UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 33-CT/NC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 1994

CHỈ THỊ

Về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo

______________

Những năm gần đây, vào dịp tết Nguyên đán, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường việc quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm về sản xuất, buôn bán và đốt pháo nên đã có tác dụng hạn chế tai nạn do pháo gây ra. Tuy nhiên, tình trạng sản xuất, buôn bán trái phép, đốt pháo tuỳ tiện trong những ngày lễ, tết, liên hoan… gây ra tai nạn thương tích, chết người; thiệt hại về tài sản, ô nhiễm môi trường… vẫn tiếp tục xảy ra.

Để nhanh chóng khắc phục tình trạng trên và nghiêm chỉnh thực hiện chỉ thị số 406-TTg ngày 08/8/1994 của Thủ tướng chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các ngành, các cấp, các cơ quan, đoàn thể, các đơn vị vũ trang đóng trên địa bàn thành phố thực hiện những quy định sau đây:

1- Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 nghiêm cấm việc sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo nổ, thuốc nổ trong phạm vị toàn thành Phố Hải Phòng (trừ các loại pháo hoa và thuốc làm pháo hoa).

a- Các ngành trong thành phố, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã phổ biến ngay Chỉ thị này đến tất cả các cơ sở thuộc ngành và địa phương mình quản lý; chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp các đoàn thể, các phương tiện thông tin đại chúng… tuyên truyền rộng rãi, vận động thuyết phục giải thích cho mọi người thông suốt và đồng tình với chủ trương cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo của chính phủ.

Ủy ban Nhân dân các cấp đề nghị Hội đồng Nhân dân và các đoàn thể bàn biện pháp và có Nghị quyết thực hiện.

b- Nghiêm cấm việc nhập khẩu các loại pháo, các loại thuốc pháo và nguyên liệu làm pháo từ nước ngoài vào địa bàn thành phố. Mọi loại pháo nước ngoài đang được buôn bán trong thành phố đều bị tịch thu tiêu huỷ. Người kinh doanh loại pháo này bị thu hồi giấy phép kinh doanh, nếu gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứư trách nhiệm hình sự.

c- Chỉ cấp giấy sản xuất, buôn bán các loại pháo hoa, thuốc pháo hoa cho các tổ chức cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về an toàn, an ninh trật tư, quy định tại Nghị định số 17-CP ngày 23/12/1992 của Chính phủ về quản lý nghề kinh doanh đặc biệt, và những qui tắc về phòng cháy, nổ theo qui định của Bộ Nội vụ. Sau ngày 01/01/1995 những tổ chức, cá nhân không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề đều phải ngừng hoạt động.

d- Nghiêm cấm dùng các loại thuốc nổ lấy từ các loại bơm, mìn, đạn, lựu đạn để sản xuất pháo hoa. Các ngành, lực lượng vũ trang được phép dùng thuốc nổ để sử dụng trong chiến đấu và sản xuất phải có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để thất thoắt hoặc thanh lý không đúng qui định của Nhà nước. Thủ trưởng cơ quan đơn vị và cá nhân vi phạm phải chụi trách nhiệm trước pháp luật.

e- Các tổ chức và cá nhân được phép sản xuất, buôn bán pháo hoa, thuốc pháo hoa khi sản xuất, vận chuyển đều phải có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối. Phải vận chuyển bằng các phương tiện chuyên dùng, có giấy phép vận chuyển của công an thành phố và kèm theo chứng từ mua bán hợp lệ.

Không được vận chuyển pháo hoa, thuốc pháo hoa trên các phương tiện không an toàn, phương tiện có chở người.

2- Về việc bán pháo hoa, đốt pháo hoa.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức bán pháo hoa, đốt pháo hoa nhân các ngày lễ lớn, ngày tết, ngày hội ... phải có tờ trình xin phép và được Ủy ban Nhân dân thành phố đồng ý (qua cơ quan thành phố).

3- Xử lý vi phạm.

Các tổ chức và cá nhân vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo sẽ bị xử lý theo qui định tại điểm 4 Chỉ thị 406/TTg ngày 08/8/1994.

4 - Tổ chức thực hiện.

Từ nay đến cuối năm 1994 việc sản xuất, đốt pháo được qui định như sau:

a- Về sản xuất pháo: Chỉ những tổ chức và cá nhân có giấy phép và đủ điều kiện tiêu chuẩn về an toàn, an ninh trật tự mới được sản xuất, gia công buôn bán pháo, không được sản xuất thên nếu không tồn đọng nguyên liệu, và chỉ được sản xuất, gia công buôn bán các loại pháo cỡ nhỏ.

b- Về đốt pháo:

- Nghiêm cấm đốt pháo trong trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế Nhà nước các đơn vị lực lượng vũ trang.

- Nghiêm cấm hành vi đốt pháo gây nguy hiểm cho người khác, ảnh hưởng đến môi trường, trật tự chung như đốt pháo ở nơi công cộng, đốt pháo sau 21 giờ hàng ngày, đốt pháo ném ra đường, ném vào người khác, ném vào các phương tiện đi lại trên đường, ném từ trên cao xuống, đốt pháo kéo theo xe đang chạy.

- Nghiêm cấm việc nổ súng hoặc dùng chất nổ gây tiếng nổ thay cho pháo.

c- Một số nhiệm vụ cụ thể:

- Công an thành phố, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Sở Thương nghiệp, Ban quản lý thị trường, Bộ chỉ huy quân sự, Sở Giao thông công chính, Hải quan thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã theo chức năng của ngành mình, cấp mình có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm minh các vi phạm theo pháp luật.

- Sở Văn hoá Thông tin phối hợp với các ngành liên quan, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế xã hội, các trường học, có trách nhiệm và kế hoạch tổ chức tuyên truyền sâu rộng Chị thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo.

- Những người có công phát hiện, ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo, thuốc và đốt pháo trái phép sẽ được khen thưởng.

- Những người có công phát hiện, ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo, thuốc và đốt pháo trái phép sẽ được khen thưởng.

Yêu cầu các Ông, Bà thủ trưởng các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị này./

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An