ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 43/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 1983

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TỔ CHỨC HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG TỐT NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Theo chế độ lao động xã hội chủnghĩa, tất cả công dân nam từ 18 tuổi đến 50 tuổi và công dân nữ từ 18 tuổi đến45 tuổi còn sức lao động thì hàng năm đều có nghĩa vụ đóng góp một số ngày cônglao động xã hội chủ nghĩa để phục vụ công ích, góp phần xây dựng chủ nghĩa xãhội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tại thành phố ta, tổng số ngàycông lao động xã hội chủ nghĩa hàng năm có thể huy động khoản thêm 10 triệu.Những năm gần đây, các cấp chính quyền chỉ mới huy động hằng năm khoảng 30% sốngày công đó để xây dựng một số công trình quốc phòng và những công trình phụcvụ lợi ích công cộng ở địa phương, xí nghiệp v.v… Tuy tỷ lệ ngày công được huyđộng còn thấp nhưng có tình trạng sử dụng không hợp lý, còn lãng phí nghiêmtrọng, chưa kể số 70% ngày công còn lại chưa được huy động.

Đây là một thiếu sót lớn của cáccấp chính quyền trên địa bàn thành phố và của ngành chức năng quản lý lao động.Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là :

- Các cấp, các ngành còn coi nhẹý nghĩa chính trị, kinh tế và tác dụng giáo dục xã hội chủ nghĩa của hình thứclao động tập thể nhằm tổ chức cho tất cả công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụlao động xã hội chủ nghĩa và còn sức lao động được tham gia đóng góp vào nhữngcông việc mang lại lợi ích chung cho phường xã và cho toàn thành phố ta.

Trong khi ngân sách Nhà nước còneo hẹp, chúng ta đã thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm có kếtquả tốt. Ở từng phường xã, quận huyện và trên toàn thành phố còn rất nhiều côngviệc phải thực hiện để phát triển kinh tế, văn hóa, củng cố quốc phòng, xâydựng các công trình phúc lợi công cộng. Nhưng nhiều cấp, nhiều ngành chưa tíchcực đề ra thành chương trình hành động để tổ chức thực hiện bằng số ngày cônglao động xã hội chủ nghĩa theo chế độ của Nhà nước. Việc buôn lỏng quản lý đãlàm cho Quyếtđịnh 648/QĐ-UB ngày 3.6.1977 của Uỷ ban Nhân dân thành phố quy định chế độ ngàycông nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa không được thi hành nghiêm túc.

- Trong năm 1983, các quận huyệnvà một số ngành đã có kế hoạch sử dụng lao động xã hội chủ nghĩa để xây dựngmột số công trình kinh tế, phúc lợi công cộng và kế hoạch này đã được Uỷ banNhân dân thành phố duyệt (tại Quyếtđịnh số 183/QĐ-UB ngày 26.3.1983). Tuy nhiên, do kế hoạch chưa được xây dựng hoànchỉnh từ cơ sở, việc tổ chức thực hiện gặp nhiều khó khăn về vốn, vật tư, nhiệmvụ thiết kế, công cụ lao động và tổ chức lao động tại công trường.

- Nói chung việc tổ chức điềuphối và sử dụng hợp lý hằng triệu ngày công (trong đó có lao động kỹ thuật) làmột công tác phức tạp, nhưng ta chưa kịp thời rút kinh nghiệm để từng bước cảitiến lĩnh vực công tác này.

Những thiếu sót trên đây cầnđược kịp thời khắc phục để chống lãng phí lao động và không để tình trạng khôngcông bằng trong việc huy động lao động xã hội chủ nghĩa, chỉ một bộ phận laođộng trong thành phố được huy động còn phần lớn chưa tham gia lao động xã hộichủ nghĩa.

Để tổ chức huy động và sử dụngtốt ngày công lao động xã hội chủ nghĩa trên toàn thành phố, Uỷ ban Nhân dânthành phố chỉ thị :

1. Các cấp, các ngành, nhất làcác cơ quan thông tấn đại chúng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích,vận động cho toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và công nhân ở tuổi lao độngthông suốt ý nghĩa của việc thực hiện nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa theochế độ Nhà nước, để mọi công dân sẵn sàng, tự nguyện tham gia lao động theo sựhuy động của cơ quan quản lý lao động.

Phải coi lao động xã hội chủnghĩa là nghĩa vụ thường xuyên tự nguyện của mỗi công dân ở độ tuổi lao động,đồng thời đối với số người trốn tránh nghĩa vụ, cố ý vi phạm luật lệ sinh hoạtxã hội… thì Nhà nước cũng áp dụng hình thức giáo dục thông qua lao động.

2. Tích cực chuẩn bị phát độngmột đợt lao động xã hội chủ nghĩa để làm một số công trình có đủ điều kiện thựchiện, chào mừng thắng lợi Đại hội Đảng bộ thành phố khi Đại hội bế mạc (khoảngđầu tháng 11/1983) - từ đó rút kinh nghiệm, - tiếp tục tổ chức huy động laođộng xã hội chủ nghĩa để xây dựng các công trình khác nhằm lập thành tích chàomừng 10 năm giải phóng thành phố (30.4.1975 - 30.4.1985). Thông qua phong tràolao động xã hội chủ nghĩa, huy động đông đảo quần chúng tham gia xây dựng thànhphố, gây khí thế thi đua sôi nổi giữa các phuờng xã, quận huyện với tinh thầnlàm chủ tập thể mạnh mẽ, phát huy mọi sáng kiến, khắc phục các khó khăn để tựđề ra và tổ chức thực hiện các công trình mang lại lợi ích thiết thực cho từngcấp (phường xã, quận huyện và cấp thành phố), bảo đảm cho mỗi địa phương, mỗingành, mỗi cấp đều có những công trình của cấp mình, ngành mình. Phải kết hợptốt việc phát huy tính năng động, sáng tạo của quần chúng địa phương, từngngành với việc tổ chức, chỉ đạo và quản lý thống nhất công tác huy động laođộng, bảo đảm công bằng hợp lý, không để lãng phí ngày công lao động. Lao độnglà nguồn vốn tích lũy của xã hội, do đó phải đưa số ngày công lao động nghĩa vụvào kế hoạch kinh tế xã hội của các cấp chính quyền trong thành phố.

3. Trong tổ chức thực hiện, cầntiến hành khẩn trương, đồng bộ những công việc sau đây :

a) Từ nay đến 15.10.1983, cácngành, cấp thành phố, các quận huyện và phường xã cần động viên sáng kiến củaquần chúng, tổ chức sinh hoạt nhẹ nhàng trong từng cơ quan, trường học, đơn vịcơ sở cho đến tổ dân phố về ý nghĩa của việc tham gia lao động xã hội chủ nghĩađể xây dựng thành phố. Từng ngành, từng cấp xác định những công trình cần thựchiện từ nay đến Tết Nguyên đán 1984, và đăng ký số ngày công lao động xã hộichủ nghĩa tại từng phường xã, từng quận huyện, nắm số lượng phân loại để có kếhoạch sử dụng hợp lý theo năng lực nghề nghiệp của người lao động.

Ở từng phường xã và những đơn vịcơ sở (xí nghiệp, cơ quan, bệnh viện, trường học v.v…) cần tổ chức thực hiệnnhững công trình thiết thực như làm các công trình vệ sinh, thông cống rãnh,sửa chữa, xây dựng trường học, lớp mẫu giáo, nhà trẻ, nhà văn hóa, câu lạc bộ,tu sửa các đường hẽm, tổ chức những ngày Chủ nhật trồng cây tập trung ở cácđồi, dọn mặt bằng cho công trình xây dựng, tổ chức tương trợ các gia đìnhthương binh, liệt sĩ, những gia đình nghèo khó khăn, sửa chữa nhà cửa, tổ chứcđào giếng, làm thủy lợi, xây dựng đường sá liên xã, thôn ấp v.v…

Ở mỗi quận huyện cần có vài côngtrình của cấp huyện.

Cấp thành phố có những côngtrình cấp thành phố do các ngành đề xuất, được Uỷ ban Nhân dân lựa chọn vàduyệt, nhất là ngành quản lý nhà đất và công trình công cộng cần đăng ký nhữngcông trình của ngành mình có yêu cầu lao động xã hội chủ nghĩa.

Ở từng cấp, từng ngành, đối vớinhững công trình đã được đưa vào kế hoạch thực hiện thì phải tổ chức bộ phậnchỉ đạo để chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện.

b) Các quận huyện, phường xã cầntăng cường bộ phận quản lý lao động do một Phó Chủ tịch phụ trách. Ở cấp thànhphố, Giám đốc Sở Lao động giúp Uỷ ban Nhân dân thành phố hướng dẫn việc đăng kýcông trình và đăng ký số ngày công, chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, đôn đốcvà điều phối lao động xã hội chủ nghĩa trên toàn thành phố. Cố gắng nắm và sửdụng tốt số ngày công lao động có kỹ thuật như (làm nghề mộc, nề, điện…) đểphục vụ các công trình xây dựng.

c) Công an thành phố thực hiệnchế độ phạt vi cảnh bằng ngày công lao động theo đúng quy định của Nhà nước vàchịu trách nhiệm điều động số lao động này theo yêu cầu của cơ quan quản lý laođộng cấp thành phố.

d) Nói chung, cần huy động côngdân đóng góp ngày công lao động xã hội chủ nghĩa bằng ngày công thực tế, do đó,đối với công nhân viên chức và sinh viên, học sinh (trong độ tuổi làm nghĩa vụlao động xã hội chủ nghĩa), cần huy động lao động trong những ngày nghỉ. Trongnhững hoàn cảnh cụ thể, có một số người không thu xếp được việc sản xuất (thợthủ công) hoặc công việc làm ăn hàng ngày do neo đơn v.v… thì cho phép đóngtiền thay cho ngày công lao động. Mức đóng góp tùy theo mức thu nhập và do SởLao động cùng Sở Tài chánh nghiên cứu trình Uỷ ban Nhân dân thành phố duyệt vàban hành trong tháng 10/83 cùng với quy định về việc quản lý và sử dụng quỹ ởtừng cấp, nhất là sử dụng vào việc mua sắm công cụ lao động.

đ) Để bảo đảm tổ chức thực hiệntốt chủ trương trên đây, Uỷ ban Nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho Giámđốc Sở Lao động cùng phối hợp với Uỷ ban kế hoạch, Sở quản lý nhà đất và côngtrình công cộng, các đoàn thể và với Uỷ ban Nhân dân một số quận huyện nghiêncứu đề nghị với Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban chỉ đạo côngtác huy động và sử dụng lao động xã hội chủ nghĩa ở cấp thành phố và quận huyện.

Giám đốc Sở Lao động, Uỷ ban kếhoạch, Sở quản lý nhà đất và công trình công cộng, Sở Tài chánh, Chủ tịch Uỷban Nhân dân quận huyện, phường xã, thủ trưởng tất cả các sở, ban, ngành cácđơn vị của địa phương và trung ương trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thihành chỉ thị này.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và Banchấp hành các đoàn thể cấp thành phố có chỉ thị cho các cấp dưới phối hợp chặtchẽ với các cấp chính quyền và các cơ quan quản lý lao động, tích cực tham giatuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện chỉ thị này, tạo khí thế thi đuasôi nổi, huy động các tầng lớp nhân dân tham gia lao động xã hội chủ nghĩa, đạtnăng suất cao, hiệu quả lớn, lập thành tích chào mừng thắng lợi Đại hội Đảng bộthành phố và xây dựng các công trình kỷ niệm 10 năm giải phóng thành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰCLê Đình Nhơn