ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 36/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 1984

CHỈ THỊ

VỀTÍCH CỰC HẠN CHẾ ĐỐT PHÁO TẾT

Chủ trương hạn chế sản xuất pháovà hạn chế đốt pháo trong dịp Tết Giáp Tý (năm 1984) vừa qua đã được cán bộ vànhân dân hoan nghênh và thực hiện tốt. Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phốđánh giá tích cực sự kiện trên, cho đây là một thắng lợi có ý nghĩa về kinh tế,văn hoá, chính trị. Nhờ thực hiện tốt chủ trương đồng loạt giảm đốt pháo, thànhphố ta đã tiết kiệm được cả trăm triệu đồng ; tai nạn do đốt pháo gây ra trongdịp Tết đã giảm rõ rệt. Chủ trương giảm đốt pháo mở ra hướng mới cho việc tổchức đời sống văn hóa tại thành phố, thay đổi dần nhưng tập tục chỉ mang kếtquả tiêu cực trong đời sống xã hội. Hưởng ứng chủ trương giảm đốt pháo, nhândân thành phố thể hiện ý thức tự giác, tinh thần kỷ luật và sự tôn trọng luậtpháp của Nhà nước.

Phát huy tiến bộ vừa qua, Ủy banNhân dân thành phố chủ trương tiếp tục vận động cán bộ và nhân dân tích cựcgiảm đốt pháo đến mức tối thiểu trong dịp Tết Ất Sửu (năm 1985) và chỉ thị chocác ngành và các cấp thực hiện tốt biện pháp sau đây :

1. Tổ chức tốt hơn và sớm hơncuộc vận động cán bộ và nhân dân tích cực giảm đốt pháo Tết Ất Sửu (năm 1985).Các xí nghiệp, cơ quan Nhà nước, các cơ sở tập thể không sử dụng pháo Tết. Vậnđộng tất cả cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước, các đoàn viên, hội viên củacác đoàn thể và hội quần chúng tự nguyện không đốt pháo Tết.

2. Để phục vụ cho đồng bào đónnăm mới một cách tập thể, vui tươi, lành mạnh, Ủy ban Nhân dân thành phố giaonhiệm vụ cho Sở Văn hóa thông tin, Sở Thể dục thể thao nghiên cứu các hình thứcvui chơi có tác dụng giáo dục, xây dựng nếp sống mới; Bộ Chỉ huy quân sự thànhphố phối hợp với Công an thành phố tổ chức bắn pháo hoa trong giờ giao thừa ởbat trung tâm: Bến Bạch Đằng, Bến xe miền Tây (Bình Chánh) và tại Thủ Đức.

3. Chỉ cho phép một số ít cơ sởquốc doanh và một số cơ sở tập thể được sản xuất pháo với những điều kiện sauđây : được Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy của Công an thành phố kiểm travà xác nhận có đủ điều kiện đảm bảo an toàn, không gây cháy, nổ. Cơ sở quốcdoanh sản xuất pháo phải được cơ quan chủ quản cấp trên cho phép và cơ sở sảnxuất tập thể sản xuất pháo phải có giấy phép kinh doanh do Ủy ban nhân dân quậncấp. Những cơ sở quốc doanh và tập thể nói trên chỉ sản xuất pháp theo hợp đồngký với Sở Thương nghiệp thành phố ; nếu sản xuất theo hợp đồng ký kết với mộtđơn vị của Bộ Nội thương hay của tỉnh thành phố bạn, thì hợp đồng đó phải đượcthông qua Sở Thương nghiệp thành phố. Trong quá trình sản xuất, cơ sở quốcdoanh và tập thể đều phải chịu sự kiểm tra của các ngành Công an, Thương nghiệp,Quản lý thị trường cấp thành phố, quận huyện, phường xã.

4. Sở Thương nghiệp thành phốchỉ được phép tổ chức sản xuất một lượng pháo Tết nhất định do Ủy ban nhân dânthành phố quyết định để đáp ứng yêu cầu của một số hộ dân trong thành phố vàyêu cầu của các tỉnh. Số lượng pháo sản xuất năm nay được quy định tại một vănbản riêng. Sở Thương nghiệp là cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm phân phối phápđến những hộ dân có yêu cầu, không phân phối dàn đều cho từng hộ. Cấm bán pháotrên thị trường. Các cửa hàng tập thể và tư nhận cho thuê quần áo cưới khôngđược phép bán pháo. Sở Thương nghiệp tổ chức bán pháo cho các lễ cưới.

Mọi hành vi trái với nội dungchỉ thị này đều bị xử lý theo điều lệ quản lý thị trường. Ban quản lý thịtrường thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, nhất là cấp cơsở, thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, chống đầu cơ và chống bán pháplậu.

Ủy ban nhân dân thành phố yêucầu các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thểtích cực vận động cán bộ và nhân dân, cả thành phố ta giảm đốt pháo trong dịpTết Ất Sửu (1985), đồng thời thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp quản lý từkhâu sản xuất đến khâu tiêu thụ pháo, chống hoạt đồng đầu cơ, không để bọn xấulợi dụng dịp Tết để sản xuất và bán pháo lậu, trái với chủ trương của thành phố.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyênhuấn Thành ủy, các cơ quan tuyên truyền báo chí cần tổ chức cuộc vận động tiếtkiệm trong tổ chức Tết năm nay, trong đó có yêu cầu hạn chế đến mức tối thiểuviệc đốt pháo. Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường xã phối hợp với các đoànthể, tổ chức sinh hoạt về vấn đề này đến tổ dân phố, vận động từng nhà thựchành tiết kiệm và đăng ký không mua pháo và không đốt pháo.

Các ngành và Ủy ban nhân dânquận huyện thường xuyên hàng tháng báo kết quả thực hiện chỉ thị này cho Ủy bannhân dân thành phố và sau Tết khi báo cáo về tổ chức Tết cần tổng kết cuộc vậnđộng tiết kiệm, hạn chế đốt pháo.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Q. CHỦ TỊCH
Phan Văn Khải