ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 29/2007/CT-UBND

Bến Tre, ngày 09 tháng 11 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHO PHÉP TIẾP TỤC SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ THẢNUÔI TÔM SÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Ngày 17 tháng08 năm 2007 Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Chỉ thị số 27/2007/CT-UBND Vềviệc thực hiện thời gian gián đoạn sau đợt nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh BếnTre, nhằm hạn chế tối đa việc lây lan mầm bệnh đốm trắng trên tôm nuôi, ổn địnhmôi trường, đảm bảo cho mùa vụ nuôi tôm sú năm 2008 đạt kết quả cao. Nội dung chỉthị được đại đa số người nuôi tôm, sản xuất, kinh doanh tôm giống và các cấpchính quyền địa phương ba huyện vùng ven biển đồng tình.

Đến nay, theokết quả quan trắc môi trường và kết quả phân tích PCR các mẫu tôm tự nhiên ởcác vùng nuôi tôm do cơ quan chuyên ngành thủy sản kiểm tra thì mầm bệnh và môitrường nước ngoài kênh rạch tự nhiên đã được cải thiện đáng kể, độ mặn ở cácvùng nuôi chuyên quảng canh, tôm xen rừng tăng so với mọi năm. Để chủ động thựchiện mùa vụ nuôi tôm sú năm 2008 đạt kết quả cao, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Trechỉ thị:

1. Từ ngày 15tháng 11 năm 2007 cho phép các cơ sở sản xuất tôm sú giống trên địa bàn tỉnhbắt đầu hoạt động sản xuất giống.

Từ ngày 15tháng 12 năm 2007 cho phép các cơ sở sản xuất và kinh doanh tôm sú giống đượcdi nhập, xuất bán tôm sú giống cho các tổ chức, cá nhân nuôi tôm sú quảng canhhoặc nuôi xen trong rừng tại các khu vực sau:

a) Tại huyệnBình Đại: các xã Thới Thuận, Thừa Đức và một phần của xã Thạnh Phước (hướng vềBiển Đông, bắt đầu từ bến đò Thủ dọc theo huyện lộ đến ngã tư Tán Dù, từ ngã tưTán Dù dọc đường tỉnh 883 đến ngã ba Đê Đông, từ ngã ba Đê Đông dọc đường tỉnh883B đến cầu Thừa Mỹ).

b) Tại huyệnBa Tri: các xã An Thủy, Tân Thủy, Bảo Thuận và Bảo Thạnh (giới hạn từ đê quốcphòng trở ra biển).

c) Tại huyệnThạnh Phú: các xã Thạnh Phong, Thạnh Hải và Giao Thạnh.

2. Từ 15tháng 12 năm 2007 cho phép các hộ được bắt đầu thả nuôi tôm sú theo hình thứcquảng canh, hoặc nuôi xen trong rừng tại các khu vực nêu tại mục 1 chỉ thị này.

3. Từ ngày 01tháng 02 năm 2008 đến ngày 01 tháng 3 năm 2008 tạm thời đình chỉ vụ nuôi (cắtvụ); các cơ sở sản xuất, kinh doanh tôm sú giống trên địa bàn tỉnh không đượcphép nhập tôm sú giống vào tỉnh, không được cung cấp giống cho các tổ chức, cánhân để nuôi.

4. Từ ngày 01tháng 3 năm 2008 cho phép các cơ sở sản xuất và kinh doanh tôm sú giống được sảnxuất, di nhập, bán tôm sú giống cho các tổ chức, cá nhân tiếp tục nuôi dưới mọihình thức.

5. Tôm súgiống sản xuất trong tỉnh hoặc di nhập từ ngoài tỉnh vào phải được kiểm dịch đúngtheo quy định.

6. Sở Thủysản và Ủy ban nhân dân các huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú chỉ đạo các cơquan chức năng tăng tần suất kiểm tra quan trắc môi trường, kịp thời có khuyếncáo cho người sản xuất tôm giống và nuôi tôm theo dõi; tăng cường kiểm tra vàxử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nội dung Chỉ thị này và các quy định vềquản lý chất lượng tôm giống.

7. Đài Phátthanh và Truyền hình, Báo Đồng Khởi và các Đài Truyền thanh địa phương phổ biếnrộng rãi nội dung Chỉ thị này cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tômgiống và nuôi tôm thông suốt để chấp hành nghiêm Chỉ thị này.

Yêu cầu Thủtrưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện BìnhĐại, Ba Tri, Thạnh Phú và các xã có liên quan tổ chức triển khai, thực hiệnnghiêm nội dung Chỉ thị này.

Chỉ thị nàycó hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ban hành và thay thế Chỉ thị số 27/2007/CT-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc thực hiện thời giangián đoạn sau đợt nuôi tôm sú trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Bảo