mỹ quan đô thị và độcao theo quy định.

- Các hạng mục công trình, công trình viễn thông thuộc “Danh mụccông trình viễn thông bắt buộc kiểm định” các doanh nghiệp viễn thông chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi đã được Tổchức Kiểm định cấp giấy chứng nhận kiểm định công trình viễn thông.

Đối với các hạng mụccông trình, công trình viễn thông không thuộc “Danh mục công trình viễn thôngbắt buộc kiểm định”, doanh nghiệp viễn thông phải tiến hành đo kiểm, công bốkết quả trước khi đưa vào sử dụng; đồng thời phải duy trì và bảo đảm công trìnhtuân thủ theo các tiêu chuẩn do Bộ Bưu chính, Viễn thông quy định bắt buộc ápdụng và các tiêu chuẩn khác tự nguyện áp dụng theo Quyết định số31/2006/QĐ-BBCVT ngày 06/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.

- Đối với các tuyến cáptreo và dây thuê bao mạng điện thoại phải đảm bảo gọn gàng, mỹ quan, đúng độcao quy định, không gây cản trở lưu thông, không gây ảnh hưởng đến đường dâyđiện của ngành điện lực. Trong thời gian tới, các tuyến này phải có kế hoạch từngbước chuyển lắp đặt ngầm dưới đất. Trong kế hoạch lắp đặt cáp mới phải ưu tiênthực hiện giải pháp lắp đặt cáp ngầm.

- Có kế hoạch sửdụng chung các cơ sở hạ tầng viễn thông thông qua hợp đồng thoả thuận giữa cácdoanh nghiệp, bao gồm: nhà trạm, cổng cáp, bể cáp, cột cáp, tháp anten . . .nhằm giảm sử dụng diện tích mặt bằng và không gian chung của tỉnh; góp phần đảmbảo vẻ mỹ quan đô thị.

- Trong kế hoạch pháttriển kinh doanh chung của doanh nghiệp, phải có kế hoạch phát triển mạng điệnthoại cố định ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh, nhằm tiếp tụcphổ cập dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dânđúng theo Chỉ thị số 08/2006/CT-BBCVT ngày 14/08/2006 của Bộ Bưu chính, Viễnthông về các biện pháp thúc đẩy phát triển dịch vụ điện thoại cố định. Xem đâylà nghĩa vụ chính trị của các doanh nghiệp đối với địa phương.

- Có trách nhiệm bảođảm khả năng truy nhập thông suốt các mạng viễn thông và gọi miễn cước của cácdịch vụ khẩn cấp như: dịch vụ 113, dịch vụ 114, dịch vụ 115 cho người sử dụng.

- Tăng cường kiểmtra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý ở các đại lý dịch vụ viễn thông;phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước liên quan thanh tra, kiểm tra, pháthiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật ở các đại lý.

- Phổ biến vàhướng dẫn các đại lý nắm vững và tuân thủ các quy định của pháp luật vềcung cấp dịch vụ viễn thông, đảm bảo an toàn mạng viễn thông, an ninh thôngtin.

- Thực hiện nghiêmchỉnh các quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông. Các doanh nghiệpphải thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ do doanh nghiệp cungcấp để đảm bảo chất lượng dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn do Bộ Bưu chính, Viễnthông bắt buộc áp dụng và chất lượng dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp đăngký.

- Định kỳ hoặc đột xuấtbáo cáo Sở Bưu chính, Viễn thông về hoạt động sản xuất kinh doanh, kỹ thuậtnghiệp vụ của doanh nghiệp theo quy định và phải chịu trách nhiệm về tính chínhxác của nội dung báo cáo.

5. Các đại lýcung cấp dịch vụ viễn thông phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, quyền hạn củamình theo các quy định của pháp luật và theo hợp đồng đại lý đã ký kết vớidoanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

6. Ủyban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công phối hợp chặt chẽ vớiSở Bưu chính, Viễn thông và các ngành tỉnh có liên quan trong công tác quản lý;công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực hoạt động viễn thông trênđịa bàn phụ trách.

Giao trách nhiệm Sở Bưu chính, Viễn thông theo dõiviệc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất có báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh kết quả, tiến độ thực hiện, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạocác vấn đề có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở,ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xãGò Công; các doanh nghiệp viễn thông, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnhthực hiện tốt Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Bộ Bưu chính, Viễn thông; - Cục KTVB (Bộ TP); - Website Chính phủ;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các Doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Công báo tỉnh; TT Tin học tỉnh;
- Lãnh đạo VP, các P. NC -VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT. (Sơn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Văn Phòng