THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 30/CT-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU THUỐC LÁ

Thời gian qua các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiềucố gắng trong việc đấu tranh, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, vận chuyển, tàngtrữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu và đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên,tình trạng buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu vẫn diễnra nghiêm trọng, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Tây Ninh, LongAn, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng,Quảng Ninh.... gây thất thu ngân sách, thiệt hại cho sản xuất thuốc lá trongnước và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạngtrên là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân chưa tốt; buônlậu thuốc lá đem lại “lợi nhuận” lớn so với các mặt hàng khác; sự phối hợp giữacác lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát chưa chặt chẽ; cácchế tài xử lý chưa mang tính răn đe; công tác thông tin, tuyên truyền chưa tạođược sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân.

Để từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buônlậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu, Thủ tướng Chính phủ chỉthị:

1. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm:

a) Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cườngtuần tra, kiểm soát ở khu vực biên giới, các đường mòn lối mở để kịp thời pháthiện và xử lý các đối tượng buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá nhập lậu;phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cưdân khu vực biên giới không tiếp tay, vận chuyển, mua bán thuốc lá nhập lậu; cóbiện pháp quản lý các đối tượng thường xuyên qua lại khu vực biên giới tham giavận chuyển thuốc lá nhập lậu.

b) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Biển tăng cường tuầntra để phát hiện, bắt giữ các cá nhân, triệt phá các đường dây, ổ nhóm vậnchuyển thuốc lá nhập lậu trên biển; đặc biệt là những vùng biển trọng điểm; kịpthời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu theo quy định của pháp luật.

c) Tăng cường công tác phối hợp với các Bộ, ngành,chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng, nắm tình hình và trao đổi thôngtin để có kế hoạch phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra, ngăn chặn có hiệu quảtình trạng buôn lậu thuốc lá tại khu vực biên giới cả trên bộ và trên biển.

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm:

a) Chỉ đạo lực lượng Hải quan kiểm tra, kiểm soátchặt chẽ việc vận chuyển thuốc lá nhập lậu qua cửa khẩu, hai bên cánh gà cửakhẩu, khu vực địa bàn kiểm soát của Hải quan, xác lập các chuyên án đấu tranhđối với các cá nhân, đường dây, ổ nhóm buôn lậu thuốc lá.

b) Tăng cường trao đổi thông tin với các Bộ, ngànhliên quan và lực lượng chức năng về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt độngcủa các đối tượng, tổ chức, đường dây, ổ nhóm buôn lậu thuốc lá trên các tuyến,địa bàn trọng điểm.

c) Nghiên cứu, xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chínhnhằm khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân trong việc phát hiện, ngănchặn, bắt giữ, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng chống buôn lậu thuốc lá.

3. Bộ Công an chịu trách nhiệm:

a) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinhtế, An ninh kinh tế, Cơ quan điều tra tăng cường công tác điều tra, trinh sátnắm tình hình, xác lập các chuyên án, tập trung đấu tranh, triệt phá các đườngdây, ổ nhóm, các đối tượng đầu nậu, buôn bán thuốc lá nhập lậu để khởi tố, truytố trước pháp luật.

b) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giaothông phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuần tra, kiểm soátnhằm kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng vận chuyển thuốc lá nhập lậu trêncác tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy.

c) Chỉ đạo Công an các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương phối hợp với chính quyền các cấp có biện pháp tuyêntruyền giáo dục, quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng thường xuyêntham gia buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu.

4. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm:

a) Chỉ đạo lực lượng Quản lý thịtrường tăng cường quản lý thị trường nội địa, thường xuyên kiểm tra các điểmbán buôn, bán lẻ thuốc lá nhập lậu để kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cánhân vi phạm; phối hợp với lực lượng Công an rà soát, kiểm tra các tụ điểm, đầunậu buôn bán, tàng trữ thuốc lá nhập lậu.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơquan liên quan nghiên cứu sửa đổi Thông tư liên tịch số 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 07 tháng 12 năm 2012 theohướng quy định giảm số lượng bao thuốc lá nhập lậu làm căn cứ để truy cứu tráchnhiệm hình sự.

5. Bộ Thông tin và Truyền thôngchịu trách nhiệm:

a) Phối hợp với Văn phòng thườngtrực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, các Bộ, ngành và địa phương tổ chức phổ biến,tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu, đồng thuận và không tham gia, tiếp taycho hoạt động buôn lậu thuốc lá.

b) Chỉ đạo các cơ quan thông tin,báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, đặc biệt làthuốc lá nhập lậu (vì không kiểm soát được chất lượng) đối với sức khỏe cộngđồng; phê phán và lên án những hành vi vi phạm, biểu dương các đơn vị, cá nhânlàm tốt công tác chống buôn lậu thuốc lá.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm:

a) Chỉ đạo các quận, huyện, thị xãvà các lực lượng chức năng trên địa bàn kiên quyết đấu tranh, kịp thời pháthiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ buôn bán thuốc lánhập lậu; địa bàn nào để xảy ra buôn lậu thì chính quyền địa phương nơi đó phảichịu trách nhiệm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tình trạng buôn lậuthuốc lá tại địa phương.

b) Tăng cường, củng cố tổ chức,trang bị phương tiện, điều kiện làm việc cho các đơn vị chức năng đảm bảo thựchiện nhiệm vụ được giao.

c) Xây dựng kế hoạch, quy hoạchphát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm để người dân khu vực biên giới ổn địnhcuộc sống, không tham gia buôn lậu. Có biện pháp tuyên truyền giáo dục và quảnlý các đối tượng thường xuyên tham gia vận chuyển thuốc lá nhập lậu.

7. Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam phốihợp với các Bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng trong việc traođổi, cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân có hành vi buôn lậu, vậnchuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu; sản xuất sản phẩm thuốc lá phùhợp với người tiêu dùng từng vùng miền để đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa vàxuất khẩu.

8. Văn phòng Thường trực Ban chỉđạo 389 Quốc gia chịu trách nhiệm:

a) Đôn đốc các Bộ, ngành, địaphương và các lực lượng chức năng trong tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướngChính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.

b) Phối hợp với Ban Chỉ đạo 389của các Bộ, ngành và địa phương đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời cáctập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.

c) Theo dõi, đề xuất Trưởng BanChỉ đạo 389 Quốc gia nhắc nhở, phê bình, kỷ luật tập thể, cá nhân thiếu tráchnhiệm để xảy ra tình trạng buôn lậu thuốc lá diễn ra trong thời gian dài trênđịa bàn; xử lý kịp thời các hành vi làm ngơ, bao che, tiếp tay cho hoạt độngbuôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, mua bán thuốc lá nhập lậu.

d) Định kỳ hàng Quý tổng hợp, báocáo Thủ tướng Chính phủ kết quả và tiến hành sơ kết 6 tháng việc thực hiện Chỉthị.

9. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quantrong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thi hành nghiêm túcChỉ thị này./


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Văn phòng Thường trực BCĐ 389 Quốc gia;
- Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, V.I (3).
LVD

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc