UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/CT-UBND

Nghệ An, ngày 27 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG LÃNH ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬPNGŨ NĂM 2014 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO.

Trong những năm qua, thực hiện công tác tuyểnchọn và gọi thanh niên nhập ngũ các cấp, các ngành từ xã, phường, thị trấn đếncơ sở đã tổ triển khai thực hiện đạt kết quả tương đối tốt, hoàn thành chỉ tiêutrên giao. Tuy nhiên còn có một số hạn chế khuyết điểm đó là: việc tuyển chọn ởmột số điểm khám chưa thật chặt chẽ, điều khám tuyển số lượng quá nhiều, tiêuchuẩn chính trị rà soát chưa kỹ. Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp ủy, chínhquyền Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự và các ban, ngành chức năng chưaquan tâm đúng mức, chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm còn biểu hiện tưtưởng giản đơn trong khám tuyển, tuyển chọn tiêu chuẩn chính trị. Công táctuyên truyền, chỉ đạo kiểm tra thực hiện chưa được coi trọng; nhận thức của mộtsố cán bộ, nhân dân và đoàn viên thanh niên về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự(NVQS) còn hạn chế. Việc xử lý đối với những cơ sở và ban, ngành chức năng thêmtrách nhiệm trong việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chưa nghiêm túc, cónơi chưa quy rõ trách nhiệm thuộc về ai để xử lý.

Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời triểnkhai thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2014 và nhữngnăm tới đạt kết quả tốt, hoàn thành chỉ tiêu của Bộ và Quân khu giao, Chủ tịchUBND tỉnh yêu cầu: UBND các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ban, ngành chứcnăng, các đoàn thể chính trị, xã hội thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật NVQS,nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về Luật NVQS và các văn bản, hướngdẫn liên quan đến công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ phát huy tốt vaitrò trách nhiệm của các thành viên Hội đồng NVQS, dân sự các cấp tăng cường cácgiải pháp khắc phục triệt để những hạn chế, thiếu sót trong tuyển chọn, gọi côngdân nhập ngũ những năm qua trên cương vị chức trách của từng thành viên tíchcực chỉ đạo kiểm tra đôn đốc trong việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ kịpthời, phát hiện những sai sót báo cáo với cấp ủy và UBND các cấp để xử lý.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo chức năng củamình, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnhchỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành, thị tổ chức tốt thứ tự các bước tuyển quânđảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đúng thời gian quy định. Kiểm tra đôn đốc,giải quyết kịp thời những vướng mắc cho cơ sở trong từng bước thực hiện. Chỉđạo các Ban Chỉ huy quân sự của các huyện, thành phố, thị xã phối hợp hiệp đồngchặt chẽ với các đơn vị nhận quân thực hiện tốt các nội dung phát lệnh gọi nhậpngũ tổ chức giao, nhận theo đúng quy định.

3. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện,thành, thị phối hợp chặt chẽ vơí Ban Chỉ huy Quân sự các cấp nắm chắc số lượng,chất lượng, phẩm chất chính trị, đạo đức của thanh niên nhập ngũ năm 2014; thựchiện đúng theo Thông tư liên tịch số 76/ 2006/THLT-BQP-BCA ngày 3/5/2006 củaliên Bộ Quốc phòng -Bộ Công an về hướng dẫn tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắcthủ tục tuyển chọn công dân vào nhập ngũ trong quân đội.

4. Các sở, ngành liên quan, các đoàn thể chínhtrị - xã hội theo dõi chỉ đạo cơ sở phát huy tốt vai trò chức năng tham mưu chocấp uỷ, chính quyền địa phương làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội,giúp đỡ động viên kịp thời tạo niềm tin cho thế hệ trẻ tham gia xây dựng bảo vệtổ quốc việt nam XHCN.

5. UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo cơsở thực hiện có hiệu quả các quy định trên, quản lý chặt chẽ số thanh niêntrúng tuyển NVQS, không để xẩy ra các vụ việc. Tổ chức liên hoan gặp gỡ thanhniên đảm bảo vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức đón nhận Quânnhân hoàn thành NVQS trở về địa phương thật chu đáo. Tổ chức sơ, tổng kết, đánhgiá rút kinh nghiệm các đợt tuyển quân, làm tốt công tác thi đua, khen thưởngđối với những địa phương thực hiện tốt, đồng thời xem xét quy rõ trách nhiệmthuộc về ai trong các khâu, các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và nhữngtrường hợp trốn tránh NVQS để xử lý nghiêm khắc theo quy định Pháp luật.

Nhận được Chỉ thị này. Các sở, ban, ngành chứcnăng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan có liên quanquán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị này./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường