CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 297-CT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 1986

CHỈ THỊ

VỀVIỆC CHI TIÊU ĐÓN TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI

Trong những nămqua, các Đoàn khách nước ngoài đến thăm nước ta đã được các Bộ, các ngành, cácđịa phương, các đơn vị cơ sở đón tiếp nhiệt tình, thể hiện tình cảm của nhândân ta đối với nhân dân bạn, tranh thủ được cảm tình và sự đồng tình ủng hộ củacác nước đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Tuy nhiên, việc tổ chứcđón tiếp khách còn tuỳ tiện, có những cuộc đón tiếp còn mang tính chất phôtrương hình thức, lãng phí, không phù hợp với hoàn cảnh khó khăn của nền kinh tếnước ta hiện nay.

Để thống nhất chế độ, tiêu chuẩnđón tiếp và chi tiêu phục vụ các Đoàn khách nước ngoài đến thăm nước ta đượcchu đáo và tiết kiệm, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đoàn thểtừ Trung ương đến địa phương nghiêm túc thực hiện các quy định dưới đây:

I.NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.Các Bộ, ngành và địa phương mời các đoàn khách nước ngoài vào nước ta phải theođúng Chỉ thị số 189-CT ngày 4-8-1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Việc đóntiếp khách phải theo đúng mức độ và tiêu chuẩn đối với từng loại khác.

2. Cơ quanđón tiếp đoàn vào phải tận dụng nhà khách, phương tiện đi lại và các cơ sở vậtchất sẵn có của mình để phục vụ khách. Trường hợp không tự lo liệu được cơ sở,phương tiện sẵn có của mình không đủ tiêu chuẩn đón tiếp khách quốc tế thì mớithuê dịch vụ của các cơ quan, đơn vị Nhà nước khác.

Việc chi tiêu để tự đón tiếpkhách hoặc thuê dịch vụ của cơ quan khác đều phải theo đúng chế độ, tiêu chuẩnquy định trong Chỉ thị này.

3. Căn cứ vàoquy chế đón tiếp, chế độ chi tiêu, giá cả các loại dịch vụ (ăn, ở, đi lại) đốivới các loại khách, các Bộ, các ngành và địa phương phải lập dự toán chi hàngnăm cho đoàn vào. Dự toán phải gửi tới Bộ Tài chính cùng với thời gian gửi kếhoạch đoàn vào để Bộ Tài chính tổng hợp trình Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng xétduyệt theo hình thức khoán hạn mức chi tiêu cả năm cho các Bộ và địa phương.Khi giá cả dịch vụ thay đổi, các Bộ, địa phương làm việc với Bộ Tài chính để điềuchỉnh hạn mức kinh phí cho phù hợp.

II- TIÊU CHUẨN ĐÓNTIẾP VÀ CHI TIÊU ĐỐI VỚI KHÁCH NƯỚC NGOÀI

1.Đón, tiễn ở sân bay.

Tặng hoa:

- Khách loại đặc biệt: tặng Trưởngđoàn và đoàn viên, nghi thức tặng do Ban đón tiếp Trung ương trình lãnh đạo cấpcao duyệt.

- Khách loại A và B: tặng Trưởngđoàn và đoàn viên là nữ.

- Khách loại C: không tặng hoa,trừ trường hợp Trưởng đoàn là nữ.

Thuê phòng chờ:

- Khách loại A và B: thuê phòngVIP.

- Khách loại C: thuê phòng loại2.

2. Tiêu chuẩn sửdụng xe ô-tô:

- Khách loại đặc biệt do Ban đóntiếp Trung ương trình lãnh đạo cấp cao duyệt.

- Khách loại A:

Trưởng đoàn: dùng xe Vonga.

Phó đoàn và đoàn viên: 2 - 3 ngườidùng 1 xe Vonga.

Tuỳ tùng: dùng xe nhiều chỗ ngồi.

- Khách loại B và C:

Trưởng đoàn: dùng xe Vonga hoặcLađa.

Đoàn viên: dùng xe nhiều chỗ ngồi.

3. Tiêu chuẩnnhà ở:

- Khách loại đặc biệt và loại A:bố trí ở nhà khách của trung ương Đảng và Chính phủ. Trường hợp nhà khách khôngđủ chỗ phải bố trí ở khách sạn thì:

Đoàn viên: buồng loại đặc biệthoặc loại 1.

Tuỳ tùng: buồng loại 2.

- Khách loại B: cũng tranh thủ bốtrí ở nhà khách của Đảng và Chính phủ. Nếu bố trí ở khách sạn thì:

Trưởng đoàn: buồng loại đặc biệthoặc loại 1.

Đoàn viên: buồng loại 1 hoặc loại2.

- Khách loại C: bố trí ở khách sạn.

Trưởng đoàn: buồng loại 1.

Đoàn viên: buồng loại 2.

4. Tiêu chuẩn đặt tại phòng hàngngày.

- Khách loại đặc biệt: do Banđón tiếp Trung ương quy định.

- Khách loại A và B: nước suốihoặc nước chè và hoa quả với mức độ vừa phải cần thiết.

- Khách loại C: nước chè, riêngTrưởng đoàn có thêm hoa quả như loại B.

5. Tiêu chuẩnăn hàng ngày:

Ngày ăn 3 bữa sáng, trưa, tối. Bữatrưa và tối gồm một số món ăn thiết thực, có chất lượng, đủ no, không thừa vàcó uống nước suối hoặc nước hoa quả. Khách từ loại B trở lên nếu có yêu cầu thìbữa tối có uống rượu hoặc bia do Việt Nam sản xuất.

Định lượng món ăn cho từng loạikhách và đơn giá do cơ quan quản lý nhà khách, khách sạn quy định sau khi có sựthoả thuận của Bộ Tài chính.

Khách loại đặc biệt, loại A và Bcơ quan đón tiếp chịu trách nhiệm đặt ăn hàng ngày (cho cả đoàn) và thanh toánvới nhà khách, khách sạn. Khách sạn loại C cơ quan đón tiếp có thể giao thẳngtiền ăn hàng ngày cho khách để họ tự đặt ăn và thanh toán với khách sạn.

6. Chiêu đãi hoặcmời ăn thân mật.

- Khách từ loại B trở lên, mỗiđoàn đến chỉ chiêu đãi một lần (tiệc ngồi hoặc tiệc đứng). Số người dự (cảkhách và chủ) phải rất hạn chế, chỉ mời những người thật cần thiết. Riêng chủkhông quá 1/ 3 số khách (kể từ đoàn 10 người trở lên). Mức chi cho 1 suất chiêuđãi (kể cả uống) không vượt quá mức chi tiền ăn 1 ngày của một người khách.

- Khách loại C không tổ chứcchiêu đãi, được mời một bữa ăn thân mật hoặc tiệc trà. Mức chi bằng 2/3 mứcchiêu đãi.

7. Tiêu chuẩntiếp xã giao và các buổi làm việc.

- Khách loại đặc biệt do Ban đóntiếp Trung ương quy định.

- Các loại khách khác chỉ dùngnước chè, cà-phê, nước suối, nước hoa quả. Không có bánh kẹo, thuốc lá và rượu,bia chúc tụng.

8. Tiêu vặt, giải trí và tặng phẩm.

- Không chi tiền tiêu vặt, trừkhách loại đặc biệt nếu xét cần thiết thì Ban đón tiếp Trung ương trình lãnh đạocấp cao duyệt.

- Mỗi đoàn khách được tổ chứcxem biểu diễn nghệ thuật một lần. Khách loại A, B, C, tổ chức đi xem tại rạp(vé loại 1).

- Chỉ được tặngloại văn hoá phẩm. Trưởng phó đoàn hơn đoàn viên và tuỳ tùng. Mức chi tặng phẩmcho 1 người khách không lớn hơn tiền ăn một ngày của họ. Cơ quan chủ trì đón tiếplập dự toán và thực hiện khoản chi này.

9. Đi địaphương và cơ sở:

Trường hợp cần thiết phải đưakhách đi làm việc tại các địa phương hoặc cơ sở theo chương trình, kế hoạch đãđược cấp có thẩm quyền quyết định thì tiêu chuẩn đón tiếp như sau:

- Khách loại đặc biệt do Ban đóntiếp Trung ương bàn trước với địa phương hoặc cơ sở.

- Khách loại A và B do lãnh đạođịa phương cấp tỉnh, thành phố tiếp. Mức chi tiếp khách theo điểm 7 nói trên.Trường hợp cần thiết theo yêu cầu chính trị thì có thể mời 1 bữa ăn thân mật, sốngười Việt Nam dự (cả cán bộ của trung ương đi theo) phải rất hạn chế và khôngnhiều hơn số lượng khách; có thể có tặng phẩm cho đoàn. Mức chi cho một bữa ănthân mật và 1 tặng phẩm (cũng là văn hoá phẩm sản xuất tại địa phương) không đượccao hơn mức chi của Trung ương.

- Khách loại C do lãnh đạo địaphương có thể tiếp theo tiêu chuẩn nói ở điểm 7. Trường hợp cần tranh thủ việntrợ kinh tế kỹ thuật thì có thể mời 1 bữa ăn thân mật như khách loại B.

Tiền chi về ăn, đi lại trong nhữngngày khách đi địa phương do cơ quan trung ương hướng dẫn khách lập dự trù vàthanh toán. Tiền chi về tiếp khách, bữa ăn thân mật, tặng phẩm (nếu cần) chokhách tại địa phương do địa phương hoặc cơ sở chịu.

10- Tiêu chuẩnchi đăng cai hội nghị quốc tế hoặc khu vực.

Đối với các hội nghị, hội thảoquốc tế hoặc khu vực do ta đăng cai tổ chức và lo liệu chi phí cho các đại biểulà người nước ngoài, thì ngoài các tiêu chuẩn quy định từ điểm 1 đến điểm 8 nóitrên, còn được dự trù thêm một số khoản sau đây:

- Tiền giấy bút, in ấn tài liệu,báo cáo.

- Tiền thuê hội trường hoặcphòng họp (nếu cần).

- Tiền nước uống trong giờ giảilao ở hội trường.

- Tiền chụp ảnh tài liệu (nếu cầnthiết lưu trữ tư liệu).

III- CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚICÁN BỘ VIỆT NAM ĐI PHỤC VỤ CÁC ĐOÀN KHÁCH QUỐC TẾ.

Tiêu chuẩn chi tiêucho cán bộ Việt Nam phải thường xuyên có mặt để hướng dẫn và phục vụ khách (lễtân, phiên dịch, lái xe):

1. Những ngày khách ở Thủ đô HàNội hoặc nơi đón tiếp chính, ngoài khoản phụ cấp công tác phí (cả phụ cấp lưutrú), phụ cấp thêm giờ theo chế độ hiện hành còn được thêm khoản phụ cấp phục vụlà 50 đồng/ người/ ngày 8 giờ lao động). Trường hợp cần thiết do yêu cầu côngtác phải bố trí ăn, ở tại chỗ (theo tiêu chuẩn cán bộ Việt Nam, không ăn chungvới khách) thì không được thanh toán các khoản phụ cấp lưu trú và cấp phục vụnói trên.

2. Những ngày khách đi địaphương (đi ra ngoài nơi đón tiếp chính), cơ quan chủ quản phải lo ăn, ở cho cánbộ Việt Nam cùng đi với khách:

- Cán bộ hướng dẫn và phiên dịchthì bố trí cùng ăn với khách.

- Các cán bộ khác thì bố trí ănriêng theo tiêu chuẩn Việt Nam.

- Thuê phòng ngủ cho cán bộ từ cấpThứ trưởng trở lên thuê buồng loại 1; cán bộ cấp Vụ và tương đương thuê buồngloại 2; các cán bộ khác thuê buồng loại 3.

Mọi chi phí về ăn, ngủ tại địaphương cho cán bộ Việt Nam tính theo giá thực tế phải thanh toán cho nhà kháchhoặc khách sạn của địa phương nơi đoàn đến làm việc.

IV- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠMVI THI HÀNH

1. Chế độ, tiêu chuẩnquy định trong Chỉ thị này được áp dụng cho tất cả các đoàn khách nước ngoàivào nước ta do các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức Đảng, đoàn thể, hộiquần chúng, các đơn vị sản xuất kinh doanh phải lo liệu chi phí trong nước chokhách.

Những đoàn nước ngoài vào làm việcở Việt Nam do họ tự túc mọi chi phí thì không áp dụng các tiêu chuẩn chi tiêuquy định trong Chỉ thị này đối với khách.

2. Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giaovà Tổng cục Du lịch có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn các Bộ, địa phương thựchiện.

Khi giá cả thay đổi, các cơ quannói trên phải kịp thời bàn bạc để quy định lại các mức chi và bổ sung hạn mứckinh phí cho phù hợp.

3. Chỉ thị này thay thế Chỉ thịsố 12-TTg/TN ngày 5-2-1969 và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Những quy định về chi tiêu đóntiếp khách nước ngoài của các Bộ, các ngành, các địa phương trái với Chỉ thịnày đều bãi bỏ.

PHỤ LỤC I

(Kèmtheo Chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 297-CT ngày 26-11-1986).

Phân loại khách nướcngoài vào thăm nước ta

- Khách đặc biệt gồm có các vị Tổngthống và Phó tổng thống, Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủtướng Chính phủ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Đảng, Tổng Bí thư Đảng.

- Hạng A gồm các vị Tổng thư kývà Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷviên Bộ Chính trị, và những chức vụ tương đương như Chủ tịch và Phó Chủ tịchLiên hiệp Công đoàn thế giới, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Liên hiệp thanh niên vàsinh viên thế giới, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Liên hiệp phụ nữ thế giới, Chủ tịchUỷ ban Bảo vệ Hoà bình thế giới, Tổng thư ký Liên hợp quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoạigiao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Hạng B gồm các vị Bộ trưởng,Thứ trưởng và những chức vụ tương đương như Chủ tịch Tổng Công đoàn, Chủ tịchTrung ương Hội Liên hiệp thanh niên, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ,Uỷ viên Trung ương Đảng.

- Hạng C gồm tất cả các khách từcấp Vụ, Cục trở xuống và những chức vụ tương đương, phi công, hoa tiêu, cácđoàn nghệ thuật và thể dục thể thao.

Riêng các đoàn nghệ thuật, thể dụchể thao ăn theo tiêu chuẩn loại B; hoa tiêu và phi công ăn theo tiêu chuẩn loạiA.

Võ Chí Công

(Đã ký)