ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 48/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN TỐT CHỦ TRƯƠNG TUYỂN DỤNG VÀ TRẢ LƯƠNG CHOCÔNG NHÂN VIÊN CHỨC MỚI ĐƯỢC GIẢI PHÓNG Ở CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÁNH SỰ NHGIỆPTHUỘC THÀNH PHỐ

Kính gởi:

- Các Sở, Ban, Ngành
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong Thành phố

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giảiphóng, công tác, sản xuất phát triển nhanh chóng ; số lượng cán bộ, công nhânviên chức làm việc trong các ngành rất lớn. Trong đó số công nhân viên chức làmviệc ở các cơ quan hành chánh, sự nghiệp do chế độ cũ để lại cũng khá đông.Riêng Thành phố ta có khoảng hơn 5 vạn người. Đó là một lực lượng và là một vốnlớn về cán bộ nhân viên khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ chuyên môn của Thành phố.

Để động viên và sử dụng tốt mọikhả năng của lực lượng này, góp phần tích cực thực hiện những nhiệm vụ cáchmạng trong giai đoạn mới trên mọi lĩnh vực, ổn định thêm một bước đời sống tinhthần và vật chất của anh chị em, gây ảnh hưởng chính trị tốt trong quần chúng.Thủ tướng Chánh phủ đã ban hành quyết định số 435-TTg ngày 30-10-1976 về chủtrương tuyển dụng và trả lương cho công nhân viên chức mới giải phóng đang làmviệc ở các cơ quan hành chánh sự nghiệp ở miền Nam.

Đây là một chánh sách có nhiều ýnghĩa chính trị, kinh tế, xã hội đối với thành phố mới giải phóng. Thành phố talại là nơi tập trung đông công nhân viên chức mới giải phóng. Chánh sách nàycần phải được thực hiện tốt để phát huy đầy đủ tác dụng của nó.

Trong thời gian qua, thực hiệnquyết định trên của Chánh phủ, các sở, ban, ngành và quận, huyện tuy có bận mộtsố công tác lớn của Thành hố, nhưng đã cố gắng hoàn thành việc xét duyệt tuyểndụng và xếp lương cho tất cả công nhân viên chức mới giải phóng trong khu vựchành chánh sự nghiệp của thành phố.

Song so với thời gian quy định(là hoàn thành trong quý I/77), đến nay mới xong là qúa chậm và kết quả xétduyệt còn có nhiều lệch lạc, chưa gây được tác dụng phấn khởi và ổn định trongsố anh chị em này.

Để thực hiện đúng chánh sách củaĐảng và Chánh phủ đề ra đối với công nhân viên chức mới giải phóng và để khắcphục tình trạng lệch lạc nói trên, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở,ban, ngành các quận, huyện cần thực hiện tốt những điểm sau đây :

1- Các sở, ban, ngành và cácquận, huyện cần phải tăng cường lãnh đạo hơn nữa để hoàn thành tốt chủ trươngcủa Chánh phủ về việc tuyển dụng và trả lương cho công nhân viên chức mới giảiphóng trong Thành phố, tiến hành ngay việc kiểm tra, xem xét lại việc thực hiệnchủ trương này trong thời gian qua của đơn vị :

- Nơi nào chưa làm đầy đủ côngtác chính trị, tư tưởng để thấu suốt chủ trương, thì cần phải tổ chức làm chochu đáo.

Căn cứ vào tinh thần và nội dungcủa chánh sách, cần làm cho tất cả cán bộ nhân viên trong cơ quan có nhận địnhđúng về những công nhân viên chức do chế độ cũ để lại. Một số ít tên trước đâythực sự là tay sai ác ôn của Mỹ-Ngụy, đã từng gây tội ác với Cách mạng và nhândân. Còn phần lớn là những người lao động trí óc và chân tay, chủ yếu vì sinhkế mà phải làm việc trong bộ máy kinh tế, hành chánh, sự nghiệp của chế độ cũ ;ngày nay cũng như những công dân khác, là những người lao động làm thuê, đượcgiải phóng, họ tha thiết mong muốn được tiếp tục làm việc, để có điều kiện sinhsống và được góp phần vào sự nghiệp xây dựng lại Tổ quốc. Các cơ quan có tráchnhiệm và có thẩm quyền ở các cấp phải tìm hiểu kỹ khả năng và điều kiện cụ thểtừng người, tăng cường giáo dục tư tưởng bồi dưỡng về chính trị và chuyên môn,nghiên cứu sắp xếp việc làm thích hợp cho họ. Đối với những người có đủ điềukiện thì tuyển dụng chính thức vào biên chế và cho hưởng mọi quyền lợi như nhữngcông nhân, viên chức kháng chiến theo đúng các chế độ tiền lương và phụ cấp,trợ cấp hiện hành của Nhà nước. Đối với những người giỏi về khoa học, kỹ thuậtvà nghiệp vụ chuyên môn, có khả năng cống hiến lớn thì không những ưu tiêntrong việc tuyển dụng mà còn tạo cho họ có phương tiện làm việc, nghiên cứu, cóđiều kiện sinh hoạt tương đối tốt, động viên họ đem hết nhiệt tình và tài năngphục vụ Tổ quốc.

- Nơi nào đến nay còn chưa xétduyệt (tuyển dụng và xếp lương) phải tập trung cán bộ giải quyết xong trongtháng 9/1977.

- Các nơi đã làm xong, thì tiếnhành ngay việc xét tuyển vào biên chế chính thức cho số công nhân viên chức ởchế độ cũ, đủ tiêu chuẩn và đã làm việc từ ngày giải phóng đến nay mà vẫn cònđể làm hợp đồng có thời hạn. Đối với số này, dù cơ quan còn biên chế hay khôngcòn, nếu xét đủ tiêu chuẩn phải tuyển dụng ngay vào biên chế chính thức cho họ.Cần xác định biên chế của từng đơn vị, nếu nơi nào thừa thì báo cáo Ủy ban điềuchỉnh cho nơi thiếu.

Ủy ban ủy nhiệm cho Ban giám đốccác sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm xétduyệt và ký quyết định tuyển dụng chính thức vào biên chế cho công nhân viênchức mới giải phóng đủ tiêu chuẩn quy định. Trong khi tiến hành việc này, nếucó khó khăn, mắc mứu, các đơn vị cần trao đổi với Ban Tổ chức chánh quyền đểbáo cáo Uỷ ban giải quyết.

2- Kiểm tra và uốn nắn ngaynhững lệch lạc trong việc xếp lương trong thời gian qua của đơn vị.

- Đối với số đã xếp, cần xem lạinhững trường hợp chưa hợp lý đưa ra Hội đồng xét lương xem xét và giải quyết.

- Đối với số anh chị em có nghềnhgiệp, chuyên môn giỏi, cần phải được xem xét kỹ, xếp lương thoả đáng với thựctế cống hiến và tài năng của họ.

Có thể vận dụng xếp lương chođối tượng này như sau :

- Hướng chung là cố gắng xếp vàothang, bảng lương chung với bậc lương thoả đáng đúng theo thực tế khả năng nghềnghiệp ;

- Nếu xếp vào bậc tột cùng củathang, bảng lương nhưng vẫn chưa thoả đáng thì đề nghị có mức cấp thêm.

- Trường hợp đưa vào thang, bảnglương chung (theo chuyên môn, ngành nghề) có khó khăn thì có thể xếp theo thanglương chuyên viên hoặc không xếp vào thang, bảng lương mà đề nghị hưởng phụ cấpđặc biệt hàng tháng bằng một khoản tiền nhất định nào đó xét thấy thoả đáng(phụ cấp tạm thời trong khi đề nghị Trung ương).

- Đối với những người có chuyênmôn, khoa học kỹ thuật, tài năng đặc biệt và hết sức cần thiết cho yêu cầu pháttriển của Thành phố (và cả nước, là những người “đầu đàn” của các chuyên ngànhthuộc các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật có thể xếp lương và kèm theo trợ cấphoặc không xếp lương mà hưởng phụ cấp đặc biệt (phụ cấp tạm thời trong khi đềnghị Trung ương).

- Đối với số giỏi và đặc biệtnói trên, cần lập danh sách riêng báo cáo Ủy ban (Ban Tổ chức chánh quyền) xemxét. có ý kiến.

3- Kiểm tra lại việc thi hành vàcho thi hành thống nhất các chế độ trợ cấp, phụ cấp khác theo quy định hiệnhành của Chánh phủ đối với tất cả công nhân viên chức mới giải phóng trong biênchế và ngoài biên chế đang làm việc ở các cơ quan Nhà nước trong Thành phố, nhưtrợ cấp đông con, trợ cấp ốm đau, chế độ nghỉ phép hàng năm, chế độ trợ cấp khókhăn, chế độ mua lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm.

- Tất cả công nhân viên chức mớigiải phóng đã được xếp lương hoặc hưởng phụ cấp đặc biệt, đều được căn cứ vàomức lương để áp dụng thống nhất theo chế độ hiện hành cho từng loại cán bộ (caocấp, trung cấp, sơ cấp) về khám, chữa bệnh, nằm bệnh viện, cung cấp lương thực,thực phẩm, nhu yếu phẩm, nhà ở, phương tiện làm việc và đi lại.

- Đối vớI một số nghề nghiệp,chuyên môn đặc biệt có những nhu cầu riêng về nghề nghiệp như nghệ sĩ, nhà văn,giáo sư, v.v… ngoài tiêu chuẩn cung cấp chung, cần có chế độ cung cấp riêng chocác đối tượng này. Các đơn vị đề nghị cụ thể lên Ủy ban xem xét và quy định bổsung (Sở Lao động, Sở Lương thực, Sở Thương nghiệp, Sở Y tế có trách nhiệmhướng dẫn cụ thể thêm về vấn đề nầy).

4- Các ngành, các cấp cần thườngxuyên kiểm tra, nhắc nhở việc quan tâm giúp đỡ đối với công nhân viên chức mớigiải phóng trong đơn vị. Cần phải gần gũi giáo dục họ và gia đình họ một cáchchân thành, giúp họ có chuyển biến kịp thời để phục vụ tốt cho cách mạng, tránhthành kiến và gây khó khăn cho họ, nhưng đồng thời phải chú ý cảnh giác đối vớinhững phần tử phản động chống phá hiện hành.

5- Ban Tổ chức chánh quyền, BanKhoa học và kỹ thuật, Sở Lao động, Liên hiệp Công đoàn cùng với Ủy ban Mặt trậnvà Hội trí thức yêu nước Thành phố có sự phối hợp, phân công nắm lại danh sáchvà tập hợp anh chị em trí thức, những người làm công tác khoa học kỹ thuật,những người có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi và tài năng đặc biệt mới giải phóngcủa Thành phố, có kế hoạch nghiên cứu đề xuất Ủy ban để quản lý sử dụng hợp lývà theo dõi thực hiện chế độ, chánh sách cho đội ngũ này.

Nhận được chỉ thị này, Ban Tổchức chánh quyền cùng các sở, ban, ngành, các quận, huyện nắm lại tình hình đầyđủ và bàn bạc kế hoạch cụ thể thực hiện, báo cáo cho Ủy ban nhân dân Thành phốkịp thời những vấn đề cần phải giải quyết.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn