ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 32/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 1981

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA, BẢO VỆCÁC TÀISẢN CÔNG CỘNG TRONG THÀNH PHỐ

Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệugiao thông và các thiết bị, vật tư công cộng khác là các loại vật tư chuyêndùng do Nhà nước độc quyền quản lý; đó là các công trình quan trọng phục vụtrực tiếp đời sống sinh hoạt, trật tự an ninh chính trị, giao thông cho nhândân thành phố.

Trước đây Uỷ ban Nhân dân thành phố đã có thôngcáo số 05/TC-UB ngày 12-9-1980 về việc “Cấm xâm phạm các loại thiết bị, kiếntrúc công cộng trên đường phố và cấm mua bán, tích trữ vận chuyển và sử dụngcác loại vật tư, thiết bị công cộng do Nhà nước thống nhất quản lý” nhưng chưađược các cấp, các ngành chấp hành nghiêm chỉnh, nên đến nay tình trạng mất cắp,phá hoại các loại đèn và thiết bị công cộng vẫn còn tiếp diễn và ngày càngnghiêm trọng (như nắp hố ga, nắp cống, ván cầu, bản chỉ dẫn giao thông, bia đá,ghế đá công viên…)

Nay Uỷ ban Nhân dân thành phố chỉ thị các cơquan sau đây có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, bảo vệ hệ thốngcông trình công cộng của thành phố.

1) Sở Công an, Bộ Tư lệnh thành phố chỉ đạo cáclực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng kiểm soát quân sự, lực lượng nhân dântự vệ có trách nhiệm bảo vệ các tài sản công cộng ở từng khu vực thành phố, cầucống do đơn vị phụ trách; Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện và các Phường, Xã cótrách nhiệm quản lý (đặc biệt chống mất cắp) như đã có quyết định của Uỷ banNhân dân.

2) Sở Công an, Sở Quản lý nhà đất – công trìnhcông cộng và Công ty Vật tư tổng hợp điều tra chuẩn bị để tổ chức các đợt truyquét thu gom đồng loạt ở những chợ trời, các loại thiết bị vật tư chuyên dùngphục vụ công cộng do Nhà nước độc quyền quản lý. Cho phép Công ty Vật tư tổnghợp thành phố tịch thu của tư nhân còn tàng trữ, trưng mua đối với các cơ quancòn tồn kho để cấp lại cho Công ty chiếu sáng – vỉa hè, thoát nước các loại đènthuỷ ngân cao áp (kể cá các phụ kiện bllast, choá đèn, tắc te…), bóng sợi từ150w trở lên, các loại dây điện chuyên dùng của bưu điện, dây cao thế và trungthế.

Mọi hành vi mua bán, tồn trữ, vận chuyển, sữdụng các loại thiết bị này nếu không có giấy phép của Nhà nước đều coi là bấthợp pháp, các cấp chính quyền, Công an đều có quyền tịch thu lập biên bản giaocho Công ty Chiếu sáng – vỉa hè – thoát nước quản lý.

3) Sở Công an tổ chức đội tuần tra lưu độngtrong giờ giới nghiêm để kiểm soát, bảo vệ an ninh chính trị và tài sản côngcộng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa;

4) Các quận, huyện, phường, xã cùng các đoàn thểphát động phong trào toàn dân tích cực bảo vệ các công trình công cộng; pháthuy quyền làm chủ tập thể của nhân dân, phân công và giao nhiệm vụ cho từng tổdân phố bảo quản sửa chửa trong phạm vi khả năng địa phương, phát hiện ngănchặn các hành động phá hoại tài sản công cộng; biểu dương khen thưởng bằng lợiích vật chất và tinh thần những tập thể hoặc cá nhân có thành tích xuất sắcđóng góp trong việc quản lý – bảo vệ tài sản Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰCLê Đình Nhơn