ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 26 tháng 12 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT; KIỂM DỊCH, KIỂM SOÁTVẬN CHUYỂN ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Từ đầu năm 2011 đến nay, trên địa bàn cả nước dịchcúm gia cầm xảy ra tại 21 tỉnh, thành phố; bệnh lở mồm long móng gia súc, bệnhtai xanh ở lợn xảy ra tại 16 tỉnh, thành phố gây thiệt hại lớn cho sản xuấtchăn nuôi và an sinh xã hội.

Trên địa bàn thành phố, do áp dụng đồng bộ và triệtđể các biện pháp phòng chống dịch bệnh, năm 2011 không xảy ra dịch bệnh nguyhiểm trên đàn gia súc. Trên đàn gia cầm xảy ra một ổ dịch cúm gia cầm tại thôn6, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, từ ngày 17/3 - 20/3/2011; tổng số gia cầm ốm,chết và tiêu hủy 887 con; dịch đã được dập tắt, không lây lan ra diện rộng.

Hiện nay thời tiết đang chuyển lạnh, cùng với sựlưu thông, buôn bán động vật, sản phẩm động vật gia tăng, phục vụ nhu cầu củanhân dân thành phố trong dịp Tết Nguyên đán là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ dịchbệnh xâm nhập và bùng phát, gây tác hại trên địa bàn thành phố. Theo nhận địnhcủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc vận chuyển động vật, sản phẩmđộng vật không rõ nguồn gốc, không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, vệ sinh antoàn thực phẩm từ địa phương này sang địa phương khác vẫn đang diễn ra hết sứcphức tạp.

Để ngăn ngừa, khống chế các bệnhtruyền nhiễm nguy hiểm đối với động vật như bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng,tai xanh... nhằm cung cấp thực phẩm đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thựcphẩm phục vụ nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, Chủ tịchỦy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, quận;Giám đốc các Sở, ban ngành; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; thành viên BanChỉ đạo Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thành phố tập trung chỉ đạo thựchiện các nội dung sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện,quận, xã, phường, thị trấn kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo phòngchống dịch bệnh gia súc, gia cầm; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ thúy ở địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, ứng phó kịp thời nếucó dịch xảy ra, nhằm giám sát phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch mớiphát sinh trên địa bàn, cụ thể:

- Đôn đốc các địa phương, cơ sởhoàn thành và quyết toán dứt điểm kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, khửtrùng tiêu độc đợt 2 năm 2011.

- Kiểm soát chặt chẽ lượng giasúc, gia cầm nhập vào địa phương; phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm cáctrường hợp vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm nhiễm bệnh,không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch hợp lệ theo quy định.

- Tăng cường công tác giám sátdịch chủ động trên địa bàn, giao trách nhiệm giám sát và xử lý ổ dịch cho cấpủy, chính quyền cơ sở và nhân viên thú y, vận động các tổ chức đoàn thể: HộiNông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên... và nhân dân cùngtham gia, nhằm phát hiện sớm ổ dịch khi dịch mới xuất hiện, kịp thời áp dụngcác biện pháp xử lý triệt để, không để dịch lây lan.

- Khi có dịch xảy ra phải báo ngayChi cục Thú y thành phố lấy mẫu xét nghiệm; đồng thời tiêu hủy ngay đàn giasúc, gia cầm mắc bệnh; thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng tiêu độc toànbộ vùng có dịch và vùng phụ cận; thành lập các chốt kiểm dịch không cho vậnchuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm ra - vào vùng có dịch.

- Tổ chức lực lượng thường trực,bố trí sẵn sàng nhân lực, vật tư, kinh phí để chủ động ứng phó khi có dịch,không để dịch lây lan ra diện rộng.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn:

- Phối hợp cùng Sở Công thương,Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện tăng cường lực lượng liênngành (Thú y, Công an, Quản lý thị trường) tại các trạm kiểm dịch động vật cốđịnh: Đường 5 - An Dương, Cầu Đá Bạc - Thủy Nguyên, Cầu Nghìn - Vĩnh Bảo;thường trực 24/24 giờ nhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm,sản phẩm gia súc, gia cầm ra - vào thành phố; kiên quyết xử lý, không cho vậnchuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm bệnh, nghi mắc bệnh, khôngrõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định vào địa bànthành phố.

- Chỉ đạo Chi cục Thú y thực hiệnnghiêm các quy định kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trongnước, đồng thời tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra điều kiện vệsinh thú y nơi buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật; phát hiện và xửlý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Tổ chức 02 đợt tổng vệ sinh khửtrùng tiêu độc môi trường chuồng trại chăn nuôi, vùng ổ dịch cũ, vùng có nguycơ cao, nơi tập trung giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật...trongthời gian trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn; thực hiện khử trùng tiêu độctriệt để phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại các chốt kiểmdịch đầu mối giao thông nhằm tiêu diệt mầm bệnh, ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhập,gây tác hại trên địa bàn thành phố.

3. Công an thành phố, Sở Côngthương chỉ đạo các đơn vị liên quan: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát môi trường,Quản lý thị trường phối hợp cùng cơ quan thú y kiểm soát chặt chẽ việc lưuthông, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm, xử lý nghiêm các trường hợp viphạm theo qui định của pháp luật.

4. Sở Thông tin và Truyền thông,Đài phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòngphối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện,quận tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động người chăn nuôi, buônbán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm tích cực hưởng ứng các biện phápphòng chống dịch, chủ động khai báo với chính quyền, thú y địa phương khi códịch.

5. Sở Tài chính dự trù kinh phíđáp ứng kịp thời yêu cầu phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; tổng vệ sinhtiêu độc môi trường chăn nuôi, nơi tập trung giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩmđộng vật trên địa bàn thành phố.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện,quận, các Sở, ban ngành, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc,gia cầm thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên; giao SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc và thường xuyên tổng hợptình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

Nơi nhận:- Bộ NN&PTNT;
-
TTTU, TT HĐND TP;
-
Đ/c BTTU;
-
CT, các PCT UBND TP;
-
Các Sở, ngành, Hội đoàn thể TP;
- U
BND các quận, huyện;
-
Đài PT&TH HP, Báo HP, Báo ANHP;
-
CPVP;
-
Các CVUBNDTP;
-
Lưu VP

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Trung Thoại