TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 49-TAND/CT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 1989

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XỬ LÝ NHỮNG HÀNH VI XÂM PHẠM THÂN THỂ, NHÂN PHẨM VÀ DANH DỰ CỦA CÁC THẦY, CÔ GIÁO

Thời gian qua các cơ quan báo chí và phát thanh đã đưa tin về tình trạng giáo viên bị hành hung trong khi đang dạy học hoặc coi thi; có trường hợp gây thương tích nặng đối với giáo viên, nhưng nhiều vụ việc không được chính quyền và các cơ quan bảo vệ pháp luật tích cực xử lý, nghiêm trị kẻ phạm tội, bảo vệ danh dự và tính mạng của các thầy cô giáo. Một số trường hợp tuy có xử lý nhưng thiếu kiên quyết hoặc giải quyết qua loa không có tác dụng răn đe làm cho nhân dân bất bình, đội ngũ giáo viên không yên tâm công tác, tình trạng học tập và đạo đức của học sinh bị suy giảm, uy tín của các thầy cô giáo bị giảm sút.

Những hành vi trên đây xâm phạm nghiêm trọng thân thể, nhân phẩm và danh dự của các thầy cô giáo vừa là hành vi phạm tội, vừa là hành vi trái với luân thường đạo lý của nhân dân ta đối với thầy cô giáo.

Việc xử lý cần phải tỏ rõ thái độ nghiêm khắc, kiên quyết trừng trị thích đáng kẻ phạm tội nhằm giáo dục ý thức tôn trọng các thầy cô giáo, tôn trọng pháp luật Nhà nước và giữ gìn đạo đức xã hội.

Khi xử lý phải tránh máy móc về mức độ thương tích nặng, nhẹ, về tình trạng sức khỏe của nạn nhân do bị hành hung gây ra mà cần nhận thức rõ tính chất nghiêm trọng của việc xúc phạm nhân phẩm và danh dự của các thầy cô giáo, để tùy theo tính chất từng trường hợp cụ thể mà vận dụng Điều 109 (Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác) hoặc Điều 116 (tội làm nhục người khác) của Bộ luật hình sự để xử lý.

Để thực hiện việc xét xử nghiêm minh và kịp thời các hành vi nói trên yêu cầu đồng chí Chánh án khi thấy ở địa phương xảy ra những việc nói trên cần chủ động kiến nghị với Viện kiểm sát, Công an điều tra lập hồ sơ nhanh chóng đưa ra truy tố xét xử kịp thời. Cần mở phiên tòa ở nơi xảy ra vụ án. Sau khi xét xử cần phối hợp với các đoàn thể và cơ quan thông tin đại chúng thông báo kết quả xét xử để giáo dục và ngăng ngừa chung.

Rất mong các đồng chí phổ biến nhanh chóng chỉ thị này đến toàn ngành Tòa án ở địa phương để thực hiện cho có hiệu quả và báo cáo cho Tòa án nhân dân tối cao biết.