BAN BÍ THƯ
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 38-CT/TW

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 1994

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM

Thực hiện các nghị quyếtcủa Đảng, Công ước quốc tế về quyền trẻ em, các luật và Chương trình hành độngquốc gia vì trẻ em 1991-2000, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ởnước ta những năm qua đã có tiến bộ đáng kể.

Tỷ lệ mắc bệnh và tử vongcủa trẻ em dưới 5 tuổi giảm nhanh. Số trẻ em trong độ tuổi vào học các trườngmẫu giáo, tiểu học và phổ thông năm học 1993-1994 tăng khá so với năm họctrước. Việc chăm sóc, tạo điều kiện phát triển cho trẻ có năng khiếu được thựchiện tốt hơn. Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật, trẻ em langthang cơ nhỡ bước đầu được giúp đỡ. Ngân sách đầu tư cho trẻ em từ các nguồnngày càng tăng. Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em các cấp đã hình thành. Việc xãhội hóa công tác chăm sóc trẻ em được chú ý. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vựcchăm sóc trẻ em được tăng cường và có hiệu quả.

Tuy nhiên, tình hình trẻem và công tác bảo vệ, chăm sóc, và giáo dục trẻ em còn nhiều vấn đề bức xúccần được giải quyết.

Tỷ lệ suy dinh dưỡng củatrẻ em dưới 5 tuổi còn cao. Còn hơn 2 triệu trẻ em thất học, số trẻ em chưa hoànthành cấp tiểu học còn lớn. Điều kiện chăm sóc sức khỏe, học tập, vui chơi, rènluyện thể lực của trẻ em còn nghèo nàn, nhất là ở vùng cao, vùng sâu.

Đạo đức, nếp sống ở mộtsố trẻ thiếu lành mạnh. Số trẻ em lang thang kiếm sống, lao động làm thuê ở cácđô thị, trẻ em gái bị lợi dụng tình dục, trẻ em phạm pháp có chiều hướng tăng.Một số hiện tượng người lớn ngược đãi, lợi dụng trẻ em chưa được xử lý nghiêmminh.

Nguyên nhân của tình hìnhtrên một phần do kinh tế chậm phát triển, dân số tăng nhanh. Song, chủ yếu làdo một số cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các đoàn thể chưa nhận thức đầyđủ ý nghĩa chiến lược và nội dung công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ emtrong giai đoạn mới; công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện ở một số ngành, địa phươngcòn thiếu kế hoạch và biện pháp cụ thể; chưa xây dựng được phong trào mạnh mẽcủa toàn xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; không ít gia đình chưabiết cách nuôi dạy và thiếu trách nhiệm đối với con, thậm chí có gia đình còndung túng con em làm những điều trái pháp luật. Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻem mới được hình thành, chưa đủ mạnh, đặc biệt là ở cấp cơ sở.

Trẻ em là nguồn hạnh phúccủa gia đình, là tương lai của dân tộc, là lớp người kế tục sự nghiệp xây dựng vàbảo vệ tổ quốc, cần được ưu tiên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục. Chủ tịch Hồ ChíMinh đã căn dặn: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây; vì lợi ích trăm năm phảitrồng người”. Sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là trách nhiệm củaĐảng, Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, của mọi công dân và mỗi gia đình. Trongphạm vi khả năng của mình, cần tạo điều kiện tối đa để mọi trẻ em được bảo vệ,chăm sóc và được phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Để tăng cường công tácbảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, các cấp ủy đảng, các ban cán sự đảng, đảngđoàn cần lãnh đạo thực hiện một số việc trước mắt dưới đây:

1- Tuyên truyền, phổ biếnrộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác trẻ em; luậtbảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; luật phổ cập giáo dục tiểu học; công ướcquốc tế quyền trẻ em; các mục tiêu vì trẻ em đến năm 1995 và năm 2000. Phổ biếncác kiến thức, phương pháp nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tuyên truyềnnâng cao trách nhiệm của gia đình, đặc biệt là của bố mẹ, đối với việc nuôidưỡng, giáo dục con cái.

Mỗi cán bộ, đảng viên,đoàn viên thanh niên, trước hết là cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành cần gươngmẫu thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

2- Đẩy tới một bước cáchoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu của trẻ em. Thực hiện tốt luật phổ cập giáodục tiểu học; giáo dục đạo đức, nếp sống cho học sinh. Xây dựng các điểm vănhóa, vui chơi cho trẻ em; có biện pháp chủ động ngăn ngừa, đấu tranh chống ảnhhưởng của văn hóa phẩm độc hại đối với trẻ em. Xây dựng và thực hiện chính sáchchăm sóc, bảo vệ các trẻ em đặc biệt khó khăn. Nghiên cứu bổ sung, sửa đổi kịpthời các điều khoản luật pháp, các chính sách có liên quan đến trẻ em, ban hànhluật đối với trẻ vị thành niên; xử lý kịp thời các vụ vi phạm quyền trẻ em hoặclợi dụng, lôi kéo, xúi giục trẻ em làm trái pháp luật.

3- Tăng cường đầu tư ngânsách cho các chương trình mục tiêu vì trẻ em. Có chính sách khuyến khích cáchoạt động sáng tác văn học nghệ thuật, nghiên cứu khoa học, sáng chế phát minh,sản xuất kinh doanh phục vụ trực tiếp cho các nhu cầu sức khỏe, giáo dục, vănhóa, vui chơi, phát triển năng khiếu của trẻ em.

4- Phát triển phong tràotoàn dân chăm sóc, giáo dục trẻ em. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể,đặc biệt là Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn, thường xuyên tuyên truyền vận động,tổ chức hướng dẫn các thành viên trong gia đình biết cách nuôi con khỏe, dạycon ngoan; đúc kết và phát triển rộng rãi các phong trào đã tiến hành có hiệuquả.

Tổchức “Tháng hành động vì trẻ em” từ 15-5 đến 30-6 hàng năm, nhằm nâng cao nhậnthức và trách nhiệm của toàn xã hội, tổ chức hành động hướng vào giải quyết mộtsố mục tiêu cụ thể.

5- Kiện toàn hệ thống Ủyban Bảo vệ chăm sóc trẻ em các cấp theo hướng tinh gọn; nâng cao năng lực tổ chứcphối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻem. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình mục tiêu vì trẻ em.

Các cấp ủy đảng, các bancán sự đảng, các đảng đoàn cần lãnh đạo thực hiện tốt chỉ thị này.

Ban Khoa giáo Trung ươngphối hợp với Ủy ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em Việt Nam có trách nhiệm giúp Ban Bíthư hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này và định kỳ báo cáo Ban Bíthư.

T/M BAN BÍ THƯ
Đào Duy Tùng