ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 34/2001/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2001

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VIỆC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT, SAN LẤP MẶT BẰNG, XÂY DỰNG, MUA BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ ĐẤT BẤT HỢP PHÁP TẠI KHU ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch theo Quyết định số 367/TTg ngày 04 tháng 6 năm 1996 và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 13585/KTST-QH ngày 16 tháng 9 năm 1998. Việc thực hiện các Quyết định trên trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, có nhiều tổ chức và cá nhân đã trực tiếp hoặc môi giới thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, san lấp mặt bằng, xây dựng, mua bán, chuyển nhượng nhà đất bất hợp pháp. Những hành vi vi phạm pháp luật này ngày càng diễn biến phức tạp, tạo nên việc tăng giá đất giả tạo, nhất là khi triển khai dự án đại lộ Đông Tây và hầm qua Thủ Thiêm ; đã làm thiệt hại những lợi ích hợp pháp của nhân dân sinh sống lâu đời trên địa bàn, vì không còn đất canh tác, mất việc làm, sau khi thu được một số tiền do bán đất thì có người sử dụng lãng phí, thậm chí phát sinh những tệ nạn xã hội ; sau khi mua bán, sang nhượng đất nhằm mục đích đầu cơ, trục lợi hoặc mua bán sang tay bất hợp pháp thu lời bất chính, dẫn đến để đất đai hoang hóa ; làm phá vỡ quy hoạch đã được duyệt, dẫn đến việc triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch gặp khó khăn, trở ngại ; đây cũng là yếu tố tiềm ẩn làm phát sinh nhiều khiếu kiện về nhà đất sau này khi triển khai thực hiện quy hoạch, dẫn đến gây mất ổn định về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện Công điện số 554/CP-NN ngày 20 tháng 6 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đợt rà soát, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, nhất là việc lợi dụng nhiều hình thức để mua bán, chuyển nhượng đất trái phép xảy ra ở phường-xã, thị trấn trong cả nước, gây bất bình trong nhân dân và dư luận, gây ra khiếu kiện ; Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Chỉ thị số 20/2001/CT-UB ngày 25 tháng 7 năm 2001 về thanh tra quản lý sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Nhưng, tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm việc chuyển nhượng mục đích sử dụng đất, san lấp mặt bằng, xây dựng, mua bán, chuyển nhượng nhà đất bất hợp pháp vẫn diễn ra ngày càng nghiêm trọng.

Để thực hiện nghiêm túc các Quyết định, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố và khắc phục tình trạng chuyển nhượng mục đích sử dụng đất, san lấp mặt bằng, xây dựng, mua bán, chuuyển nhượng nhà đất bất hợp pháp ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm ; Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị như sau :

1- Ủy ban nhân dân thành phố nghiêm cấm việc chuyển mục đích sử dụng đất, san lấp mặt bằng, xây dựng, mua bán, chuyển nhượng nhà đất bất hợp pháp trên toàn bộ Khu đô thị mới Thủ Thiêm, theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt. Mọi hành vi vi phạm phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo Pháp lệnh xử phạt hành chánh, nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự thì khởi tố theo pháp luật.

2- Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất, Kiến trúc sư Trưởng thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm không được xác nhận, thừa nhận, chứng thực vào tất cả các loại hồ sơ, giấy tờ có mục đích làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất và nhà ở ; có trách nhiệm duy trì hiện trạng sử dụng đất và nhà ở hiện tại.

3- Đối với nhà, vật kiến trúc trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm chỉ được các cơ quan có thẩm quyền của quận cho phép chống dột, chống sập, sửa chữa theo quy mô và kiến trúc cũ, không được xây dựng mới hay mở rộng diện tích. Đối với đất nông nghiệp đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu người sử dụng có nhu cầu chuyển nhượng, thì chỉ được phép chuyển cho người thường trú trên địa bàn quận 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm phải thường xuyên kiểm tra thật nghiêm ngặt việc thực hiện và xử lý kịp thời, đúng pháp luật mọi vi phạm.

4- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thuộc bộ máy Chính quyền của quận 2 và các phường phải gương mẫu, nghiêm túc thực hiện và vận động gia đình, thân nhân tự giác thực hiện các chủ trương nêu trên của Ủy ban nhân dân thành phố. Giao Trưởng Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 thường xuyên kiểm tra chặt chẽ việc này, nếu có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm thì xử lý nghiêm minh theo Pháp lệnh cán bộ, công chức Nhà nước.

5- Giao Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất, Kiến trúc sư Trưởng thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 căn cứ theo quy hoạch được duyệt phối hợp thực hiện trong thời gian 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày ban hành Chỉ thị này, hoàn thành việc đo đạc, cắm mốc xác định ranh giới Khu đô thị mới Thủ Thiêm trên mặt đất, mặt nước và công khai quy hoạch bằng các hình thức để nhân dân biết và thực hiện.

6- Giao Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất chủ trì phối hợp với Trưởng ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình trạng quản lý và sử dụng đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm ; đồng thời đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi diện tích đất đã được thỏa thuận địa điểm trong thời gian quá 6 (sáu) tháng hoặc đã có quyết định giao đất, cho thuê đất của cấp có thẩm quyền trong thời gian quá 12 (mười hai) tháng mà đơn vị, tổ chức, tập thể, cá nhân không sử dụng đúng theo quy hoạch, để giao Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm quản lý.

7- Giao Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 báo cáo việc thực hiện 5 nội dung theo Chỉ thị số 20/2001/CT-UB ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố tại địa bàn Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước ngày 10 tháng 01 năm 2002 ; phối hợp với Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân đã tổ chức chuyển mục đích sử dụng đất, san lấp mặt bằng, xây dựng, mua bán, chuyển nhượng nhà đất bất hợp pháp, nhằm đảm bảo giữ đúng quy hoạch đã được Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

8- Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 báo cáo Ban Thường vụ Quận Ủy để lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ, Mặt trận và các Đoàn thể từ quận đến phường, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về quy hoạch, quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm thành Trung tâm mới của thành phố văn minh, hiện đại ; vận động nhân dân tham gia quản lý và thực hiện quy hoạch, hưởng ứng chủ trương đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ ; thành phố, quận và phường sẽ chăm lo cuộc sống ổn định cho nhân dân khi giải tỏa, di dời theo Nghị định số 22/CP của Chính phủ và Nghị quyết số 18/TU của Thành Ủy.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Trưởng ban Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm
- Quận Ủy, UBND quận 2 (phổ biến
thông tin đến nhân dân)
- Sở KH-ĐT, Sở TC-VG, Sở GTCC
- Sở ĐC-NĐ, Sở Xây dựng, KTST
- Sở Tư pháp, Ban TCCQ/TP, Thanh tra TP,
- Quỹ ĐTPTĐT, Công an TP, VP/TU
- Các Báo đài TP (để đưa tin tuyên truyền)
- VPHĐ-UB : CPVP, Tổ DA, ĐT, NC, TH (3b)
- Lưu (TH)
(Đính kèm Chỉ thị số 20/2001/CT-UB
ngày 25/7/2001 của UBND.TP)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải