THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 390-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1979

CHỈ THỊ

VỀVIỆC MỞ RỘNG NHANH DIỆN TÍCH TRỒNG CAO LƯƠNG TỪ VỤ XUÂN NĂM 1980

Trong những năm qua, tình hìnhsản xuất cao lương ở nước ta có nhiều tiến bộ rõ rệt. Diện tích gieo trồng cao lươngnăm 1979 đạt 40 000 hécta, tăng 5,3 lần so với năm 1978. Tỉnh Cao Bằng, tuy nămnay mới bắt đầu trồng đã thu hoạch được trên 1 500 hécta đạt năng suất bìnhquân 15 tạ/ha, có huyện đạt 20 tạ/ha.

Qua thực tiễn sản xuất ở các địaphương, bước đầu đã thấy rõ cây cao lương là cây lương thực quan trọng, có nhữngưu điểm như sau:

- Trồng được trên nhiều loại đất,kể cả đất ven suối, đất đồi, bãi;

- Có thể rải vụ gieo thành nhiềuđợt trong vụ xuân và vụ hè thu; ngoài vụ chính có thể thu thêm vụ chét;

- Tốn ít giống: mỗi hécta chỉ cầnkhoảng 15 kg - 20 kg; có loại giống ngắn ngày, chỉ trên dưới 100 ngày đã đượcthu hoạch;

- Tốn ít công chăm sóc so với mộtsố cây lương thực khác;

- Chịu hạn, chịu úng hơn cây ngôvà năng suất vẫn cao hơn cây ngô;

- Giá trị dinh dưỡng của caolương tương đương như ngô; v.v…

Hiện nay nhiều địa phương đang bịhạn nặng, sản lượng vụ đông khó đạt như dự kiến và diện tích gieo cấy vụ chiêmxuân khó bảo đảm kế hoạch.

Để tạo điều kiện khắc phục nhữngkhó khăn do hạn gây ra và khuyến khích việc mở rộng diện tích cao lương kịp vàođầu vụ xuân này, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Ủyban nhân dân các tỉnh, huyện bổ sung ngay vào kế hoạch năm 1980 của địa phươngchỉ tiêu gieo trồng cao lương trong vụ xuân và vụ hè thu trên tinh thần triệtđể tận dụng các loại đất có thể trồng cao lương (kể cả đất đồi, bãi, đất vensuối, và trên những diện tích lâu nay vẫn bỏ hóa vì thiếu nước gieo cấy v.v…). Trongkế hoạch trồng cây lương cần tính cả phần giao cho các lực lượng vũ trang vàcác lực lượng phi nông nghiệp khác như công nhân, viên chức, học sinh, v.v…

2. Bộ Nông nghiệp cần chỉ đạo khẩntrương việc mở rộng nhanh diện tích trồng cây cao lương ở tất cả các địa phươngtrong cả nước ngay từ vụ xuân này, lấy các tỉnh trung du và miền núi, các tỉnhkhu 4 cũ làm trọng điểm. Bộ Nông nghiệp phải khẩn trương huy động giống caolương từ miền Nam ra để kịp phân phối trong tháng 1 năm 1980 cho các tỉnh miềnBắc.

Bộ Lương thực và thực phẩm, Bộ Tàichính, Bộ Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước cần giảiquyết nhanh chóng các yêu cầu của Bộ Nông nghiệp về vốn, tiền mặt, vận chuyển,bao bì,… để bảo đảm yêu cầu huy động giống cao lương nói trên.

3. Bộ Lương thực và thực phẩm, BộNội thương và các Bộ có liên quan nghiên cứu và hướng dẫn cho nhân dân các địaphương trong việc chế biến, bảo quản, sử dụng cao lương, đưa cao lương vào cơcấu bữa ăn hàng ngày; số nào không dùng làm lương thực cho người thì sử dụng làmthức ăn gia súc thay cho lúa, ngô, mỳ.

4. Trong năm 1980, đối với các diệntích mới bắt đầu trồng cao lương vụ xuân đầu tiên thì Nhà nước bán rẻ giốngbằng 50% giá thu mua hoặc trợ cấp một nửa số tiền mua giống theo giá của Nhànước.

5. Các hợp tác xã có thể lấy caolương thay thóc để nộp thuế hoặc bán lương thực cho Nhà nước theo tỷ lệ một caolương bằng một thóc.

6. Tăng cường sản xuất các loại phânxanh và phân hữu cơ khác để từng bước tăng nguồn phân bón cho cao lương, BộNông nghiệp tính toán lại khả năng để bán khuyến khích cho các diện tích cao lươngtrồng vụ đầu tiên một số phân bón hóa học.

Nhận được chỉ thị này Bộ Nông nghiệp,các địa phương và các ngành có liên quan cần xây dựng kế hoạch và triển khaingay việc thực hiện bảo đảm kịp vụ cao lương xuân 1980 này.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị