UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010

CHỈ THỊ

Về mở đợt cao điểm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tết Nguyên đán Tân Mão – 2011

____________________

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tết Nguyên đán Tân Mão - 2011; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện duy trì chế độ trực lãnh đạo, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực bảo vệ cơ quan và tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng thường trực; phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội, Biên Phòng thường xuyên tuần tra, kiểm soát vào các giờ cao điểm, địa bàn, tuyến trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm, các hoạt động phá hoại gây cháy, nổ.... Phối hợp, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng ngay tại địa bàn cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai, thực hiện Chỉ thị này ở cấp mình, ngành mình góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tết Nguyên đán Tân Mão - 2011.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên tuyền, vận động, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị.

3. Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông...; tổ chức thực hiện có hiệu quả "Ngày pháp luật" trên địa bàn tỉnh.

4. Công an tỉnh chủ động nắm tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc nổi lên tại cơ sở, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tết Nguyên đán Tân Mão - 2011. Huy động lực lượng, phương tiện, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, nắm chắc diễn biến hoạt động của các loại tội phạm, thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự, kiên quyết không để các băng, nhóm tội phạm hoạt động, tội phạm về ma túy, tội phạm hoạt động liên tỉnh...; rà soát, lập hồ sơ đưa các đối tượng vào sơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng theo quy định và truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã.

Tích cực phối hợp với các ngành chức năng triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm (tập trung vào các mặt hàng phục vụ Tết) xử lý nghiêm các trường hợp nâng giá, ép giá; giữ vững và ổn định giá cả thị trường trong dịp Tết.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chế độ đăng ký tạm trú, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng cháy chữa cháy và việc chấp hành Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; tập trung kiểm tra, phát hiện, xử lý và chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực liên quan đến việc sử dụng thuốc lắc, ma túy, mại dâm trong các quán bar, vũ trường, cơ sở kinh doanh karaoke...Đẩy mạnh công tác quản lý trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị; làm giảm và hạn chế các vụ tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng “xe dù”, “bến cóc”... đảm bảo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

5. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện; các Đồn biên phòng xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị của Công an tỉnh, Công an thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện; các cơ quan liên quan triển khai thực hiện phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tết Nguyên đán Tân Mão - 2011; bảo vệ các điểm vui chơi công cộng, tổ chức trực tự vệ sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo tuyệt đối an toàn biên giới, đất liền, biển đảo.

6. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội chỉ đạo các cấp hội, hội viên tích cực tham gia tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các tầng lớp nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật và đấu tranh, phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Tết Nguyên đán Tân Mão - 2011.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và các huyện tổ chức triển khai, thực hiện; kết thúc đợt cao điểm tấn công tội phạm có báo cáo gửi về UBND tỉnh (qua Văn phòng Công an tỉnh - số 27 Trần Cao Vân, thành phố Huế) trước ngày 21/02/2011. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cao