UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2010

CHỈ THỊ

Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường, giá cả và đảm bảo công tác phục vụ, tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011

___________________

Ngày 10 tháng 11 năm 2010, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 35/CT-UBND và nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường các tháng cuối năm 2010 đầu năm 2011. Qua bước đầu triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường, tuy giá cả hàng hóa có diễn biến tăng do nguyên liệu đầu vào, giá ngoại tệ, vàng tăng cao, nhưng tại địa bàn tỉnh không để xảy ra hiện tượng tăng giá đột biến, đầu cơ, găm hàng và thiếu hàng hóa cục bộ, góp phần giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, hoàn thành hầu hết 16 chỉ tiêu của năm 2010.

Thực hiện Chỉ thị số 2164/CT-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và Quý I năm 2011; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời tổ chức cho nhân dân trên địa bàn tỉnh đón Tết chu đáo, vui tươi, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi và khí thế thi đua mới trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội khởi đầu cho giai đoạn 2011-2015; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh tập trung phối hợp thực hiện các nội dung công việc sau:

1. Tập trung thực hiện các biện pháp nhằm chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân trong dịp Lễ, Tết Nguyên đán

a) Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể ở địa phương theo chức năng nhiệm vụ triển khai kế hoạch cụ thể phục vụ Tết trên địa bàn, đảm bảo cho nhân dân đón xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; mọi gia đình đều được đón xuân vui Tết. Đặc biệt quan tâm thăm hỏi, chăm lo chu đáo đến các gia đình chính sách, các hộ nghèo, khó khăn, các gia đình chịu nhiều hậu quả do thiên tai, bão lụt gây ra có điều kiện vui Tết trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

b) Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế kiểm tra tình hình đời sống, sinh hoạt của nhân dân; tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời và nhanh chóng các vướng mắc, những vấn đề phát sinh liên quan đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

c) Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Công Thương phối hợp với UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, Hội chợ Xuân, kết hợp với triển lãm thương mại, bán hàng khuyến mại, đặc biệt tổ chức các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, vui xuân cho các tầng lớp dân cư và khách du lịch.

d) Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế và các cơ quan thông tin, báo chí phối hợp tổ chức tốt Hội báo Xuân, làm tốt công tác cung cấp thông tin, phục vụ nhu cầu văn hóa, giải trí của nhân dân. Nội dung tuyên truyền gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; định hướng tuyên truyền chủ trương về thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, kiểm soát giá cả, thị trường, ngăn ngừa các thông tin không có cơ sở gây tác động xấu đến sản xuất kinh doanh và tâm lý tiêu dùng.

đ) Bệnh viện Trung ương Huế, Sở Y tế (chỉ đạo các Bệnh viên, Trung tâm Y tế tại các huyện, thị xã, thành phố) bố trí đội ngũ y, bác sĩ trực cấp cứu 24/24, bảo đảm tốt việc bảo vệ sức khỏe, điều trị và cấp cứu tại các bệnh viện, trung tâm y tế trong các ngày Tết; không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng do bất cẩn hoặc chậm xử lý làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

e) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế:

- Chủ động sử dụng kinh phí đã được phân cấp ngân sách để chi chính sách Tết cho các đối tượng chính sách theo quy định, đảm bảo an sinh xã hội tại địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức trang trí hoa, đèn, bố trí cây xanh, hoa kiểng tại các trục đường trung tâm thành phố, thị xã, huyện lỵ, các khu vui chơi giải trí; phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch với các ngành chức năng chỉ đạo tổ chức tốt, an toàn các hội hoa Xuân và các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh trên địa bàn cho nhân dân trong dịp Tết.

- Chỉ đạo phường, xã, thị trấn, cơ quan đơn vị tổ chức làm tổng vệ sinh, dọn dẹp đường phố, cơ quan sạch đẹp. Tổ chức chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ, các nhà bia, các đài liệt sĩ... để nhân dân đến thăm viếng trong dịp Tết. Chủ tịch UBND thành phố Huế chỉ đạo Công ty Môi trường và Công trình đô thị giải quyết tốt việc thu gom, vận chuyển rác và vệ sinh trên địa bàn theo quy định; riêng tại các chợ, điểm bán hoa kiểng... phải giải quyết trước 22 giờ 00 ngày 02 tháng 02 năm 2011 (30 Tết).

2. Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, chủ động nguồn hàng hóa đảm bảo nhu cầu tiêu dùng với giá cả hợp lý; tăng cường công tác quản lý thị trường, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm; kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

a) Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế chủ động xây dựng kế hoạch, áp dụng các biện pháp cần thiết, tiếp tục thực hiện các giải pháp kích thích kinh tế, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát tăng cao; trong trường hợp cần thiết, kịp thời có ý kiến tham mưu với Lãnh đạo tỉnh, Cơ quan cấp trên để có sự chỉ đạo kịp thời.

b) Giám đốc Sở Công Thương đôn đốc và có giải pháp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xây dựng Kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Tân Mão 2011 nhằm chủ động nguồn hàng, đảm bảo về số lượng, chất lượng; đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đặc biệt là các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết để bình ổn giá cả, ổn định thị trường, chú ý các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng khó khăn.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp bình ổn thị trường, giá cả tại Chỉ thị số 35/CT-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh; theo dõi tình hình triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị và trên địa bàn các huyện (thành phố/thị xã); tổng hợp báo cáo và kịp thời tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp phù hợp, hiệu quả.

c) Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các ngành có liên quan tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống bệnh dịch trên cây trồng, vật nuôi, không để xảy ra các loại dịch bệnh trên địa bàn. Chỉ đạo chuẩn bị tốt cho sản xuất vụ Đông - Xuân, bao gồm kế hoạch tu sửa các công trình thủy lợi, phương án đấu úng, chống hạn, giải quyết vật tư và giống lúa, màu, trồng rừng và cây công nghiệp... phấn đấu cao nhất để đảm bảo lịch thời vụ và tổ chức chăm sóc bảo vệ tốt ngay từ đầu.

d) Giám đốc Sở Y tế phối hợp với cơ quan có liên quan xây dựng phương án kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, nhất là tại các các nhà hàng, khách sạn, hạn chế tối đa xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm; tiếp tục các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn.

đ) Ngân hàng Nhà nước tỉnh phối hợp chỉ đạo chi nhánh các Ngân hàng thương mại đảm bảo nguồn vốn huy động, tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp, hộ sản xuất vay vốn sản xuất kinh doanh.

e) Giám đốc Công ty Điện lực, Giám đốc Công ty TNHH NN1TV Xây dựng và Cấp nước có trách nhiệm đảm bảo cung cấp ổn định và liên tục điện, nước, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt trong suốt thời gian Tết.

3. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định cấm đốt pháo, không cờ bạc, không mê tín dị đoan; xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán, đậu xe trái phép; bố trí lực lượng giải quyết nhanh ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm; chỉ đạo kiểm tra các doanh nghiệp, cơ quan, trường học, bệnh viện, Trung tâm Thương mại, các chợ đầu mối, các chợ truyền thống, các khu dân cư có nguy cơ cháy cao, xây dựng phương án phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

b) Công an tỉnh phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế có kế hoạch cụ thể bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an toàn phòng chống cháy nổ; triệt phá các ổ nhóm lưu manh côn đồ, gây rối trật tự công cộng, xử lý các tụ điểm tệ nạn xã hội, bài trừ mê tín dị đoan; bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa bàn trọng điểm và các điểm vui chơi, giải trí đông người; xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập khẩu và sử dụng trái phép các loại pháo trong dịp Tết; chủ động phát hiện, kịp thời ngăn chặn, làm thất bại âm mưu của các thế lực phản động lợi dụng dịp Tết để kích động, gây rối, phá hoại.

Tích cực phối hợp với các ngành chức năng, địa phương trong công tác quản lý thị trường, phòng chống cháy nổ và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

c) Giám đốc Sở Giao thông vận tải phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông và điều tiết giao thông hợp lý tại các giao lộ, nhất là tại các khu vực trung tâm thành phố Huế và các điểm có công trình đang thi công, ùn tắc giao thông; điều hành tốt việc vận chuyển hàng hóa, hành khách tại các bến xe, bến tàu, không để ứ đọng, ách tắc; không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến về vận tải, vận chuyển trong những ngày cao điểm; xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đảm bảo xe buýt phục vụ nhân dân đi lại bình thường trong dịp Tết.

Với chức năng cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh, tổ chức phối hợp với Công an tỉnh và UBND các địa phương tập trung chỉ đạo bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy và áp dụng các biện pháp đồng bộ, quyết liệt để đảm bảo trật tự giao thông, giảm tai nạn giao thông ở mức thấp nhất. Chú ý biện pháp tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

d) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuần tra canh gác, bảo vệ các mục tiêu quan trọng và kiểm tra công tác quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ trong các cơ quan, xí nghiệp; chỉ đạo tổ chức bắn pháo hoa phục vụ cho nhân dân Tỉnh nhà trong đêm giao thừa, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị.

4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo chi tiêu công từ ngân sách hợp lý và được kiểm soát chặt chẽ

Tổ chức các hoạt động tổng kết năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011 đúng mục đích, gọn nhẹ, không phô trương lãng phí. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm, gặp mặt đón mừng năm mới. Tổ chức chúc Tết giản dị, đầm ấm tại trụ sở, nơi làm việc cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã phải thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính phủ và các quy định của Đảng về nghiêm cấm sử dụng tiền của Nhà nước, tập thể hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách để tổ chức liên hoan, quà cáp, biếu xén dưới mọi hình thức; không sử dụng xe công để phục vụ cho các hoạt động cá nhân. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý tổ chức vui Tết Nguyên đán cổ truyền trên tinh thần tiết kiệm; kiểm tra và xử lý tập thể, cá nhân vi phạm và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra vi phạm ở đơn vi trực thuộc.

5. Tổ chức thực hiện

a) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên Mặt trận phối hợp với cơ quan, chính quyền các cấp tham gia tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị này.

b) Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế theo thẩm quyền và nhiệm vụ, tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và chỉ đạo thực hiện trong toàn thể cơ quan, đơn vị, địa phương mình; báo cáo kịp thời các trở ngại phát sinh và đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

c) Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện nghiêm túc chế độ tuần tra, trực chiến trong thời gian nghỉ Tết, đảm bảo trực tự vệ 24/24 và xử lý kịp thời các tình huống đột xuất xảy ra và thường xuyên thông tin báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

- Thông tin và báo cáo nhanh hàng ngày các hoạt động phục vụ những ngày Tết, kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2011 (20 tháng 12 âm lịch).

- Báo cáo tóm tắt tình hình Tết, có nhận định đánh giá gửi trước 12 giờ ngày 02 tháng 02 năm 2011 (30 Tết).

- Báo cáo tổng kết tình hình phục vụ Tết trước 12 giờ, ngày 06 tháng 02 năm 2011 (mùng 4 Tết) để kịp tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thường vụ Tỉnh ủy.

d) Ngay sau nghỉ Tết, Thủ trưởng các Sở - ngành, các cơ quan, đơn vị phải nhanh chóng đưa hoạt động sản xuất - kinh doanh, công tác, học tập... trở lại hoạt động bình thường, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2011.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, UBND cấp huyện; xã khẩn trương và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cao