ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 35/2011/CT-UBND

Ninh Thuận, ngày 29 tháng 12 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CÂY XANH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH NINH THUẬN

Xây dựng nền kinh tế phát triểnnhanh, bền vững đi đôi với việc bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng Ninh Thuậntrở thành một trong những điểm đến xanh có môi trường sống tốt trong tương lailà một trong những định hướng mà toàn Đảng bộ, chính quyền các cấp đang tậptrung triển khai thực hiện. Trong những năm qua mặc dù điều kiện kinh tế tỉnhnhà còn khó khăn nhưng cơ sở hạ tầng đô thị trong đó có cây xanh đã được Tỉnhủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo công tác đầu tưnâng cấp nên bộ mặt các đô thị trên địa bàn tỉnh đã có những thay đổi rõ rệt,thành phố Phan Rang - Tháp Chàm được công nhận đạt chuẩn đô thị loại 3. Tuynhiên, một trong những chỉ tiêu của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm không đạtso với tiêu chuẩn đô thị là tỉ lệ cây xanh chỉ đạt 3,68m2/người quá thấp so vớitiêu chuẩn 9,0m2/người; ở các thị trấn khác trên địa bàn tỉnh tỷ lệ cây xanhcòn thấp hơn (<1m2 gười).="" tồn="" tại="" trên="" xuất="" phát="" từ="" nhiều="" nguyên="" nhân="" nhưngtập="" trung="" chủ="" yếu="" ở="" các="" nguyên="" nhân="">

- Công tác chăm sóc, phát triểncây xanh đô thị trong thời gian qua mặc dù được các cấp, các ngành quan tâm đầutư phát triển nhưng chưa tập trung, nguồn lực bố trí đầu tư cho lĩnh vực nàyquá thấp so với yêu cầu; công tác xã hội hoá để huy động nguồn lực xã hội thamgia quản lý, bảo vệ và phát triển cây xanh đô thị chưa được quan tâm nên chưađề cao được trách nhiệm của toàn xã hội đối với yêu cầu xanh hoá môi trường nơiở, học tập, làm việc để đưa nhiệm vụ này trở thành một phong trào sâu rộngtrong toàn dân;

- Quy hoạch chi tiết cây xanhcác đô thị chưa triển khai thực hiện dẫn đến tình trạng cây xanh đường phố pháttriển tự phát, pha tạp nhiều chủng loại, không phù hợp điều kiện khí hậu nênkhả năng phát triển chậm, thiếu tính thẩm mỹ và đặc thù của địa phương; côngtác chăm sóc quản lý cây xanh nhìn chung còn nhiều bất cập, kinh phí chưa đảmbảo cho việc chăm sóc và duy trì sự phát triển của cây; hệ thống vườn ươm phụcvụ cho phát triển cây xanh đô thị chưa được quan tâm đầu tư; việc đầu tư cáccông trình hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, chồng chéo làm ảnh hưởng đến sự pháttriển của cây xanh trên các tuyến phố chính và khu dân cư; tình trạng tự ý chặthạ, tỉa cành cây xanh đô thị khi chưa có giấy phép, cố ý làm chết cây xanh củacác tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa được kiểm soát; việc chăn thả gia súcnhư bò, dê, cừu, … trên các tuyến đường phố làm hư hại cây xanh, ảnh hưởng lớnđến mỹ quan và môi trường của các đô thị vẫn còn phổ biến.

Để kịp thời chấn chỉnh công tácquản lý và phát triển cây xanh đô thị, đồng thời thực hiện tốt Quyết định số 107/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuậnvề việc ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận,đẩy mạnh triển khai thực hiện chủ trương “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh -sạch - đẹp”, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dâncấp huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Tuyên truyền, phổ biến giáodục pháp luật về quản lý cây xanh đô thị: các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố, các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội nghề nghiệp trongphạm vi trách nhiệm của mình phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng vàtrường học tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn người dân và công đồngdân cư tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị và chấp hành nghiêmchỉnh các quy định của pháp luật liên quan về quản lý cây xanh đô thị.

2. Sở Xây dựng:

a) Chủ trì triển khai hoàn thànhcông tác lập quy hoạch hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh làm cơ sởpháp lý cho việc quản lý và đầu tư, kêu gọi xã hội hoá phát triển hệ thống câyxanh đô thị; thực hiện quy hoạch quỹ đất xây dựng vườn ươm cây giống đô thị vàtham mưu cơ chế để phát triển hệ thống vườn ươm cây xanh đô thị trên địa bànđảm bảo cho nhu cầu trồng mới cây xanh đô thị;

b) Tăng cường giám sát trongcông tác quản lý, thẩm định quy hoạch, xây dựng công trình đảm bảo mật độ câyxanh theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định hiện hành; chỉ đạo Thanh tra Xâydựng phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp xử lý nghiêm các hành vi vi phạmcác quy định về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa theo quy định của phápluật;

c) Tiếp tục rà soát, tham mưu Ủyban nhân dân tỉnh ban hành các quy định liên quan công tác quản lý và pháttriển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh;

d) Tham mưu triển khai công tácngầm hoá hệ thống hạ tầng điện lực, viễn thông, truyền hình để hạn chế tối đaảnh hưởng các công trình này đến phát triển cây xanh, đảm bảo mỹ quan đô thị;

đ) Tổng hợp cơ sở dữ liệu về câyxanh đô thị; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc quản lý cây xanh trên địa bàntỉnh và định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơquan liên quan nghiên cứu chính sách đầu tư để huy động nguồn lực xã hội pháttriển hệ thống cây xanh đô thị; tập trung cân đối nguồn bố trí vốn thực hiệncác dự án phát triển cây xanh đô thị theo kế hoạch; huy động và tranh thủ tốiđa các nguồn vốn Trung ương và các nguồn vốn khác cho công tác phát triển câyxanh đô thị thông qua việc lồng ghép vào các chương trình dự án;

b) Khi xem xét bố trí nguồn vốnvà thẩm định các dự án công sở, trường học phải đảm bảo bố trí các hạng mục câyxanh sân vườn; các công trình giao thông đô thị có vỉa hè phải đảm bảo hạng mụccây xanh đường phố đồng bộ trong dự án; hạn chế tối đa việc bêtông hoá sânđường không cần thiết trong các trụ sở cơ quan, trường học.

4. Sở Tài chính: chủ trì, phốihợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch hàngnăm theo danh mục dự án đầu tư phát triển hạ tầng cây xanh đã được Ủy ban nhândân tỉnh phê duyệt; cân đối bổ sung kinh phí để đảm bảo công tác duy trì chămsóc hệ thống cây xanh đô thị và phát triển nguồn giống cây xanh tại các vườnươm lâm nghiệp.

5. Đề nghị Liên đoàn Lao độngtỉnh chủ trì tham mưu phát động phong trào thi đua “xanh - sạch - đẹp” trongcác cấp Công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đưa phong trào này trở thànhnguồn lực quan trọng thực hiện Đề án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch- đẹp”; đưa tỉ lệ phủ xanh trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư trởthành một tiêu chí đánh giá bình xét thi đua khen thưởng các đơn vị hàng năm.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triểnNông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố nghiên cứu phát triển các giống cây xanh đô thị phù hợp với từng địa bàn đểxây dựng kế hoạch nhân giống tại các đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; chủđộng chuẩn bị giống cây trồng theo yêu cầu để hỗ trợ cây giống phục vụ Tếttrồng cây hàng năm.

7. Sở Tài nguyên và Môi trườngchủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hoàn thành và triển khai thựchiện Đề án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch - đẹp”.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo:

a) Chỉ đạo các đơn vị trường họclập kế hoạch trồng và chăm sóc cây xanh, từng bước phủ xanh các trường học;

b) Phát động phong trào “xanhhoá trường học”, lồng ghép với phong trào “Trường học thân thiện - Học sinhtích cực và xây dựng trường chuẩn quốc gia”, đưa chỉ tiêu này trở thành chỉtiêu thi đua toàn ngành.

9. Sở Lao động Thương binh và Xãhội tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh tại các Nghĩa trang Liệt sĩ và đài tưởngniệm.

10. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

a) Tăng cường công tác chăm sóc,quản lý cây xanh, công viên, vườn hoa tại các khu du lịch, điểm tham quan;

b) Phối hợp với Tỉnh Đoàn NinhThuận và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Tết trồng cây hàng năm.

11. Đề nghị Tỉnh Đoàn Ninh Thuậnchủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng chi tiết kế hoạch ra quânTết trồng cây hàng năm để chủ động trong việc chuẩn bị giống, chủng loại câytrồng và kinh phí nhằm phục vụ cho các đợt ra quân; phát động trong toàn thểđoàn viên thanh niên phong trào làm xanh hoá nơi dân cư, công sở, trường học,đưa tiêu chí này trở thành tiêu chí thi đua tổ chức cơ sở Đoàn.

12. Công ty Điện lực Ninh Thuậnphối hợp thường xuyên với các cơ quan quản lý cây xanh đô thị tại các địa bàn.Khi tiến hành chặt hạ, cắt tỉa cây xanh phải báo cơ quan quản lý Nhà nước để cửcán bộ kỹ thuật phối hợp thực hiện. Việc chặt, tỉa cây để đảm bảo an toàn côngtrình lưới điện cao áp phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ và Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ; có kế hoạch từng bướcngầm hoá hệ thống điện các tuyến đường đô thị để không ảnh hưởng đến sự pháttriển cây xanh đô thị và đảm bảo mỹ quan đô thị.

13. Đài Phát thanh và Truyềnhình tỉnh, Báo Ninh Thuận: mở chuyên mục trên Báo, Đài Phát thanh và Truyềnhình phổ biến, tuyên truyền về chủ trương, chính sách, các quy định pháp luậtvề quản lý phát triển hệ thống cây xanh đô thị nhằm nâng cao ý thức của nhândân về công tác chăm sóc và bảo vệ cây xanh đô thị; kịp thời phát hiện, phảnánh và biểu dương những mô hình hiệu quả, những tập thể, cá nhân, đơn vị có sựsáng tạo đạt thành tích tốt trong quá trình đầu tư, chăm sóc, bảo vệ công viên,cây xanh đồng thời phê phán, phản ánh những tập thể, cá nhân làm chưa tốt trongcông tác quản lý, phát triển cây xanh trên địa bàn tỉnh.

14. Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố:

a) Tập trung thực hiện tốt việcquản lý cây xanh đô thị theo quy định tại Điều 11, 12 của Quyết định số107/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ, quản lý vàphát triển hệ thống cây xanh đô thị, nhất là các quy định quản lý cây xanh đôthị theo Quyết định số 107/2007/QĐ-UBND để người dân hiểu rõ và có ý thức trồngvà bảo vệ, chăm sóc cây xanh đô thị đúng theo quy định; thực hiện nghiêm việcquản lý cây xanh trên địa bàn mình quản lý, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyềnvà đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạmquy định về phát triển cây xanh đô thị theo đúng quy định của pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp với các Sởngành liên quan xây dựng các đề án, kế hoạch phát triển cây xanh đô thị 5 nămvà hàng năm làm cơ sở cho việc bố trí vốn triển khai thực hiện;

c) Căn cứ vào quy hoạch, kếhoạch phát triển cây xanh đô thị được duyệt, hàng năm cân đối nguồn ngân sáchđịa phương tập trung xây dựng các vườn hoa, công viên và cải tạo cây xanh đườngphố, phối hợp ngành nông nghiệp phủ xanh các khu vực cấm xây dựng trong đô thịnhằm tăng dần mật độ diện tích phủ xanh đô thị; huy động các nguồn xã hội hoátriển khai đầu tư phát triển cây xanh đô thị; phát động phong trào xanh hoá địabàn khu phố và đưa tiêu chí này vào bình xét khu phố văn hoá hàng năm;

d) Phối hợp với Sở Xây dựng thammưu xây dựng bộ máy vận hành khai thác, duy tu, bảo dưỡng và phát triển hiệuquả các công trình hạ tầng đô thị trong đó có cây xanh đô thị;

đ) Chỉ đạo phòng chuyên môn quảnlý cây xanh đô thị thuộc huyện, thành phố thống kê lập cơ sở dữ liệu về câyxanh đô thị trên địa bàn được giao quản lý hằng năm báo cáo Sở Xây dựng để theodõi, tổng hợp;

e) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cácxã, phường, thị trấn:

- Thực hiện nghiêm việc quản lýcây xanh trên địa bàn mình phụ trách, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền và đềnghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm các quyđịnh về phát triển cây xanh đô thị theo đúng quy định của pháp luật; phối hợpvới cơ quan chuyên môn cấp huyện, thành phố, Thanh tra Xây dựng xử phạt nghiêmhành vi vi phạm các quy định về bảo vệ cây xanh, công viên và vườn hoa theo quyđịnh tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ.

- Tuyên truyền vận động nhân dânhiểu và thực hiện đúng quy định về việc trồng, bảo vệ, chăm sóc cây xanh đô thịvà liên hệ với cơ quan quản lý về cây xanh của đô thị hướng dẫn tổ chức, cánhân có nhu cầu trồng cây xanh trước trụ sở cơ quan, khu dân cư, nhà ở, … trồngcây đúng quy định và đúng chủng loại.

- Vận động, khuyến khích ngườidân trồng, chăm sóc cây xanh trước nhà, đường phố, khu dân cư nơi sinh sốngđúng quy hoạch và đúng quy định về chuẩn loại cây, từng bước phủ xanh đô thị.

15. Tổ chức thực hiện:

a) Chỉ thị này có hiệu lực sau10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành;

b) Giao các sở ngành, Ủy bannhân dân các huyện, thành phố cụ thể hoá nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị nàybằng các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo đạt mụcđích và hiệu quả đặt ra;

c) Giao Sở Xây dựng theo dõi,đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh chỉ đạo./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh