THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 413-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 1976

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNGTÁC CHỈ ĐẠO ĐỢT THI ĐUA ĐỂ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV CỦA ĐẢNG.

Ban bí thư trung ương Đảng đã ra chỉ thị số 240-CT/TW ngày6-10-1976, trong đó có nhấn mạnh vấn đề phát động phong trào quần chúng sôinỗi, rộng khắp thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm1976 để thiết thực chào mừng Đại hội; chuẩn bị chu đáo cho kế hoạch năm 1977;sẵn sàng thực hiện các quyết định của Đại hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợikế hoạch Nhà nước 5 năm (1976-1980).

Hưởng ứng chỉ thị trên, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trongcả nước đang sôi động thi đua lập nhiều thành tích để chào mừng Đại hội Đảng.Để bảo đảm cho đợt thi đua này đạt kết quả tốt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Thủ trưởng các ngành ở trung ương và Chủ tịch Uỷ ban nhândân các cấp phải chuyển mạnh tác phong chỉ đạo, phải dành thời gian đi sát cơsở, nắm chắc diễn biến của tình hình sản xuất, công tác và nghiên cứu khoa họcđể có kế hoạch giúp đỡ cơ sở phát huy triệt để những thuận lợi, kịp thời giảiquyết những khó khăn, nhất là về vật tư (nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu vàphụ tùng...) bảo đảm cho đợt thi đua này phát triển liên tục, đem lại hiệu quảcao nhất.

a) Về vật tư: Kiên quyết không để xảy ra tình trạng cóvật tư mà sản xuất vẫn bị đình trệ. Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Vật tư và cácngành sản xuất phải phối hợp chặt chẽ với nhau, tìm mọi biện pháp có hiệu lựcnhất nhằm bảo đảm nguồn cung ứng vật tư cho cơ sở, và cơ sở phải đưa ngay vậttư đến tận người sản xuất. Phải sửa ngay những thủ tục phiền phức, gây khó khăncho cơ sở trong việc lĩnh vật tư.

Đối với loại vật tư chắc chắn không thể cung cấp được, thì cơquan vật tư phải kịp thời thông báo sớm cho cơ sở và khẩn trương phối hợp vớicác cơ quan nghiên cứu khoa học để tìm vật tư khác thay thế. Cơ sở phải phátđộng quần chúng tìm vật tư thay thế để tự lực giải quyết khó khăn về vật tư.

Đồng thời, phát động phong trào quần chúng tiết kiệm vật tưmột cách triệt để, thực hiện cấp phát và sử dụng theo định mức có cân,đong, đo, đếm. Thành tích về tiết kiệm vật tư, sử dụng được nhiều loại vật tưthay thế được coi là một trong những thành tích xuất sắc của đợt thi đua này.

Riêng đối với các cơ sở sửa chữa cần hướng phong trào thi đuavào việc phát huy sáng kiến phục hồi phụ tùng xe, máy, dù trước mắt chưa bảođảm chất lượng bằng phụ tùng mới.

Đi đôi với việc tổ chức tốt việc cung ứng vật tư, phải khẩntrương giải quyết tình trạng tiêu thụ ứ đọng, không được vì thủ tục giấy tờ,giá cả... mà để ứ đọng sản phẩm ở nơi sản xuất và thiếu hàng hóa ở nơi cần tiêuthụ.

b) Về đời sống. Các yêu cầu thiết yếu về đời sống nhưbữa ăn, đi lại, giữ trẻ, chữa và khám bệnh...cần phải được các ngành có tráchnhiệm giải quyết khẩn trương và thuận lợi. Trước hết là tổ chức việc phân phốilương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng... một cách hợp lý và nhanh chóng đến tậntay người tiêu dùng, không được để kéo dài tình hình hàng ứ đọng ở xí nghiệp,cửa hàng và người tiêu dùng phải chờ đợi không có hàng tiêu dùng, v.v...; chốngbệnh quan liêu, giấy tờ, cửa quyền, làm phiền hà cho nhân dân và cán bộ. Vừaqua, thi hành Chỉ thị số 159 –TTg của Thủ Tướng chính phủ, một số địa phương vàcơ quan đã có sửa đổi, tuy còn ìt và chậm nhưng đã được nhân dân hoan nghênh.Nay phải có kế hoạch tiếp tục thực hiện mạnh mẽ và rộng rãi hơn. Những điều gìđã được sửa đổi và thấy hợp lý thì phải quy định thành chế độ. Các ngành trongmột địa phương phải cùng chuyển biến đồng bộ thì mới có thể tạo nên lối làmviệc tốt, phục vụ tốt nhân dân và công nhân, viên chức.

2. Thủ trưởng các ngành ở trung ương và Chủ tịch Uỷ ban nhândân các cấp phải có kế hoạch cụ thể tổ chức chỉ đạo đợt thi đua này, phải phốihợp chặt chẽ với các Ban của Đảng và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, giáodục, vận động phong trào, tạo nên khí thế thi đua mới, với ý thức trách nhiệmvà nhiệt tình cao đối với Đảng, đối với Nhà nước và nhân dân. Phải phát độngquần chúng khai thác mọi khả năng tiềm tàng, phát huy sáng kiến hợp lý hoá sảnxuất, cải tiến kỹ thuật và nghiệp vụ, cải tiến quản lý, cải tiến lề lối làmviệc, cải tiến tổ chức, đem lại hiệu quả thiết thực, phấn đấu đạt 3 điểm cao.Phải chống lối hô hào suông, và mọi biểu hiện của bệnh hình thức, phô trương,dối trá, chỉ phát động mà không có kế hoạch tổ chức phong trào. Phải chống lốithi đua dốc sức, hại người, hại máy, giảm chất lượng sản phẩm.

Trong việc tổ chức thi đua, hết sức coi trọng việc khuyếnkhích những nhân tố mới của phong trào; hàng ngày, hàng tuần phải chú ý biểudương kịp thời các điển hình tiên tiến, cá nhân và tập thể (từ tổ sản xuất vàcông tác trở lên). Phải kịp thời xét duyệt, khen thưởng, áp dụng sáng kiến vàkinh nghiệm theo đúng chính sách đã ban hành.

Từ trên xuống dưới, phải có kế hoạch thông tin và biểu dươngkịp thời thành tích và điển hình tiên tiến. Các ngành ở trung ương, các ngànhphải thường xuyên báo cáo về kết quả thi đua, điển hình tiên tiến và sự chỉ đạothi đua lên Ban bí thư trung ương Đảng và Thường vụ Hội đồng Chính phủ (15 ngàymột lần).

Các cơ quan báo chí, thông tấn, phát thanh, truyền hình cần cókế hoạch tuyên truyền, cổ động cho đợt thi đua này.

Đề nghị các Ban của Đảng và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ vớicác cơ quan chính quyền để tổ chức và chỉ đạo thật tốt đợt thi đua này, qua đórút ra những kinh nghiệm để tổ chức và chỉ đạo các đợt thi đua tiếp theo nhằmhưởng ứng nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng và thực hiện thắng lợi kếhoạch Nhà nước năm 1977.

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỞNG

Lê Thanh Nghị