ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2007/CT-UBND

Bến Tre, ngày 11 tháng 12 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG BẢO VỆ VẬT TƯ, THIẾT BỊ CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN, GIAO THÔNG, CẤP NƯỚC VÀ VIỄNTHÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Trong những năm qua, hạ tầng cơ sở các côngtrình công cộng nói chung, các công trình điện, giao thông, cấp nước và viễnthông trên địa bàn tỉnh nói riêng, đã và đang được các cấp, các ngành quan tâmđầu tư phát triển làm cho bộ mặt của địa phương được khởi sắc, nhất là các vùngnông thôn có sự thay đổi rất rõ rệt, chất lượng cuộc sống của đại bộ phận nhândân từng bước được nâng lên góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tìnhhình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương được giữ vững.

Do đặc thù của các công trình điện, giao thông,cấp nước và thiết bị viễn thông có kết cấu vật tư, thiết bị nằm ngoài trời, khóquản lý, dễ bị kẻ xấu xâm hại nên gần đây một số đối tượng đã lợi dụng để cắttrộm dây cáp điện, dây tiếp địa, đồng hồ điện, các chi tiết khác của đường dâytải điện; tháo gỡ các thiết bị liên kết trên cầu, các biển báo, biển chỉ dẫngiao thông; tháo gỡ thiết bị, đường ống dẫn nước, van xả nước, đồng hồ nước vàcắt trộm đường dây điện thoại, cáp chống sét của các cột ăng ten… làm cho tìnhhình cung cấp điện, nước và quá trình lưu thông bị gián đoạn, hệ thống thôngtin liên lạc bị ngưng trệ, ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển kinh tế củađịa phương, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội không đảmbảo.

Để tăng cường bảo vệ an toàn tài sản vật tư,thiết bị các công trình điện, giao thông, cấp nước và viễn thông trên địa bàntỉnh, đồng thời lập lại an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địabàn, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các sở: Công nghiệp, Giao thông vận tải, Xâydựng và Bưu chính, Viễn thông:

a) Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trên từnglĩnh vực, thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp quản lý chuyên ngành tổ chứctốt việc quản lý vật tư thiết bị các công trình điện, giao thông, cấp nước vàviễn thông; chỉ đạo các doanh nghiệp phối hợp cùng các ngành chức năng, Ủy bannhân dân các huyện, thị xã trong công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ antoàn thiết bị các công trình do ngành mình quản lý.

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong côngtác chỉ đạo thực hiện bảo vệ an toàn vật tư, thiết bị các công trình điện, giaothông, cấp nước và viễn thông trên địa bàn tỉnh; chủ động tổ chức và phối hợpvới Công an tỉnh, các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra các doanh nghiệpvà địa phương trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn các công trìnhchuyên ngành.

c) Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, Ủyban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho mọi tầng lớpnhân dân hiểu biết pháp luật trong lĩnh vực quản lý, để nâng cao ý thức, tráchnhiệm, vai trò của nhân dân trong việc bảo vệ an toàn vật tư, thiết bị các côngtrình điện, giao thông, cấp nước và viễn thông.

2. Công an tỉnh:

a) Xây dựng và lồng ghép kế hoạch phòng chốngtrộm cắp vật tư, thiết bị các công trình điện, giao thông, cấp nước và viễnthông vào kế hoạch phòng chống tội phạm của ngành.

b) Chỉ đạo Công an các cấp phối hợp với các lựclượng có liên quan tăng cường công tác tuần tra nhằm phát hiện và kịp thời ngănchặn các hành vi phá hoại, trộm cắp vật tư, thiết bị các công trình điện, giaothông, cấp nước và viễn thông; khẩn trương điều tra, khởi tố để xử lý nghiêmđúng pháp luật.

c) Phối hợp với cơ quan chuyên ngành và cácphương tiện truyền thông đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy địnhtrong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực điện, giao thông,cấp nước và viễn thông.

3. Các doanh nghiệp quản lý chuyên ngành: Điệnlực, Viễn thông, Cấp nước, Công trình đô thị và Đoạn, Hạt Quản lý giao thôngthủy bộ:

a) Xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng các côngtrình chuyên ngành phải đảm bảo vẻ mỹ quan, phục vụ tốt nhất và thuận tiệntrong thao tác, sửa chữa và bảo vệ. Cụ thể là: xây dựng các đường dây tải điệnphải đúng quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộhiện hành, vị trí đặt đồng hồ điện đúng quy định của Luật Điện lực; các loạibiển báo, biển cấm, biển chỉ dẫn giao thông đặt đúng nơi quy định theo cơ sởvăn bản pháp lý hiện hành; mạng lưới viễn thông hộp cáp, dây cáp treo trên cáctuyến đường phải đảm bảo đúng độ cao theo quy định… Thường xuyên rà soát, khắcphục những tuyến đường dây, những biển báo, biển cấm đặt chưa đúng quy định,chưa đảm bảo an toàn để có kế hoạch khắc phục, sửa chữa.

b) Chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ vật tư,thiết bị các công trình chuyên ngành, thường xuyên kiểm tra để phát hiện và xửlý kịp thời những sự cố đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt, an ninhgiao thông được liên tục và đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt. Có kếhoạch kết hợp chặt chẽ với các đoàn thể, lực lượng dân phòng ở địa phương tổchức tuần tra giữ gìn an ninh trật tự khu vực và vận động người dân có ý thứctham gia bảo vệ tài sản công.

c) Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thôngtin đại chúng số điện thoại nóng của doanh nghiệp, số điện thoại của công anxã, phường, thị trấn… để khi phát hiện mất cắp vật tư, thiết bị sẽ thông báo ngayđể phối hợp xử lý. Đồng thời thực hiện việc khen thưởng kịp thời nhằm khuyếnkhích người dân tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, xâm hại đến vậttư, thiết bị các công trình điện, giao thông, cấp nước và viễn thông.

d) Trong quá trình triển khai đầu tư xây dựngcác công trình chuyên ngành cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, tránhviệc đào bới khi công trình vừa hoàn thành để đảm bảo vẽ mỹ quan và an toàntrong quá trình vận hành và giảm chi phí vốn đầu tư. Đồng thời, các đơn vị viễnthông và điện lực cần nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý sử dụng chung kết cấuhạ tầng trong phạm vi tỉnh Bến Tre trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

a) Chỉ đạo các phòng, ban chức năng quản lý Nhànước về điện lực, giao thông, cấp nước và viễn thông trên địa bàn phối hợp vớiCông an, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các đơn vị điện lực, cácĐoạn, Hạt quản lý giao thông thủy bộ, các trạm cấp nước, các doanh nghiệp viễnthông… xây dựng kế hoạch phòng chống các hành vi trộm cắp vật tư, thiết bị cáccông trình chuyên ngành có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địaphương.

b) Xây dựng phương án bảo vệ vật tư, thiết bịcác công trình điện lực, giao thông, cấp nước và viễn thông; có biện pháp ngănchặn và tăng cường trấn áp bọn tội phạm, không để mất cắp vật tư, thiết bịchuyên ngành làm cho quá trình cung cấp điện, nước bị gián đoạn, giao thông bịngưng trệ, mạng lưới thông tin bị mất liên lạc làm ảnh hưởng đến sản xuất, sinhhoạt của nhân dân và doanh nghiệp gây tác động đến quá trình phát triển kinhtế, xã hội và an ninh, quốc phòng trong khu vực.

c) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thịtrấn tăng cường tuyên truyền và có kế hoạch bảo vệ vật tư, thiết bị các côngtrình điện, giao thông, cấp nước và viễn thông. Tiến hành phân loại, đánh giácác đối tượng trộm cắp để tổ chức tốt việc kiểm tra và kịp thời ngăn chặn nhữnghành vi xâm hại từ ban đầu có hiệu quả; xây dựng và duy trì phong trào toàn dântham gia tố giác, phòng chống tội phạm đến từng ấp, khu phố, tổ nhân dân tựquản. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc tố giác tội phạm; đảmbảo bí mật tuyệt đối cho người dân khi tham gia tố giác tội phạm trong mọi lĩnhvực.

5. Kính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namtỉnh Bến Tre và các đoàn thể phối hợp với các ngành chức năng nêu trên thựchiện việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân cácđịa phương. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp cụ thể nhằmphát huy vai trò của các đoàn thể trong phòng ngừa và phát hiện các hành vi xâmphạm đến vật tư, thiết bị các công trình điện, giao thông, cấp nước và viễnthông.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở:Công nghiệp, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Bưu chính Viễn thông, Công an tỉnh;Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị chuyên ngành:Điện lực, Bưu điện, Cấp nước, Công trình đô thị và Đoạn, Hạt Quản lý giao thôngthủy bộ cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm Chỉthị này. Định kỳ 6 (sáu) tháng các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệmvụ thuộc lĩnh vực quản lý, báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị về Sở Công nghiệptổng hợp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tácbảo vệ dây cáp điện thoại, dây chống sét mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh BếnTre và có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHCao Tấn Khổng