ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 33/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 8 năm 1984

CHỈ THỊ

VỀVIỆC GIẢI QUYẾT NHÀ CỬA CỦA NHỮNG NGƯỜI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC PHÉP XUẤTCẢNH

Tình hình nhà cửa trong thànhphố Hồ Chí Minh hiện nay đang thiếu rất nghiêm trọng. Nhiều nhu cầu phục vụcông ít, giải quyết nhà ở cho hàng chục vạn nhân dân lao động, cán bộ công nhânviên chức, cán bộ khoa học - kỹ thuật, giáo viên, y bác sĩ, cán bộ hưu trí, giađình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng…được đặt ra hết sứcbức thiết. Trong khi Nha nước đang gặp nhiều khó khăn chưa đáp ứng được nhu cầuchính đáng này, thì trong những năm qua, những người được xuất cảnh, bằng mọicách đã mua bán nhà cửa, từ nhà có diện tích sử dụng nhỏ đến những ngôi nhà códiện tích sử dụng lớn; nhiều hiện tượng tiêu cực trong việc mua bán, sangnhượng, chiếm dụng bất hợp pháp; sử dụng không hợp lý còn khá phổ biến, nhất làtrong diện nhà của những người được phép xuất cảnh.

Xét tình hình thực tế của thànhphố Hồ Chí Minh và căn cứ vào các văn bản: Quyết định số 111/CP ngày 14-4-1977của Hội đồng Chính phủ về chánh sách quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối vớinhà, đất ở các tỉnh phía Nam; Chỉ thị số 216/TTg ngày 27-01-1980 của Thủ tướngChính phủ về tăng cường quản lý nhà cửa và giải quyết các trường hợp sử dụngnhà không hợp lý tại thành phố Hồ Chí Minh; Văn bản số 953/V4 ngày 19-3-1981của Phủ Thủ tướng về giải quyết nhà của những người xuất cảnh ; và Thông tư số 02/BXD /TT ngày 19-01-1981 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý việc muabán nhà cửa của tư nhân ở các đô thị.

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ chíMinh chỉ thị các ngành, các cấp và nhân dân trong thành phố nghiêm chỉnh thựchiện các quy chế đối với nhà cửa của những người ở thành phố được phép xuấtcảnh như sau :

1. Trước khi đi, người chủ nhà,người đang sử dụng nhà được phép xuất cảnh phải giao lại nhà cho Nhà nước quảnlý các loại nhà thuộc các diện sau đây:

- Nhà do Nhà nước quản lý, ngườiđược phép xuất cảnh đang ở thuê.

- Nhà đã cải tại xã hội chủnghĩa hoặc đang thuộc diện phải cải tạo xã hội chủ nghĩa như sau : tư sảnthương nghiệp, tư sản nông nghiệp, tư sản có nhà cho thuê và thuộc diện 2/IV;Quyết định 111/CP (tham chiếu quy định thành phần tại các văn bản: số 238/CT-TW ngày 28-9-1976 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ; số 36/CT-TW ngày 21-10-1976của Ban cải tạo Trung ương ; số 433/TTg ngày 30-10-1976 của Thủ tướng Chính phủ; số 10/CT-TW ngày 24-3-1977 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ; số 61/CV-BCĐ ngày8-7-1978 của Ban Chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh ; số 357/UB ngày 27-2-1979 củaỦy ban Nhân dân thành phố Hồ chí Minh).

- Nhà vắng chủ của những ngườiđã trốn ra nước ngoài trước, trong và sau ngày 30-4-1975 nhưng Nhà nước chưaquản lý.

- Nhà thuộc sở hữu tư nhân đãhiến cho Nhà nước.

- Nhà thuộc cộng đồng sở hữu,nhưng có phần vắng chủ nằm trong diện phải cải tạo xã hội chủ nghĩa, hoặc chờxử lý theo chánh sách.

- Các loại nhà vô chủ, vắng chủ.

- Nhà không có giấy tờ hợp pháp,hợp lệ để chứng minh nhà đó thuộc sở hữu hợp pháp của mình.

Việc giao nhà phải gắn liền vớicác thiết bị tiện nghi của nhà, căn cứ theo biên bản kiểm kê gốc; cấm tháo dỡnhững thiết bị gắn liền nhà, trang trí cho sinh hoạt theo yêu cầu mỹ thuật củangôi nhà như: hệ thống quạt, điều hoà nhiệt độ, hệ thống đèn chiếu sang… vàtoàn bộ thiết bị gắn liền tường phục vụ cho các yêu cầu sinh hoạt khác.

2. Ngoài diện nhà cửa của nhữngngười được phép xuất cảnh phải giao cho Nhà nước quản lý như trên, thì ngườixuất cảnh:

- Được phép bán lại nhà cho Nhànước, mà không được mua bán, sang nhượng dưới bất cứ hình thức nào cho tư nhân.Nếu người xuất cảnh còn cha mẹ, vợ chồng, con đang còn quyền công dân và đã cóhộ khẩu ở nhà đó, hoặc không có nhà ở thì được uỷ quyền sử dụng, nếu sau nàychủ nhà muốn bán thì nhà nước sẽ mua lại.

- Được phép giao nhà để Nhà nướctạm quản lý, sau này bản thân hoặc thân nhân được ủy quyền có trở về, Nhà nướcsẽ nghiên cứu trả lại hoặc sắp xếp chỗ ở thích hợp.

- Người xuất cảnh được phép hiếnnhà cho Nhà nước.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh ủy quyền cho Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng mua lại các loạinhà thuộc sở hữu hợp pháp của những người xuất cảnh để sử dụng cho công tác đốingoại và phục vụ công ích.

Giá mua nhà được tính theo giáquy định của Nhà nước; và kinh phí mua nhà trích từ vốn kiến thiết cơ bản(khoản vốn để xây dựng nhà ở của thành phố).

3. Sở Quản lý nhà đất và côngtrình công cộng được phép phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện cùngnghiên cứu đề xuất việc tận dụng, điều chỉnh lại nhà cửa của những người xuấtcảnh đã giao cho Nhà nước quản lý, nhưng còn thân nhân đang ở lại trong các nhàđó thuộc các loại nhà đây :

- Nhà có vị trí cần cho yêu cầuphục vụ công ích.

- Nhà biệt thự kiên cố có diệntích sử dụng lớn.

- Nhà có người sử dụng bất hợppháp.

Những nhà thuộc loại này phảiđược lập danh sách dự kiến điều chỉnh và phải được Ủy ban nhân dân thành phốphê duyệt mới được tổ chức thi hành. Số nhà dôi ra sau điều chỉnh, Ủy ban nhândân thành phố giao trách nhiệm cho Giám đốc sở Quản lý nhà đất và công trìnhcông cộng bàn bạc các nơi liên quan phân bố chỉ tiêu cụ thể, dành một tỷ lệthoả đáng theo kế hoạch của các quận, huyện để phục vụ công ích, giải toả nhàchật hẹp ô nhiễm trên kênh rạch và phân phối cho cán bộ công nhân viên, hộ diệnchánh sách chưa có nhà ở, trình Hội đồng phân phối nhà thành phố và Thường trựcỦy ban Nhân dân thành phố quyết định.

4. Sở Quản lý nhà đất và côngtrình công cộng có trách nhiệm quan hệ, phối hợp với Sở tài chánh, Ủy ban Vậtgiá, Công an thành phố, Sở Ngoại vụ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyệntổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc mua bán nhà theo thông tư số02/BXD /TT ngày 19-01-1981 của Bộ Xây dựng; đồng thời có văn bản hướng dẫn, giảithích cụ thể để các quận, huyện nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị này.

Nghiêm cấm việc mua bán, đổichác, sang nhượng cho thân nhân, bạn bè vào ở trong các căn nhà nói trên dướibất cứ hình thức nào khi chưa được Giám đốc Sở Quản lý nhà đất và công trìnhcông cộng cho phép (kể cả những người đã được nhập hộ khẩu trái quy định củathành phố). Những người vi phạm, tùy theo mức độ phạm lỗi sẽ bị xử lý theo phápluật dưới các hình thức: phê bình, cảnh cáo, phạt tiền, đình chỉ việc ra đi chờxử lý, truy tố ra Toà án Nhân dân… Cán bộ công nhân viên có liên quan đến cácvụ vi phạm về nhà đất nói trên cũng phải bị xử lý nghiêm khắc.

- Các cơ quan Công an, Ngoại vụ,sân bay không cấp giấy phép, vé máy bay khi chưa có giấy chứng nhận của Giámđốc Sở Quản lý nhà đất và công trình công cộng đã giải quyết xong nhà cửa.

5. Những điều quy định trước đâycủa Ủy ban Nhân dân thành phố nếu trái với chỉ thị này đều bãi bỏ.

Nhận được Chỉ thị này, Ủy banNhân dân các quận, huyện, các Sở, Ban, Ngành của thành phố cần tổ chức thựchiện ngay ; trong quá trình thực hiện có khó khăn, mắc mứu cần phản ánh sớm đểỦy ban Nhân dân thành phố kịp thời chỉ đạo.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải